1. den novény za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí / ne 29. listopad 2020

Novénu začínáme vždy křížem, úkonem kajícnosti a společnou Modlitbou národů proti pandemii . Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna j... (pokračování)

Kolik?

Kolik stojí jeden den ve vězení? Kolik stojí týden ve vězení? Kolik rok a kolik desítky let? Kolik stojí stovky a tisíce let ve vězení? Kolik stojí 42 763 let v komunistických vězeních ČSR? Tolik let tam strávili řeholníci a řeholnice v rozmezí let 1950–1968.

Kolik?

Před půlnocí z 13. dubna byly všechny mužské kláštery přepadeny, 2 500 řeholníků bylo násilně odvezeno ozbrojenými estébáky, esenbáky a komunistickými milicionáři a zároveň všechen jejich majetek byl zabaven.

Zůstalo jim jen to, co měli na sobě. Na svátek Povýšení sv. Kříže, 14. září 1950, bylo podobně likvidováno na 10 000 řeholních sester. Jenom den po zářijovém výročním dnu fatimského zjevení, když během Pražského jara v roce 1968 představení jednali s Dubčekovou vládou o obnovení řeholního života v komunitách, naráželi na rozpaky až odpor. Tehdy vznikl nápad spočítat, kolik let strávili řeholníci a řeholnice v komunistických vězeních ČSR, ačkoliv již téměř třetina z nich v údobí 1950–1968 zemřela, zbývající dvě třetiny, t.j. asi 8 200 řeholníků a řeholnic, strávilo ve vězení oněch 42 763 let. Kolik to stojí? Dá se to vůbec vyčíslit?

A to byla pouze malá část katolické církve v ČSR.

Kolik stojí život 32 letého kněze Jan Buly? Popraven ve jménu ČSR v Jihlavě 20. května 1952.

Kolik stojí život 39 letého kněze Václava Drboly? Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

Kolik stojí život 40 letého kněze Františka Pařila? Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

Kolik stojí život 38 letého sedláka Františka Kopuletého? Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

Kolik stojí život 50 letého sedláka Jaroslava Melkuse? Popraven ve jménu ČSR 28. 3. 1953.

Kolik stojí život 20 letého Drahoslava Němce? Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

Kolik stojí život 57 letého Antonína Plichty? Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

Kolik stojí život 22 letého Antonína Plichty? Popraven ve jménu ČSR 3. července 1951.

Kolik stojí život 22 letého Stanislava Plichty? Popraven ve jménu ČSR 23. května 1953.

Kolik stojí život 46 letého Gustava Smetany? Popraven ve jménu ČSR 28. března 1952.

Kolik stojí život 34 letého Antonína Škrdly? Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

V rámci této akce StB „Babice“ bylo po loutkovém procesu odsouzeno více než sto osob, z toho 11 k trestu smrti; čtyři další zemřeli ve vězení. Jako v březnovém procesu s deseti opaty a provinciály, kdy ÚV KSČ předem stanovil výši trestů, tak i zde se nerozhodovalo o trestech při procesu – to vše už bylo předem rozhodnuto na sekretariátech KSČ.

V rámci této akce StB byli občané odsouzeni na více než 1375 let těžkého žaláře, kromě toho byly postiženy rodiny odsouzených zabavením všeho majetku a vystěhováním. A to je pouze „pars pro toto“.

Co všechno je zapsáno anděly v Knize života českých a moravských diecézí?

Ti všichni dojdou spravedlnosti a budou oslaveni až před Božím soudem. A my to jednou uvidíme.

+ P. Josef Koláček SJ

27. 01. 2020, RC Monitor 2/2020