sv. Evarist / út 27. říjen 2020

Pocházel z Betléma a podle svědectví sv. Ireneje a prvokřesťanského historika Eusebia byl čtvrtým Petrovým nástupcem. Jeho pontifikát podle některých údajů trval přes 9 let, počítá-li se s pravděpodobným předán... (pokračování)

Požehnané Velikonoce

Požehnané Velikonoce přeje redakce RC Monitoru

Požehnané Velikonoce

Štěstí bez Boha?
Můžeme dosáhnout opravdového štěstí,
nebudeme-li brát na zřetel Boha?
Zkušenost ukazuje,
že uspokojování materiálních tužeb a žádostí
člověka šťastným neučiní.
Jedinou radostí, která naplní lidské srdce,
je skutečně pouze ta, která pochází od Boha.
Potřebujeme totiž radost nekonečnou.
Pak ani každodenní starosti, ani životní těžkosti
nedokáží odebrat radost,
která se rodí z přátelství s Bohem.
Benedikt XVI.

21. 04. 2019, RC