sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Nedávno jsem si prohlížel fotky...

Je to již rok, co papež František přidal do loretánských litanií nové invokace. Jednou z nich je Útěcho migrantů. Čas od času nás média poinformují o situaci, ve které se migranti nacházejí. Jedny to nechává lhostejné, jiní se rozčilují nad lhostejností odpovědných nebo nad jejich horlivou péčí o jejich budoucnost. A my katolíci se za ně, jak nás vybízí papež, modlíme.

Nedávno jsem si prohlížel fotky...

Měsíc květen je již v plném proudu a s ním i májové pobožnosti, kterými se snažíme projevit svou úctu k Panně Marii.

V tomto měsíci také vrcholí v mnoha farnostech příprava prvokomunikantů. A právě v té souvislosti jsem si prohlížel skoro 50 let staré fotografie. Fotografie z mého prvního přijímání. Z onoho hloučku foceného s naším panem děkanem na farní zahradě si podle jména pamatuji již jen některé. Část z nich občas ještě potkám při občasných návštěvách rodiště, ale ne v kostele. Vím, o některých, že měli svatbu v kostele a snad mají i pokřtěné děti, ale od stolu Páně poněkud odmigrovali. Kam, toť otázka. Snad do „země blahobytu a klidu od všeho náboženského“? Nevím. Ale co vím, že dobrovolně opustili ochranný stín pláště Panny Marie a zřekli se jejího syna v eucharistii. Jen doufám, že až zjistí, co opustili, že ještě budou mít dosti sil na návrat domů.

Mnozí si přejí, aby migrantů bylo co nejméně, nejlépe žádní. Přejme si to i my právě v souvislosti s prvokomunikanty, jejichž víra, naděje a láska bude mnohdy těžce zkoušena a vysmívána. A prosme Pannu Marii, ať je provází svou mateřskou láskou a v rozhodujících a těžkých chvílích je jim vždy útěchou.

P. Evermod Jan Sládek OPraem.

25. 05. 2021, RC Monitor 10/2021