sv. German / čt 28. květen 2020

Pocházel od Atunu ve Francii. V dětství postrádal lidskou lásku. Později se stal mnichem a žil prý podle východních řádových stanov. Zůstal jako pravý mnich střídmý a zdrženlivý i v postavení pařížského biskupa... (pokračování)

Požehnané Velikonoce

Přejeme požehnané Velikonoce, milost spásy a radost z vítězství Boha nad smrtí.

Požehnané Velikonoce11. 04. 2020, RC