sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

Neobyčejně obyčejný muž

Letošní slavnost svatého Josefa je něčím mimořádná, a to zejména proto, že papež František vydal apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá do 8. 12. 2021. V apoštolském listu nás Svatý otec vyzývá k „růstu v lásce k tomuto velkému světci a pobídka, abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti“.

Neobyčejně obyčejný muž

Svatý Josef je muž, o kterém víme jen málo, ale v dějinách spásy hrál důležitou roli. Svatý Josef nás může hodně naučit. Byl spravedlivý, poslušný, čistý a pokorný manžel. Ochránce a strážce Spasitele a Panny Marie. Zažil v životě stejné obtíže jako my všichni, přesto žil příkladným životem. Byl mužem neochvějné víry a maximální důvěry v Boží prozřetelnost. Bůh měl v jeho životě první místo. Svatý Josef byl mužem činu a poslouchal Boží vůli v běžných povinnostech každodenního života. Věrně a něžně miloval, chránil a staral se o Ježíše a Pannu Marii. Dělal běžné věci obyčejného života, ale s velkou láskou.

Pokud nás papež František zve, abychom se letos v roce 2021 snažili více poznat svatého Josefa, pak je to díky jeho pokoře, jeho diskrétnosti a jeho důvěře. To všechno udělalo ze sv. Josefa muže bratrské a duchovní podpory a otcovské péče. Všichni v něm mohou najít muže, který zůstává bez povšimnutí, muže každodenní přítomnosti, diskrétního a skrytého přímluvce.

Svatý Josef nám připomíná, že všichni, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou ve „druhé linii“, hrají v historii spásy bezkonkurenční roli. Josef je otec, který pomáhá v těžkých dobách.

Často se Boží plán naplňuje skrze naše slabosti. Pán se na naše selhání dívá s něžností Otce. V této velmi těžké době v dějinách lidstva může být svatý Josef vzorem, protože jeho mlčení mluví hlasitěji než naše stížnosti. Jeho mlčení nám říká, abychom věřili, i když ještě nevidíme světlo na konci tunelu.

P. Georges M. Mondo SVD

22. 03. 2021, RC Monitor 6/2021