sv. Robert Bellarmin / út 17. září 2019

Pocházel z Toskánska. Stal se jezuitou a po vystudování byl profesorem teologie... (pokračování)

Reakce předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka na článek Jiřího Fuchse

Se zájmem jsem si přečetl článek pana Jiřího Fuchse v nejnovějším čísle časopisu Monitor (č. 18, roč. XIV, 2017) s názvem „Existuje rozumná alternativa?: Předvolební zamyšlení“. Jelikož se pan Fuchs v článku vyjadřuje i k mé osobě a ke straně, jíž předsedám, rád bych na tato jeho slova zareagoval.

Reakce předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka na článek Jiřího Fuchse

Se zjevnou dávkou ironie mezi řádky se autor vyjadřuje v tom smyslu, že jsem „politik evropského formátu“, avšak nevnímá to jako „kompliment“. Jeho slova lze interpretovat ve smyslu, že jsem nepřítel křesťanských hodnot, obhajuji neřízenou imigraci a nepřímo podporuji – cituji – „destruktivní bruselské programy genderu a multikulti“ (s. 11). Navíc jsem nařečen z toho, že jsem si jako předseda strany dovolil veřejně uvést na pravou míru soukromé názory pana senátora Jiřího Čunka, bývalého předsedy KDU-ČSL a současného hejtmana Zlínského kraje.

Jelikož pan Fuchs ve svém textu patrně míchá vlastní subjektivní dojmy z mého vládního působení (které se mu, samozřejmě, nemusí zamlouvat) s ryzími mystifikacemi, rád bych mu připomněl, kdo tady v České republice na parlamentní úrovni opravdu hájí křesťanské hodnoty.

Loni v červnu to byla KDU-ČSL pod mým vedením, která zabránila návrhům poslance hnutí ANO 2011 Jiřího Zlatušky zavést do právního řádu ČR euthanasii. Dovolím si citovat slova 1. místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, který se v této souvislosti veřejně vyjádřil: „Zákon se zavádějícím názvem o důstojné smrti z dílny poslance Zlatušky KDU-ČSL jednoznačně odmítá“.

Byla to právě KDU-ČSL, která sílou svých členů vlády (tedy jmenovitě mě, M. Jurečky a D. Hermana) zabránila přijetí původní verze Koncepce rodinné politiky z dílny MPSV ČR pod vedením paní ministryně Marksové (ČSSD). Tato původní verze, jak pan Fuchs jistě dobře ví, obsahovala části, které byly v rozporu s hodnotovým řebříčkem, který KDU-ČSL vyznává a mohla mít destruktivní následky pro rozvoj rodin v naší vlasti. Za tuto naši úspěšnou iniciativu nám dokonce poděkovalo i Hnutí pro život slovy: „Jmenovitě náleží poděkování místopředsedovi vlády Pavlu Bělobrádkovi, ministru zemědělství Marianu Jurečkovi, ministru kultury Danielu Hermanovi (…) za větší množství připomínek týkajících se nejvlastnějšího charakteru rodiny a státem prosazované rodinné politiky“.

Naše strana se loni v říjnu postavila jednoznačně proti návrhům na adopci dětí stejnopohlavnými páry. KDU-ČSL totiž pokládala do té doby platnou právní úpravu za dostatečnou a navrhovaná změna podle nás nebyla nutná. Tento návrh navíc ani nebyl součástí koaliční smlouvy.

KDU-ČSL pod mým vedením rovněž odmítla tzv. Istanbulskou úmluvu Rady Evropy. Vyjádřili jsme zásadní nesouhlas s tím, aby Česká republika přistoupila k této úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Současně jsem já osobně požádal o stažení materiálu z připomínkového řízení. Navíc jsem se kvůli tomu pustil do otevřené rozepře s paní ministryní Marksovou, která úmluvu hájila: „Úmluva v ochraně proti násilí na ženách v ČR přináší 0 nového. My se s manželkami nemlátíme. Míša Marksová zjevně nepochopila, proč jsme hlasovali proti. A že to fakt nebylo proto, že podporujeme, nebo nám nevadí násilí na ženách,“ napsal jsem tehdy na Facebooku.

Jak je patrné, se 14 poslanci z celkového počtu 200 jsme v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR toho dokázali během aktuálního funkčního období poměrně dost. Když nás v nadcházejících volbách bude volit více občanů, prosadíme toho ještě víc v oblasti podpory rodiny a zabráníme dalším politikám, které můžou mít na rodinu destruktivní dopad.

Své osobní aktivity podporující prolife politiku jsem projevil opakovaně i tím, že jsem se zúčastnil a také finančně i fyzicky podpořil Pochod pro život. Informace a důkazy o této mé účasti lze dohledat bez problémů na internetu. Také na YouTube může pan Fuchs i další zájemci najít můj medailonek s pozvánkou, kde zvu na již uskutečnivší se letošní ročník pochodu. Nevím, kolikrát se tohoto pochodu osobně zúčastnili jiní politici, které pan Fuchs považuje za zastánce křesťanské politiky.

Na rozdíl od mnoha jiných politiků, kteří teď před volbami rádi verbálně argumentují křesťanskými hodnotami, mám krásné a fungující křesťanské manželství požehnané doposud třemi dětmi. Nestydím se ani za svou víru, která je pro můj život oporou a posilou i v nejtěžších chvílích. Píši o tom, kromě jiného, ve své knize „Na život!“, kterou je možné stáhnout si v PDF na internetu, nebo ve fyzické podobě objednat u krajských tajemníků KDU-ČSL.

Samozřejmě, mohl bych uvést jako ilustraci pevnosti a neměnnosti svých prolife postojů celou řadu dalších svých politických i osobních aktivit a rázných prohlášení. Nechci ale příliš zdržovat čtenáře dlouhým textem. Domnívám se, že předložený výčet je už tak dost vyčerpávající a výmluvný.

Věřím, že tato moje argumentace pomůže panu Fuchsovi i čtenářské obci časopisu Monitor udělat si lepší obraz o tom, jak se téměř stoletá KDU-ČSL i já osobně staví(m) ke křesťanským hodnotám a jak je v praxi brání(m). Nezapomínejme, že i Evropská unie bude natolik věrná svým křesťanským kořenům, nakolik intenzivně je budou žít občané členských států. A totéž platí i o volených zástupcích lidu.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
předseda KDU-ČSL06. 10. 2017, KDU-ČSL

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >