1. den novény za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí / ne 29. listopad 2020

Novénu začínáme vždy křížem, úkonem kajícnosti a společnou Modlitbou národů proti pandemii . Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna j... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

479 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Horní Újezd

Děkuji Vám, otče, za to, že se necháváte vést Duchem Svatým a ne strachem. Děkuji, že sloužíte v tradičním ritu a že šíříte opravdovou úctu k Pánu Ježíši v Nejsvětější Svátosti. Lucie Hospůdková

Vlastimil Protivínský

Horní Újezd

Děkuji Vám, otče, za to, že se necháváte vést Duchem Svatým a ne strachem. Děkuji, že sloužíte v tradičním ritu a že šíříte opravdovou úctu k Pánu Ježíši v Nejsvětější Svátosti.

Lucie Hospůdková

Uherský Brod

Vážení a milí otče Svatopluku a otče Jindřichu, děkuji Vám za obětavou službu pro nás farníky v této nelehké době, masově rozšířené epidemie coronaviru. Díky Vám máme maximální možnosti on-line přístupu přes

Svatopluk Pavlica, Jindřich Peřina

Uherský Brod

Vážení a milí otče Svatopluku a otče Jindřichu, děkuji Vám za obětavou službu pro nás farníky v této nelehké době, masově rozšířené epidemie coronaviru. Díky Vám máme maximální možnosti on-line přístupu přes web kameru sledovat denně nejen mše svaté, ale i společně s Vámi modlit se živě růženec a adorovat denně před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Kéž Vám Pán ve Vašem úsilí neustále žehná a naplňuje potřebnými duchovními dary v této nelehké době, nuceně prázdných kostelů. S vděčností a díky

Eva Halmová

Praha

Laudetur Jesus Christus! Důstojný pane, ze srdce Vám děkuji za Vaši inspirativní lásku k tradiční liturgii a Vaše důstojné slavení Nejsvětější Oběti Mše svaté. A se ženou Vám děkujeme za křest naší dcery a žehnání

Stanislav Přibyl

Praha

Laudetur Jesus Christus! Důstojný pane, ze srdce Vám děkuji za Vaši inspirativní lásku k tradiční liturgii a Vaše důstojné slavení Nejsvětější Oběti Mše svaté. A se ženou Vám děkujeme za křest naší dcery a žehnání domu. Přejeme Vám hojnost Božího požehnání a ochranu nejblahoslavenější Marie, vždy Panny.

Miroslav Jan a Simona Grácovi

Praha - Malá Strana

Důstojný otče, u příležitosti výročí obnovení pravidelných bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně bych Vám chtěl poděkovat za Vaši péči a také za to, že Vám leží na srdci krása

Lukáš Lipenský

Praha - Malá Strana

Důstojný otče, u příležitosti výročí obnovení pravidelných bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně bych Vám chtěl poděkovat za Vaši péči a také za to, že Vám leží na srdci krása liturgie.

Praha-Zbraslav

Chtěl bych Vám poděkovat za Vaše plné nasazení v době pandemie, že jste se nenechal svázat strachem z možné nákazy a postavil se ke koronaviru čelem a obstál jste jako výborný pastýř.

Jan Gerndt

Praha-Zbraslav

Chtěl bych Vám poděkovat za Vaše plné nasazení v době pandemie, že jste se nenechal svázat strachem z možné nákazy a postavil se ke koronaviru čelem a obstál jste jako výborný pastýř. Péče o naše duše z Vaší strany byla vždy výborně zajištěna. Děkuji za mnohé farníky.

Miroslav Váňa

Český Dub

Děkujeme panu děkanovi za péči o naše duše: mše svaté, udělování svátostí, pravověrná kázání. Dále za starosti o více kostelů a kaplí. Za příklad obětavého kněžského života. Vděční farníci z Hodkovic, ČeskéhoDubu, Světlé pod Ještědem

Miroslav Maňásek

Český Dub

Děkujeme panu děkanovi za péči o naše duše: mše svaté, udělování svátostí, pravověrná kázání. Dále za starosti o více kostelů a kaplí. Za příklad obětavého kněžského života.

Vděční farníci z Hodkovic, ČeskéhoDubu, Světlé pod Ještědem

Opatov v Čechách

Vážený otče Zdeňku, děkujeme za vše a vzpomínáme na Svatou Horu, Třebsko, Tasovice. Ať Vám Pán žehná ve Vaší těžké službě. Vyprošujeme mnoho milostí od Panny Marie. Petr a Marie Blahovcovi

Zdeněk Šilhánek

Opatov v Čechách

Vážený otče Zdeňku, děkujeme za vše a vzpomínáme na Svatou Horu, Třebsko, Tasovice. Ať Vám Pán žehná ve Vaší těžké službě. Vyprošujeme mnoho milostí od Panny Marie.

Petr a Marie Blahovcovi

Havířov

Vážený otče Marceli, děkujeme Vám za Vaši obětavou službu, za velké dílo zvelebení našich kostelů a za vše dobré a krásné, co jste pro celou naši farní obec vykonal. vděční farníci z Havířova, Bludovic a Špluchova

Marcel Krajzl

Havířov

Vážený otče Marceli, děkujeme Vám za Vaši obětavou službu, za velké dílo zvelebení našich kostelů a za vše dobré a krásné, co jste pro celou naši farní obec vykonal.

vděční farníci z Havířova, Bludovic a Špluchova

Praha-Žižkov, Kobylisy

Děkuji za statečnou a obětavou službu v nouzovém stavu. Za otevřený kostel, přítomnost kněze, službu ve svátosti smíření, tichý Eucharistický výstav, podání Eucharistie každému příchozímu. Hluboce v duchu smekám za otevřenost a

Vít Uher, Jan Houkal, salesiáni

Praha-Žižkov, Kobylisy

Děkuji za statečnou a obětavou službu v nouzovém stavu. Za otevřený kostel, přítomnost kněze, službu ve svátosti smíření, tichý Eucharistický výstav, podání Eucharistie každému příchozímu. Hluboce v duchu smekám za otevřenost a ochotu pochopit a respektovat duchovní individuální potřeby věřících!

Ludmila

Opatov

Vážený Otče Zdenku! Vzpomínáme s vděčností na exercicie, které jste dával na Svaté Hoře. Ať Vám Pán odplatí všechnu námahu ve farnostech, kde působíte. bývalí exercitanti ze Smržovky

Zdeněk Šilhánek

Opatov

Vážený Otče Zdenku! Vzpomínáme s vděčností na exercicie, které jste dával na Svaté Hoře. Ať Vám Pán odplatí všechnu námahu ve farnostech, kde působíte.

bývalí exercitanti ze Smržovky

Praha

Milý otče Martine, děkuji Ti, že jsi mě podporoval v mých krizových situacích, za každou svátost smíření a duchovní rozhovory. Lorenzo

Martin Moravec O.Cr.

Praha

Milý otče Martine, děkuji Ti, že jsi mě podporoval v mých krizových situacích, za každou svátost smíření a duchovní rozhovory.

Lorenzo

Opatov v Čechách

Drahý pane faráři! Kéž Vám Pán Bůh věčnou radostí v nebi odplatí všechny oběti pro naši opatovskou farnost. Panno Maria, královno kněží, děkujeme za Tvou něžnou péči. Buď Bohu chvála na věky věků. Jana Lněničková

Zdeněk Šilhánek

Opatov v Čechách

Drahý pane faráři! Kéž Vám Pán Bůh věčnou radostí v nebi odplatí všechny oběti pro naši opatovskou farnost. Panno Maria, královno kněží, děkujeme za Tvou něžnou péči. Buď Bohu chvála na věky věků.

Jana Lněničková

Plzeň

Pane a Bože, který vidíš do srdce svých služebníků, prosím, potěš a odměň otce Pavla i ostatní kněze, kteří nám v minulých dnech věrně sloužili svátostmi a stáli při nás. Dodej jim

Pavel Petrašovský

Plzeň

Pane a Bože, který vidíš do srdce svých služebníků, prosím, potěš a odměň otce Pavla i ostatní kněze, kteří nám v minulých dnech věrně sloužili svátostmi a stáli při nás. Dodej jim odvahu jít i nadále zvolenou cestou. Děkujeme Ti za ně.

farníci

Brno

Děkuji za statečnost, odvahu a obětavost, kterou otec Sebastian projevil v době pandemie, kdy většina kněží ve strachu ze státních zákazů a nařízení zcela zavřela kostely a v čase Velikonoc rezignovala na

Sebastian Gruca

Brno

Děkuji za statečnost, odvahu a obětavost, kterou otec Sebastian projevil v době pandemie, kdy většina kněží ve strachu ze státních zákazů a nařízení zcela zavřela kostely a v čase Velikonoc rezignovala na pochopení pro laiky, kteří byli velmi nešťastní z toho, že jim byly státem "ukradené" největší církevní svátky. Otec Sebastian projevil velké pochopení a účast s námi laiky a za to mu patří velký obdiv a dík.

Lenka Kuchařová

Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit. Helena Pekárková

Marek Donnerstag

Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit.

Helena Pekárková

Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit. Helena Pekárková

Jan Kulhánek

Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit.

Helena Pekárková

Český Brod

Milý otče Martine, v neděli jste se nás ptal, co si představujeme pod pojmem "horlivý". V tu chvíli jsem nedala dohromady souvislou odpověď. Nyní již vím: Vy jste pro mě ztělesněním křesťanské

Martin Sklenář

Český Brod

Milý otče Martine, v neděli jste se nás ptal, co si představujeme pod pojmem "horlivý". V tu chvíli jsem nedala dohromady souvislou odpověď. Nyní již vím: Vy jste pro mě ztělesněním křesťanské horlivosti ve Vaší neutuchající pastýřské činnosti, ať již vysluhováním mší sv. pro 15 lidí v neomezeném počtu, tak každodenním duchovním slovem na webu, v neposlední řadě i stálou přítomností k dispozici farníkům v době krize. Moc a moc Vám děkuji a mám Vás za to moc ráda!

Marie Jindřišková Freundlová

Letovice

Milý otče Jiří, děkuji Otci v nebesích, že nám poslal do tvaroženské farnosti kněze, který nám s velkou láskou předával víru, Boží slovo a pravidelně se s námi modlil Breviář. K Vašim

Jiří Brtník

Letovice

Milý otče Jiří, děkuji Otci v nebesích, že nám poslal do tvaroženské farnosti kněze, který nám s velkou láskou předával víru, Boží slovo a pravidelně se s námi modlil Breviář. K Vašim jmeninám Vám přeji: "Pevné zdraví, štěstí, hodně Boží lásky a milosti, naději, že zase budeme všichni zdraví a sejdeme se při mši svaté v kostele.Přeji Vám jen požehnané dny, mnoho úspěchů ve Vaší duchovní práci v letovické farnosti. Ať jste vždy jen zdráv, cítíte se božsky a je Vám vždy jen do zpěvu!"

Marta Veselá


   1  2  3  4  5  6  7  8  9