sv. Eliáš Thesbita / so 20. červenec 2019

Za času panování krále Achaba vystupoval jako obhájce víry v jediného Boha a ve... (pokračování)

Odpověď na Otevřený dopis Mons. Tomáše Holuba

Vážený otče biskupe, pozorně jsme si přečetli Váš „Otevřený dopis časopisu RC Monitor“ ze dne 13. 10. 2017. Nejsme si jisti, zda zásah formou užití biskupské autority Vašeho úřadu byl přiměřený, protože jsme po podrobném prozkoumání nezjistili, že by Vámi kritizované texty byly v rozporu s vírou či mravy a obsahovaly sdělení, jež jsou proti duchu evangelia našeho Pána Ježíše Krista.

Odpověď na Otevřený dopis Mons. Tomáše Holuba

Předmětem Vaší kritiky se stal text autora Jiřího Fuchse, protože v něm doporučil zvážit volební programy jiných stran než tzv. „tradičních“. Současná společnost je založena na svobodných volbách a z toho plyne, že každý může volit dle vlastního uvážení. Pro křesťany je pouze zavazující vybírat z tradičních politických stran i nových uskupení takové, které nejsou nepřátelské Církvi.

Vymezil jste se také proti textu fr. Pavla M. Mayera OP, který poukázal na to, že vztah politické strany k EU je jedním z rozlišovacích kritérií pro voliče. Vztah k EU stojí mimo Boží zjevení a je legitimní zde mít různé názory. EU, která v preambuli Lisabonské smlouvy odmítla zmínku o křesťanství a svými legislativními kroky odporuje přirozenému mravnímu zákonu, když prosazuje např. umělý potrat, eutanazii, sodomii nebo ideologie genderu a multikulturalismu, vyžaduje kritický přístup. Nadto náš teologický poradce ve svém sloupku nevydává své mínění za nauku Církve.

Především jste ale RC Monitor obvinil z toho, že dal prostor štvavé a nenávistné ideologii antisemitismu ve fejetonu dr. Jana Tomana. Autor předmětného textu však pouze poukázal na skutečnost, že na čele kandidátky křesťanské politické strany je politik nekřesťanského vyznání a hodnot, nikoli židovské národnosti, jak uvádíte.

I když jste to tak nezamýšlel, Vaše vyjádření poškodilo dobrou pověst RC Monitoru a byli bychom Vám vděční, kdybyste z moci své autority tento stav napravil. Na naše společné setkání se těšíme.

S přáním všeho dobrého za redakci RC Monitoru

Zdeňka Rybová, fr. Pavel M. Mayer OP18. 10. 2017, RC

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >