sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Rodina na prázdninách

Opět přichází čas prázdnin, kdy si mnoho rodin dopřává dovolenou a alespoň na chvíli odpočívá – děti od školy a rodiče od svého zaměstnání. Rozhodně ale ani prázdniny nejsou vhodným časem k tomu, aby rodiče odpočívali od svého Bohem svěřeného úkolu vychovávat své děti a ukazovat jim cestu k věčnosti. Vždyť posláním rodiny je formovat děti k lásce, obětavosti, věrnosti, vytrvalosti, statečnosti, ke zdravému rozdělení času mezi modlitbu, práci a nutný odpočinek, připravit je k tomu, aby jednou byly schopny založit rodinu a převzít úlohu rodičů.

Rodina na prázdninách

Čerpat sílu a moudrost pro výchovu dětí mají rodiče z modlitby a přijímání svátostí. Zvláště ze svatého přijímání a ze svátosti smíření, ve které nám sám Pán odpouští, co se z lidské slabosti nepodařilo. Ale i svátostiny, které Církev ustanovila (jako žehnání domu) nebo společná modlitba (například růžence nebo loretánských litanií) jsou velkou pomocí pro každou rodinu. Společná modlitba posiluje jak pouto mezi manželem a manželkou, tak pouta mezi celou rodinou. Rodina, která se společně modlí, je spojena silou modlitby.

Navíc platí, že pokud rodiče mají vést k modlitbě své děti, musí jít nejdřív sami příkladem, nemohou od dětí vyžadovat povinnosti, které sami neplní nebo plní jen naoko před dětmi. Důležité je nejen to, co rodiče dělají, ale i to, jací jsou celou svou osobností, zda se snaží plnit vůli Boží a žít k větší Boží cti a slávě. Proto je možné čas prázdnin a dovolených využít jako čas určité obnovy – obnovy vlastní poslušnosti vůči Bohu, vlastního zdraví duše, které uschopní otce i matky k vytvoření a udržování láskyplného rodinného prostředí, k vzájemnému odpuštění, k vedení dětí k Bohu a k čelení těžkostem, které ve výchově mohou nastat.

Mons. Vlastimil Kročil
biskup českobudějovický


12. 07. 2021, RC Monitor 14/2021