sv. Jan z Boha / po 8. březen 2021

Pocházel z Portugalska. Zatoužil po poznání cizích zemí a po životě plném nebezpečí ve vojenské službě. Po návratu z Afriky, kde pomáhal otrokům, zakotvil v Granadě ve Španělsku jako prodavač. Po kázání Jana z ... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

485 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Svitavy, Puchheim v Rakousku

Otče, rád bych Vám a Vašim zemřelým spolubratřím, kteří mě doprovázeli životem alespoň takto poděkoval; je Vás už velká řada, od iniciační svátosti křtu z Vašich rukou musím poděkovat také otcům Františkovi

Maximilián Grohmann

Svitavy, Puchheim v Rakousku

Otče, rád bych Vám a Vašim zemřelým spolubratřím, kteří mě doprovázeli životem alespoň takto poděkoval; je Vás už velká řada, od iniciační svátosti křtu z Vašich rukou musím poděkovat také otcům Františkovi a Aloisovi Krchňákovým, Ladislavovi Vrbňákovi, Aloisovi Učňovi a dalším mnoha Vašim spolubratřím, taky Adalbertovi Hrubému, Karlovi Vránovi..., kteří nás dlouhá léta neúnavně živili jak katolickou literaturou, tak Božím slovem prostřednictvím Radia Vatikán. Kdybych toho byl uznán vhodným, rád bych Vám všem na věčnosti alespoň pulíroval opánky... Díky!

Petr Peňáz

Svatý Hostýn

Milý Otče, děkuji za léta Vaší požehnané činnosti v české redakci Radia Vatikán k větší cti a slávě Boží a dobrému užitku nás, posluchačů, resp. čtenářů. Jistě nejsem sám, kdo si přeje

Milan Glaser

Svatý Hostýn

Milý Otče, děkuji za léta Vaší požehnané činnosti v české redakci Radia Vatikán k větší cti a slávě Boží a dobrému užitku nás, posluchačů, resp. čtenářů. Jistě nejsem sám, kdo si přeje, abychom Vás brzy objevili v podobném angažmá...

Petr Peňáz

Jičín

Díky, otče náš. Valentin

Prokop Tobek

Jičín

Díky, otče náš.

Valentin

Letovice

Vážený otče Jiří, k Vašim narozeninám Vám přeji jen vše nejlepší. Především pevné zdraví,spokojenost,pohodu, věrné a ryzí přátele, splnění všech Vašich přání. Život bez bolesti, naplněn Boží láskou a milostí, stálou ochranu

Jiří Brtník

Letovice

Vážený otče Jiří, k Vašim narozeninám Vám přeji jen vše nejlepší. Především pevné zdraví,spokojenost,pohodu, věrné a ryzí přátele, splnění všech Vašich přání. Život bez bolesti, naplněn Boží láskou a milostí, stálou ochranu naší Matičky na Santonu. Děkuji Vám za vše, co jste pro mne a tvaroženskou farnost vykonal. Jste stále s námi, máme Vás moc rádi, prostě jste stále náš!

Marta Veselá

Brno-Lesná

Srdečné díky kněžím z farnosti Brno-Lesná! Díky své ochotě umožňují spojení věřících s Kristem ve svátostech. Během pandemie je kostel každý den otevřen k modlitbě/zpovědi/přijímání ca. 9-17 hod., takže se lidé rozprostřou

Pavel Hověz

Brno-Lesná

Srdečné díky kněžím z farnosti Brno-Lesná! Díky své ochotě umožňují spojení věřících s Kristem ve svátostech. Během pandemie je kostel každý den otevřen k modlitbě/zpovědi/přijímání ca. 9-17 hod., takže se lidé rozprostřou časově a je vše bezpečné. Hlavně se operativně navýšil počet bohoslužeb, např. neděle 7, 8, 9, 10. Hotovo. Skvělý příklad pro všechny farnosti, děkujeme tisíckrát!!!

Plánice u Klatov

Otče Pavle, děkuji za Vaši pokoru, mírnost a trpělivost, s níž neokázale sloužíte Kristu i sestrám a bratřím v Něm. Petr Pavlas

Pavel Vrbenský

Plánice u Klatov

Otče Pavle, děkuji za Vaši pokoru, mírnost a trpělivost, s níž neokázale sloužíte Kristu i sestrám a bratřím v Něm.

Petr Pavlas

Horní Újezd

Děkuji Vám, otče, za to, že se necháváte vést Duchem Svatým a ne strachem. Děkuji, že sloužíte v tradičním ritu a že šíříte opravdovou úctu k Pánu Ježíši v Nejsvětější Svátosti. Lucie Hospůdková

Vlastimil Protivínský

Horní Újezd

Děkuji Vám, otče, za to, že se necháváte vést Duchem Svatým a ne strachem. Děkuji, že sloužíte v tradičním ritu a že šíříte opravdovou úctu k Pánu Ježíši v Nejsvětější Svátosti.

Lucie Hospůdková

Uherský Brod

Vážení a milí otče Svatopluku a otče Jindřichu, děkuji Vám za obětavou službu pro nás farníky v této nelehké době, masově rozšířené epidemie coronaviru. Díky Vám máme maximální možnosti on-line přístupu přes

Svatopluk Pavlica, Jindřich Peřina

Uherský Brod

Vážení a milí otče Svatopluku a otče Jindřichu, děkuji Vám za obětavou službu pro nás farníky v této nelehké době, masově rozšířené epidemie coronaviru. Díky Vám máme maximální možnosti on-line přístupu přes web kameru sledovat denně nejen mše svaté, ale i společně s Vámi modlit se živě růženec a adorovat denně před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Kéž Vám Pán ve Vašem úsilí neustále žehná a naplňuje potřebnými duchovními dary v této nelehké době, nuceně prázdných kostelů. S vděčností a díky

Eva Halmová

Praha

Laudetur Jesus Christus! Důstojný pane, ze srdce Vám děkuji za Vaši inspirativní lásku k tradiční liturgii a Vaše důstojné slavení Nejsvětější Oběti Mše svaté. A se ženou Vám děkujeme za křest naší dcery a žehnání

Stanislav Přibyl

Praha

Laudetur Jesus Christus! Důstojný pane, ze srdce Vám děkuji za Vaši inspirativní lásku k tradiční liturgii a Vaše důstojné slavení Nejsvětější Oběti Mše svaté. A se ženou Vám děkujeme za křest naší dcery a žehnání domu. Přejeme Vám hojnost Božího požehnání a ochranu nejblahoslavenější Marie, vždy Panny.

Miroslav Jan a Simona Grácovi

Praha - Malá Strana

Důstojný otče, u příležitosti výročí obnovení pravidelných bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně bych Vám chtěl poděkovat za Vaši péči a také za to, že Vám leží na srdci krása

Lukáš Lipenský

Praha - Malá Strana

Důstojný otče, u příležitosti výročí obnovení pravidelných bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně bych Vám chtěl poděkovat za Vaši péči a také za to, že Vám leží na srdci krása liturgie.

Praha-Zbraslav

Chtěl bych Vám poděkovat za Vaše plné nasazení v době pandemie, že jste se nenechal svázat strachem z možné nákazy a postavil se ke koronaviru čelem a obstál jste jako výborný pastýř.

Jan Gerndt

Praha-Zbraslav

Chtěl bych Vám poděkovat za Vaše plné nasazení v době pandemie, že jste se nenechal svázat strachem z možné nákazy a postavil se ke koronaviru čelem a obstál jste jako výborný pastýř. Péče o naše duše z Vaší strany byla vždy výborně zajištěna. Děkuji za mnohé farníky.

Miroslav Váňa

Český Dub

Děkujeme panu děkanovi za péči o naše duše: mše svaté, udělování svátostí, pravověrná kázání. Dále za starosti o více kostelů a kaplí. Za příklad obětavého kněžského života. Vděční farníci z Hodkovic, ČeskéhoDubu, Světlé pod Ještědem

Miroslav Maňásek

Český Dub

Děkujeme panu děkanovi za péči o naše duše: mše svaté, udělování svátostí, pravověrná kázání. Dále za starosti o více kostelů a kaplí. Za příklad obětavého kněžského života.

Vděční farníci z Hodkovic, ČeskéhoDubu, Světlé pod Ještědem

Opatov v Čechách

Vážený otče Zdeňku, děkujeme za vše a vzpomínáme na Svatou Horu, Třebsko, Tasovice. Ať Vám Pán žehná ve Vaší těžké službě. Vyprošujeme mnoho milostí od Panny Marie. Petr a Marie Blahovcovi

Zdeněk Šilhánek

Opatov v Čechách

Vážený otče Zdeňku, děkujeme za vše a vzpomínáme na Svatou Horu, Třebsko, Tasovice. Ať Vám Pán žehná ve Vaší těžké službě. Vyprošujeme mnoho milostí od Panny Marie.

Petr a Marie Blahovcovi

Havířov

Vážený otče Marceli, děkujeme Vám za Vaši obětavou službu, za velké dílo zvelebení našich kostelů a za vše dobré a krásné, co jste pro celou naši farní obec vykonal. vděční farníci z Havířova, Bludovic a Špluchova

Marcel Krajzl

Havířov

Vážený otče Marceli, děkujeme Vám za Vaši obětavou službu, za velké dílo zvelebení našich kostelů a za vše dobré a krásné, co jste pro celou naši farní obec vykonal.

vděční farníci z Havířova, Bludovic a Špluchova

Praha - Žižkov, Vinohrady, Kobylisy

Děkuji za statečnou a obětavou službu v nouzovém stavu. Za otevřený kostel, přítomnost kněze, službu ve svátosti smíření, tichý Eucharistický výstav, podání Eucharistie každému příchozímu. Hluboce v duchu smekám za otevřenost a

Vít Uher, Jan Houkal, salesiáni

Praha - Žižkov, Vinohrady, Kobylisy

Děkuji za statečnou a obětavou službu v nouzovém stavu. Za otevřený kostel, přítomnost kněze, službu ve svátosti smíření, tichý Eucharistický výstav, podání Eucharistie každému příchozímu. Hluboce v duchu smekám za otevřenost a ochotu pochopit a respektovat duchovní individuální potřeby věřících!

Ludmila

Opatov

Vážený Otče Zdenku! Vzpomínáme s vděčností na exercicie, které jste dával na Svaté Hoře. Ať Vám Pán odplatí všechnu námahu ve farnostech, kde působíte. bývalí exercitanti ze Smržovky

Zdeněk Šilhánek

Opatov

Vážený Otče Zdenku! Vzpomínáme s vděčností na exercicie, které jste dával na Svaté Hoře. Ať Vám Pán odplatí všechnu námahu ve farnostech, kde působíte.

bývalí exercitanti ze Smržovky

Praha

Milý otče Martine, děkuji Ti, že jsi mě podporoval v mých krizových situacích, za každou svátost smíření a duchovní rozhovory. Lorenzo

Martin Moravec O.Cr.

Praha

Milý otče Martine, děkuji Ti, že jsi mě podporoval v mých krizových situacích, za každou svátost smíření a duchovní rozhovory.

Lorenzo

Opatov v Čechách

Drahý pane faráři! Kéž Vám Pán Bůh věčnou radostí v nebi odplatí všechny oběti pro naši opatovskou farnost. Panno Maria, královno kněží, děkujeme za Tvou něžnou péči. Buď Bohu chvála na věky věků. Jana Lněničková

Zdeněk Šilhánek

Opatov v Čechách

Drahý pane faráři! Kéž Vám Pán Bůh věčnou radostí v nebi odplatí všechny oběti pro naši opatovskou farnost. Panno Maria, královno kněží, děkujeme za Tvou něžnou péči. Buď Bohu chvála na věky věků.

Jana Lněničková


   1  2  3  4  5  6  7  8  9