sv. Brigita Švédská / út 23. červenec 2019

Pocházela z královského rodu a mívala nadpřirozená vidění. Ve 14 letech byla pr... (pokračování)

Národní pochod pro život a rodinu podpoří požadavky na sociální podporu vícečetných rodin i lepší péči o ženy, které nečekaně otěhotní

Sedmého dubna se bude v Praze konat již 18. Národní pochod pro život a rodinu. Zhruba 5 až 7 tisíc lidí z celé České republiky podpoří myšlenku úcty k životu a k rodině. Akce bude zahájena bohoslužbou v pražské katedrále, bude pokračovat programem na Klárově a zakončena bude průvodem na Václavské náměstí.

Národní pochod pro život a rodinu podpoří požadavky na sociální podporu vícečetných rodin i lepší péči o ženy, které nečekaně otěhotní

Organizátorem akce je Hnutí Pro život ČR, které usiluje o obnovu společenského respektu k životu nenarozených dětí. „Naší snahou je předcházet zbytečným potratům, pomáhat zvláště ženám, které se cítí být k potratům nuceny, a také těm, které mají po potratu psychické potíže,“ říká Zdeňka Rybová, místopředsedkyně Hnutí Pro život ČR.

Hnutí Pro život ČR usiluje o konkrétní změny v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, které pomohou řešit obtížné situace žen a rodin vyplývající z nečekaného těhotenství. „Je nepřijatelné, aby v tak bohaté a vyspělé zemi, jakou je Česká republika, přišlo o život skoro 5 tisíc počatých dětí ročně jenom proto, že stát neumí podpořit rodiny, které čekají třetí dítě a k potratu je nutí ekonomické důvody,“ říká Zdeňka Rybová.

Kulatý stůl iniciovaný Hnutím Pro život ČR na téma „Třetí dítě v rodině“ by měl letos v červnu v Parlamentu České republiky uspořádat Výbor pro zdravotnictví spolu s Výborem pro sociální politiku, pod záštitou Prof. MUDr. Věry Adámkové CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, a Ing. Hany Aulické Jírovcové a PhDr. Olgy Richterové, Ph.D., místopředsedkyň výboru sociálního.

„Považuji toto téma za důležité, například finanční nedostupnost větších bytů pro řadu rodin či většího automobilu by neměla být důvodem, aby rodina neměla třetí nebo čtvrté dítě. A není to jen otázka bydlení, je třeba řešit celkový přístup státu a společnosti k rodinám, které mají tři a více dětí. V mých očích je například problematická absence porodného při narození třetího dítěte,“ říká Ing. Aleš Juchelka, poslanec parlamentu a člen Výboru pro sociální politiku za ANO.

Součástí kulatého stolu bude i diskuze k návrhu Hnutí Pro život ČR na zavedení nového zdravotního výkonu umožňujícího gynekologům věnovat více času poradenství těhotným ženám, které řeší otázku, zda podstoupit umělé ukončení těhotenství. „Umělé ukončení těhotenství s sebou nese řadu medicínských, psychických a sociálních komplikací, o kterých jsou těhotné ženy nedostatečně informovány. Gynekolog by měl mít možnost a jasně formulované oprávnění věnovat svým pacientkám dostatek času a informovat je o alternativních možnostech řešení obav spojených s narozením nečekaně počatého dítěte,“ říká MUDr. Vladimír Dvořák, PhD., předseda České gynekologické a porodnické společnosti a předseda Sdružení soukromých gynekologů.

„Gynekologové mohou teoreticky využít existující obecné výkony pokrývající konzultaci s pacienty o nemoci a rizicích léčby. Ale nabídka alternativních řešení umělého potratu může být pacientkou, partnerem nebo její rodinou vnímána jako překročení kompetencí a nemístný zásah lékaře do jejího soukromého života. Přesně formulovaný výkon gynekologům poskytne oporu v jejich práci a jistotu, že nabídka pomoci pro ně nebude mít negativní právní dopady,“ říká Mgr. Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR.

Hnutí Pro život ČR dlouhodobě upozorňuje, že značné procento žen se cítí být k podstoupení potratu přinuceno svým okolím, a slibuje si od tohoto návrhu zlepšení situace.

K významným projektům Hnutí Pro život ČR patří Linka pomoci, kterou pod heslem „Nesoudíme. Pomáháme“ provozuje již 12 let. Linka nabízí bezplatnou profesionální krizovou intervenci ženám i jejich rodinám v období očekávání narození dítěte i psychoterapeutickou pomoc ženám, které se vyrovnávají s následky umělého nebo spontánního potratu. Kromě vlastního poradenství také zprostředkovává kontakt s odborníky z řady oblastí, zejména s gynekology, genetiky, sociálními pracovníky, psychology, rodinnými a výchovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů či duchovními.

Linku pomoci kontaktuje ročně až 400 žen; více než 70 procent z nich se cítí být pod tlakem, aby podstoupily potrat. Podobné zkušenosti vyplývají i ze zahraničních studií. Například profesorka Priscilla K. Coleman ve studii publikované loni v časopise Journal of American Physicians and Surgeons uvádí, že 73 procenta žen v průzkumu nesouhlasilo s tím, že by v jejich rozhodnutí podstoupit potrat nehrál žádnou roli tlak ze strany jejich okolí, 58 procent žen tvrdilo, že podstoupily potrat proto, aby vyhověly někomu jinému, 28 procent žen šlo na potrat z obavy, že v opačném případě přijdou o partnera.

Hnutí Pro život ČR podporuje řada známých osobností, především lékařů, psychologů, ekonomů, ale také herců, zpěváků a novinářů. „Jsou mezi nimi i lidé, kteří mají se ztrátou dítěte osobní zkušenost a vědí, jak to změní váš život, jaká je to ztráta,“ říká Jaroslava Trajerová, vedoucí projektu Nesoudíme. Pomáháme.

„Dnešní mladá generace bude jen těžko naslouchat dobře míněným radám od lidí mého věku, navíc moje rada může být úplně špatná. A tak jsem ráda, že mohu pomáhat lidem, kteří dívce či ženě, která se octne, jak se dříve říkalo, v nesnázích, umí odborně a dobře v takové situaci poradit,“ říká jedna z podporovatelek projektu Nesoudíme. Pomáháme, zpěvačka Petra Černocká.

„Když jsem se oženil a narodily se mi děti, změnil se mi život natolik, že jsem měl pocit, že jsem vlastně teprve začal žít. Takže si myslím, že pokud nějaká holka přijde do jiného stavu a má pocit, že to nemůže vyřešit jinak než potratem, je to obrovská chyba a škoda. Vždycky to jde zařídit jinak – a vždycky je to lepší řešení,“ vysvětluje důvod své podpory Hnutí Pro život ČR zpěvák a herec Michal Malátný.

Mezi podporovatele z řad odborné veřejnosti patří například přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc., rektor Západočeské univerzity doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., zakladatel české dětské onkologie prof. Josef Koutecký, proděkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy prof. Jan Sokol a řada dalších.

Projekt Nesoudíme. Pomáháme podporuje také 128 zdravotnických a dalších institucí a 78 měst a obcí.

Záštita významných osobností

Záštitu pro letošní ročník Národního pochodu pro život a rodinu poskytli prezident České republiky Miloš Zeman, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka a radní hlavního města Prahy Jan Wolf.

05. 04. 2018, HPŽ ČR

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >