sv. Fridolin / so 6. březen 2021

Byl věrozvěstem z Irska. Působil jako putující mnich. Ve Francii v Poitires vyzvedl z trosek ostatky sv. Hilária. Zakládal kostely a hledal místo na něž byl ve snu povolán. Byl to ostrov na Rýně, kde u Säckinge... (pokračování)

Vstupme do nového roku s nadějí

Stojíme na prahu nového roku 2021. Po prožití roku právě uplynulého se oprávněně ptáme, jaký bude ten letošní. Určitě to bude rok, kdy se budeme vyrovnávat nejenom se zbytky infekční choroby, ale zároveň i počítat hospodářské, politické a osobní škody. Nejenom ty materiální, ale především ty, které se úzce dotýkají našeho psyché.

Vstupme do nového roku s nadějí

Děti přišly o jeden rok vzdělávání ve věku, který je pro jejich přípravu do dalšího života tak zásadní. Mnozí podnikatelé počítají poslední úspory a přemýšlejí, jak se budou dále starat o své rodiny a blízké. Starším lidem bylo zapovězeno být řádnými babičkami a dědečky, protože se z návštěvy jejich vnuků, synů a dcer stala riziková záležitost. Vidíme, že koronavirus nepůsobí jenom nepříjemné zdravotní komplikace, ale že způsobuje i bolest srdce, a vyvolává démona strachu a úzkosti.

Přesto je v nás určitá jiskra naděje, že tento nový rok musí přinést něco nového. Zda se nám to povede, je jenom na nás. Vraťme se ale ke končícím vánočním svátkům. O Vánocích se nám narodilo dítě, pojmenované jako Jehošua, tedy Ten, který je: naší záchranou a naší nadějí. Bůh nám v něm seslal svého jediného syna, pravého Člověka a Pravého Boha. Je to On, kdo nám otevírá Knihu knih a podle tradice se právě narozenému Ježíškovi z Persie přicházejí poklonit tři králové. Peršané jsou Indoevropané. Je tam Semita. A ten třetí má černou barvu, jak zpíváme i v koledách. Máme tu zastoupenou celou populaci. Bůh nám tak obrazně říká, že všichni jsou pozváni na horu Sión k jeho velké hostině.

Jestli chceme, aby ten nový rok byl opravdu lepší a přinesl naději, ale i radost, tak si uvědomme, že Bůh k nám promlouvá jako k lidstvu. Vyzývá nás k činu, a k poctivé reflexi, proč k tomu všemu v právě skončeném roce muselo dojít. Abychom si položili otázky, zda jsme nebyli jako lidstvo už příliš pyšní a sebejistí? Nevytěsnili jsme ze svého života Boha? Neopustili jsme principy a pramen Lásky, milosrdenství, vzájemné úcty a tolerance? V nadcházejícím roce budeme mít zajisté dostatek času, abychom si každý mohli na položenou otázku poctivě odpovědět.

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český


18. 01. 2021, RC Monitor 1/2021