sv. Alžběta Uherská Durynská / ne 17. listopad 2019

Je dcerou krále Ondřeje II., neteří matky sv. Anežky České a neteří sv. Hedviky... (pokračování)

Triptych na oltáři lásky

Rádi předáváme dál pozvánku: Prezentace nejnovější knihy Mons. Prof. Petra Piťhy „Triptych na oltáři Lásky“ se bude konat v Praze. Zveme na setkání s autorem a autorské čtení!

Triptych na oltáři lásky

Klub sv. Athanasia, který je pořadatelem akce, zve do refektáře kláštera u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v úterý 4. prosince 2018 od 19:45 (pozor, vstup z Františkánské zahrady) na setkání s autorem i knihou.

Po autorském čtení následuje autogramiáda. Vstup zdarma.

Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c. se narodil 26. března 1938 v Praze. Je uznávaným autorem odborných i populárně naučných knih, zpracoval také několik životopisů významných katolických osobností.

V letech 1992 až 1994 byl ministrem školství, 13. listopadu 2015 ho papež František jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti.

28. 11. 2018, RCM