sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Zveme: Národní pochod pro život a rodinu

Základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché. Rodina založená na manželství je nejlepší prevencí tisíců potratů. Kde jsou děti, tam je život. Jste nadějí. Příklady táhnou. Těmito slovy zve už po sedmnácté Hnutí Pro život ČR na největší akci roku, která probouzí pozornost vůči rodinám a dětem - na Národní pochod pro život a rodinu.

Zveme: Národní pochod pro život a rodinu

I letos začne pochod pontifikální mší sv. v katedrále sv. Víta, Vojtěch a Václava na Pražském hradě. Hlavním celebrantem bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Svou podporu akci vyjádřila Česká biskupská konference.

Po mši sv. je zajištěn oběd pro rodiny s dětmi a další program v parku u metra Malostranská, na tzv. Klárově. Letos se mohou malí i velcí těšit na krásný hudební i divadelní zážitek. Průvod centrem Prahy začíná z tohoto místa ve 14 hodin a bude zakončen krátkým duchovním programem u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v 16 hodin.

Organizátoři nedávno upozornili na významné ohrožení rodiny v naší společnosti, když zaslalo stanovisko k nové koncepci rodinné politiky zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde mj. uvádí: "Hnutí Pro život ČR se připojuje k těm, kteří požadují, aby vláda odmítla návrh Koncepce rodinné politiky jako celek. Navrhuje, aby vláda po MPSV požadovala vypracování takové koncepce rodinné politiky, která podporuje rodinu založenou na manželství za účelem zplození a výchovy dětí a respektující jedinečnost a nezaměnitelnost role muže a ženy v rodině. Rodina je nenahraditelnou institucí zajišťující důstojný život člověka od početí po přirozenou smrt a jediným prostředkem k zastavení vymírání české společnosti."

"Česká republika nemá v rámci svých prorodinných nebo sociálních opatření žádný efektivní nástroj pomoci těm, kteří stojí před nesnadným rozhodováním v situaci zjištění nečekaného těhotenství. Jediným východiskem, které předkládá, je 'sociální služba' v podobě medicínsky provedeného umělého potratu," říká předseda Hnutí Pro život ČR Radim Ucháč.

Podle statistik bylo v roce 2015 usmrceno 20 403 dětí před narozením. Nejčastěji umělý potrat podstupují ženy se dvěma dětmi a ženy nesezdané.21. 02. 2017, RC