sv. Jeroným / st 30. září 2020

Pocházel z chorvatského území. Studoval v Římě a několik let žil jako poustevník poblíž Antiochie. Byl vysvěcen na kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud se vrátil do Říma. Na pokyn papeže Damasa pracoval na ... (pokračování)

Připojte se k prosbě o možnost účasti na obřadech Svatého týdne

Vážený pane kardinále, vzhledem k pozitivnímu vývoji situace kolem epidemie COVID-19 si Vás dovolujeme v rámci pražské arcidiecéze poprosit o změkčení přísnosti dokumentu Vademecum pro kněze vydaného 30. 3. 2020, který nařizuje kněžím slavit velikonoční obřady bez účasti lidu.

Připojte se k prosbě o možnost účasti na obřadech Svatého týdne

Prosíme tak o možnost se připojit k obřadům Svatého týdne v kostelích bez volného přístupu veřejnosti a při respektu k nařízeným zdravotním opatřením. Dnes byla kromě stávající dostupnosti veřejných volnočasových prostranství a velkých supermarketů ohlášena také další uvolnění směrem k hobby marketům a sportovištím, očekávat můžeme důvodně i další.

Víme, že nemůže jít o davy, ale jednotlivci a rodiny by měly v případě zájmu dostat šanci účastnit se obřadů Svatého týdne tam, kde je to možné a kde kněz bude moci zajistit vše, co je potřebné.

V souvislosti s možností účasti věřících na velikonočních bohoslužbách Vás prosíme, aby kněží sloužící velikonoční obřady in persona Christi nezůstali opuštěni podobně, jako zůstal opuštěn Ježíš Kristus na Golgotě před dvěma tisíci lety.

Prosíme o Vaše apoštolské požehnání.

06. 04. 2020, RC


Zdeňka Rybová

Radim a Kateřina Ucháčovi

Jan Wolf

Jakub a Petra Křížovi

Václav a Jana Dajbychovi

Marek a Helena Kuchtovi

Ivan Bok

Elena Pokorna

Magdaléna Pristášová

Miroslav a Julie Adltovi

Miroslav a Lenka Marekwicovi

Filip Naiser

Helena Minaříková

Lucie Hospůdková

Věra Mrtvá

Andrej Kutarňa

Lenka Petříčková

Adam Ucháč

Veronika Ucháčová

Zuzana Nováková

Jiří Novák

Radek a Magdalena Valovi

Stanislav Novák

Václav Kubíček

Petr Zborník

Eva Halmová

Leoš Volf

Pavel Mašek

Dominika Bohušová

Světlana Němčáková

Romana Eleonora Začalová

Vit Krmicek

Lucie Bednářová

Jakub Sivák

Agata Morková

Václav Patejdl

Jiří Frýbort

Marie Ivičičová

Petr Nobilis

Věra Lazarová

Věra Eliášková

Marie Balusková

Alois Dobeš

Stanisław Tokarz

Markéta Hamanová

P. Jakub Zentner

Irena Bajzová

Jakub Gorycki

Matouš Benda

Petra Fialova

Pavel a Zdeňka Lexovi

Tamara Mužíková

Petr Havlik

Petr Chlápek

Andrea Mihalčíková

Jaroslava Stárová

Luděk Holčák

Jan Kubalčík

Jan Povolný

Katarzyna Tokarz

Irina Povolná

Pavel Vachek

Ondřej Šimer

Ondřej Vaněček

Libor Hlaváček

Karolína Kykalová

Vojtěch Benedikt Krejčí

Michal Vašicka

Jiří Hlaváček

Zdeněk Beránek

Lenka Kuchařová

Gabriela Suchlová

František Mrtvý

Zdeněk Ježek

Jitka Chalánková

Věra Hanušová

Tomáš Chalánek

Kryštof Zuska

Lubomír Řeháček

Dmytro Romanovský

Jan Horáček

Dana Pittlová

Adriana Sauerová

P. Karel Plavec

Miroslav Jan Grác

Tomáš Adamčík

Erik Kolesár

Tomáš a Renata Valerovi

Václav Cahel

Jana Sýkorová

Jan Rusňák

Olga Rusňáková

Magdaléna a Tomáš Jírovi

Viera Mydlová

David a Michaela Prentisovi

Jolana Jaczenková

František Vodička

Jiří Korda

Jan William Dvořák

Josef Bezunk

Jan Sládek

PhDr. Radomír Malý

Simona Kolmanová

Petr Jáchim

Helena Janáková

Terézia Pružinová

M. a B. Khodlovi

Jana Kohutová

Luděk Kohut

Jana Gregošová

katolický lidový dům Místek

Gita Dupačová

Marie Pietrasová

Barbora Černá

David Jakub

Josef Nosek

Viliam Láska

Karel a Helena Kloudovi

Marta Höferová

Monika Růžičková

Milan Růžička

Věra Dudová

Jindřich Mrlík

Jarmila Glombicová

Simona Nagyová

Lenka Táborská

Marie Vachková

Lukáš Nastoupil

Petr Urban

Anežka Pecháčková

Jana Černovská

Marcela Macháčková

Jaroslav a Lenka Buchalovi

Martin a Kateřina Hasoňovi

Marie Hodinářová

Lukáš Petřík

Peter Krizan

Robert Alexandr Bilko

Zdislava Vaňousová

David a Jana Kalousovi

Pavel a Michaela Tesařovi

Alena Loskotová

Irena a Michal Hnatišínovi

Kateřina Naiserová

Miroslav Wajsar

Anna Xavera Starychová

Anna a Ladislav Jůdovi

Sandra Wenglarzy

Markéta Polová

Vojtěch Círus

Jan a Jaroslava Stanovi

Terezie Staňková

Miloslav Trmač

Marcel Stejskal

Irena Steinhauserová

Radek Hahn

Zuzana Brochova

Andrea Esperanza Dvořáková

Lucie Szymanowská

Anežka Flekrová

Miroslava Wajsarová

Zbyněk Machain

Petr Hlavac

Zdenka Hlavacova

Lubomír Knoll

Josef Horník

Nina Knollova

Miloslav Černý

Michael Mann

Jana Vobořilová

Vachovi

Miloš a Milada Flídrovi

Lucie Švejdová

Lenka Krejsová

Lucie Cekotová

Eva Jana-Pavla Dominiková

Marie Huňková

Miroslav Huňka

Hana Hermanová

Danuta Fremuthová

Anna Hermanová

Hana Hermanová

Zdislava Cekotová

Jiří Rek

Kateřina Merklová

Jiří Šťasta

Ivana Merklova

Markéta Merklová

Hana Šimerová

Marie Krejčí

Magdalena Černá

Anna Kasparova

Mária Šebestová

Jana Luzarová

František Kopečný

Daniel a Markéta Ruffrovi

Anna Lidmilová

Marie Pitřincová

Jiří Novák

Terezie Brachtlová

Pavel Srdynko

Libuše Petra Svobodová

Petra Srdynkova

Petra Marie Hendrychová

Jaroslava Vyhnánková

Šárka Nováková

Jan Langfelner

Zuzana Dvořáčková

Dana Suchánková

Jiří Polášek

Jaroslav Kašpar

Jan Blaha

Marta Povolná

Blažena Adltová

Pavel Brázda

Petr a Ľuba Stiebitzovi

Jiří Svoboda

Karin Aloma

Miriam Zuziaková

Martin a Ludmila Hajdíkovi

Jaroslav Jána

Jan Hlaváč

Hana Křižková

Petr a Martina Stankovi

Zdeněk Král

Jan Pivoda

Marie Vacková

Marcela Groulová

Anna Brychtová

Tatiana Himerová

Miroslav Prouza

Cyril Solčáni

Hana Lipovská

Maciej Ruczaj

Vera Karaskova

Terézia Halčínová

Miroslav a Marie Baldovi

Eva Janalíková

Marie Jindřišková

Markéta Medová

Filip Med

Ilona Burdová

Michaela Polívková

Alois Peroutka

Václav Skoupý

Eliška Matoušková

Nela Nevělíková

Martina Emmerlingová

Klára Křižková

Růžena Kazíková

Vlasta Faustová

Milan a Ivana Krejčí

Jana Veselá

Františka Šťastná

Jan a Jana Majkovi

Vojtěch Šenkeřík

Anna Šváchová

Milena Anežka Svobodová

Marie Horáková

Marie Neradová

Petra Cihlářová

Jiří Kudrna

Marie Ohřálová

Jana Batoušková

Richard a Zuzana Swiderovi

Markéta Hurčíková

Tomáš Hurčík

Simona Krutská

Romana Dostálová

Stanislav Veselý

Dominik Brachtl

Vít Brachtl

Johanka Brachtlová

Daniela Feltová

Karolína Páleníková

Veronika Brachtlová

Matěj Brachtl

Petr Křižka

Marie Chadimová

Radek a Irena Pohlovi

Marie Kupsová

Petr Vavřinec Suchánek

Miriam Maliňáková

Jana Štěpáníková

Leoš Suchánek

Gabriela Krátká

Markéta Suchánková

Josef Štěpáník

Danuta Kufová

Iva Dobiášová

Pavel Kužela

Marie Marková

Marie Sovadinová

Anna Stará

Jiří Strejc

Jan a Kateřina Bauerovi

František Nedvěd

Zuzana Nedvědová

Petra Veselá

Jakub Vavrečka

Josef a Stanislava Brůnovi

Jaroslav Kahoun

Alois a Alžběta Burovi

Jan Petr Kosinka

Jan Kubula

Vít Šobáň

Blanka Polívková

Benedikt Hudema

Marie A. Hlaváčková

Věra Roubalová

Pavel a Dana Morcinkovi

Dagmar Mojžíšová

Václav Vacek

Dana Skalická

Klára Skalická

Ladislav Kovařík

Marika Potoček

Lenka Wagnerová

Marie Šilerová

Jakub a Lenka Neupauerovi

Sotolář František

Krzysztof Kliś

Marketa Gazdová

Jan Kliś

Jarmila Dalajková

Jiří Gazda

Radka Kliśová

Bogdan Sikora

Bernadeta Kliśová

Petr a Marie Málkovi

Jan Malík

Ondrej Páleník

Martin Moravec

David Hibsch

Natália Naiserová

Zdenek Peroutka

Monika Peroutková

Lenka Zemková

Gustav Erhart

Václav Novák

P. Stanislav Trčka

Matouš a Bibiana Sterzikovi

Jan a Alžběta Kodetovi

Martin a Ludmila Zemkovi

Jiří Zahrádka

Karel a Magdalena Zemkovi

Milan Jandáček

Jarmila Kristková

Eva Čápová

Hana Jandáčková

Jiří Hanuš

Anna Hanušová

Renáta Kovaříková

Marie Bernadetta Hanušová

Magdalena Kočnarová

Alžběta Marie Hanušová

Miluše Žváková

Andrea Slavíková

Ivana Ryšková

Bohuslav Maxa

Štěpánka Židková

Veronika Švadlenková

Pavel Šťasta

Jiří Mrázek

Helena Rehakova

Monika Maliňáková

Andie Novak

Antónia Križovenská

Pavel Klapil

Michaela Maliňáková

Miriam Terezie Maliňáková

Iveta Hustolesová

Ludmila Horníková

Jana Sevcikova

Zdeněk a Lenka Dušátkovi

Ludmila Novotna

Marie Filková

Kateřina Filková

Marek Schwarz

Veronika Filková

Ivo Filek

Ondřej Filek

Petr a Barbora Hudličkovi

Pavel Mikuš

Stanislava Jechová

Irena Krejčová

Marek Venuta

Petra Venutová

Lucie Sošková

Tadeáš Venuta

Emil Berta

Jan Marek

Ivan Lebar

Petra Soukupova

Kateřina Venutová

Samuel Soukup

Marie Štefaniková

Miroslava Páralová

Anna Štefaniková

Eva Kukalová

Luděk Maroušek

Iva Podzimková

Jan Vinař

Gabriela Žáková

Michaela Prokopová

Ivan Ploc

Stanislav Pohludka

Ondřej Lehovec

Katarína Winterová

Ivan Drabek

Hana Urbanová

Monika a Ivan Petrášovi

Marie Kršková

Stanislava Kulhánková

Michaela Stefanikova

Stanislava a Jana Lišková

Milan, Petr a Marie Kubovi

Václav Valeš

Jaroslav Šilar

Emil Morav

Kateřina Šilarová

Petr Štěpán

Václav Štefanik

Ludmila Štefaniková

Ludmila Brettlová

Tomáš Mičaník

Jan Krásenský

Jana Smítalová

Petr Dvořák

Libuše Pohludková

Jan Palán

Fabiola Habartová

Filip Zemek

Marie Dubnická

František Červenka

Petr Mlynář

Jana Pšeničková

Petra Štěpánová

Vojtěch a Judita Tomkovi

Martin Vadas

Hana Wohlgemuthová

Julie Máslová

Petr Schiller

Jaroslav Hnátek

Stanislav Pio Toman

Kristina Vorlová

René Václavek

Vaclav Hašeksen.

Miloslav a Zdislava Královi

Jaromíra Machovcová

Eva Veselá

Renata Wojnarová

Jiri Fleissig

Radka Handlirova

Jiří Floder

Blanka Floderová

Filip Keller

Ludmila Kavalcová

Dita Foretová

Ladislav Soukup

O. Krzysztof Strzelczyk CSsR

Lenka Vallová

Petr a Ludmila Kubíkovi

Lukáš Harcuba

Marie a Vladimír Harcubovi

Josef a Magda Javurkovi

Jan a Jitka Bláhovi

Lucie a Michal Pudilovi

Karel Dolák

Milan Krška

Eva Nožičková

Lukáš Navrátil

Ludmila Krůtová

Jan Jirčík

Eva Krislová

Marie Ondřichová

Viktor Kraus

Bohumila a Josef Soukupovi

Oldřiška Hrušovská

Jiří a Tereza Berkovi

Jarmila Mikulastikova

Jan Mrlík

Marie Michálková

Klára Hošková

Antonín Hošek

Jiří Hošek

Jaroslav Škařupa

Vladimíra Škařupová

Eva Olejníková

František Olejník

Karel Kavalec

Anna Mašlaňová

Tomáš Soukup

Miroslava a Jan Skácelovi

Dáša Sojková

Jiří Adamec

Jaroslav a Marie Svobodovi

Magdaléna Mašlaňová

Marie Javurkova

Terezie Vašíčková

Helena Šislerová

Jaroslava Kalinová

Marta Vondráčková

Pavla Šindelová

David Ucháč

Markéta Petrášová

Zdislava Hamáková

Jan Šimek

Alena Dobešová

Jiří Benda

Marta Šimková

Rastislav Karchňák

Anna Gavalierová

Josef Štefanik

Zdeněk Pohludka

Vít a Anna Zemkovi

Laura Neová

Josef Pohludka

P. Piotr Józef Nowicki, CSsR

Ladislav a Zdeňka Lukešovi

Josef Vacek

Štěpán Kříž

Jan Lisowski

Jaromír Baron

Ladislav Směták

Jana a Michael Štěpánovi

Romana Klaudova

Mlada Mikulicová

Tomáš Klauda

Tomáš Parma

Ondřej Lehký

Ondřej Čechman

Jana Pečivová

Jindřich Miklas

Jiřina Teplická

Jiří Dominik Florian

Josef Pikna

Slávka Filipiová

Vít Pleskač

Josef Hanulík

Ondřej Pospíšil

Irena Rosíková

Petra Hradilová

Helena Chovančíková

Jan Chovančík

Jaroslav Solař

Antonín Švehla

Terezie Začalová

Anežka Hanulíková

Šárka a Jiří a Dominika Peterkovi

Marie Herotová

Marie Halbichová

Kateřina a Jan Malárovi

Monika Švehlová

Věra Janatová

Bohuslav Vancl

Daniela Grobarčiková

Jana Valterová

Jiří Forbelský

Vladislav a Alena Kmochovi

Kristýna Navrátilová

Pavel Krška

Eva Jelínková

Katerina Falcnikova

Alžběta Bernardi

Simona Kajtmanová

Václav a Blanka Boháčovi

Vojtěch Čanda

Jitka Machatá

Markéta Hrubá

Jozef Kordík

Marie Šrámková

Pavel a Jitka Laudovi

Karel Havlík

Ludmila Sarofinová

Gabriel Sarofin

Andrej Sarofin

František Havlík

Norbert Havlík

Vojtěch Havlík

Nikola Terezie Orságová

Josef Fritschka

Vojtěch a Ludmila Mackovi

Zdeněk Heřmánek

P. Bernard Šimek S. O. Cist.

Roman Procházka