sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

K Roku rodiny Amoris Laetitia aneb Pravda nerezaví III.

Letošní slavnost sv. Josefa zvolil papež František za datum zahájení Roku rodiny Amoris laetitia (19. březen byl zároveň pátým výročím vydání exhortace, k níž se titul odvolává, a rovněž výročím inaugurace Františkova episkopátu). Tento rok manželství a rodiny bude slavnostně ukončen na 10. světovém setkání rodin v Římě v červnu 2022. Protože se domníváme, že moudrost našich předků a dobré rady jsou stále aktuální a platné, chceme vás povzbudit citáty z knihovničky znovu odprášené:

K Roku rodiny Amoris Laetitia aneb Pravda nerezaví III.

Člověk nepřichází na svět sám od sebe a nepadne na svět s nebe. Vychází z rodiny a v ní se vyvíjí. Rodina je první společnost, z níž buduje se obec, stát, národ. Život rodinný je měrou blahobytu a zdraví národa. Čím pevnější a zdravější život rodinný, tím lépe daří se lidu, národu. Z rodiny jako z půdy své vyrůstá lid a jaký kmen, takové ovoce. A základem zdravého, šťastného života rodinného jsou láska, obětavost, trpělivost. Kde této trojice není, život rodiny je bídný a nešťastný. Proto muž i žena musí se vzájemně milovati, vzájemně sobě se v oběť dávati a navzájem se snášeti. Nuž, ve kterých rodinách najdeme a pevně se nadíti můžeme, že na lásce jednoho se zanítí láska druhého, že obětavost jednoho vzroste obětavostí druhého, že trpělivost ženy vzbudí trpělivost v muži? U kterých rodin najdeme tyto ctnosti? „Zajisté nejspíše u rodin zbudovaných na nerozlučném manželství, u rodin, kde muž i žena jsou pamětlivi nerozlučnosti svého manželství, kde oba pevnou vůli mají spolu nerozlučně žíti až do smrti.

P. Hamerle, O. CSsR. a P. Schroller, F. CSsR., Chcete popravu neb opravu manželství, Brno: papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1906

Text převzat se svolením z online knihovny http://librinostri.catholica.cz.

14. 06. 2021, librinostri.catholica.cz / RC Monitor 11/2021