sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

492 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Český Dub

Děkujeme panu děkanovi za péči o naše duše: mše svaté, udělování svátostí, pravověrná kázání. Dále za starosti o více kostelů a kaplí. Za příklad obětavého kněžského života. Vděční farníci z Hodkovic, ČeskéhoDubu, Světlé pod Ještědem

Miroslav Maňásek

Český Dub

Děkujeme panu děkanovi za péči o naše duše: mše svaté, udělování svátostí, pravověrná kázání. Dále za starosti o více kostelů a kaplí. Za příklad obětavého kněžského života.

Vděční farníci z Hodkovic, ČeskéhoDubu, Světlé pod Ještědem

Opatov v Čechách

Vážený otče Zdeňku, děkujeme za vše a vzpomínáme na Svatou Horu, Třebsko, Tasovice. Ať Vám Pán žehná ve Vaší těžké službě. Vyprošujeme mnoho milostí od Panny Marie. Petr a Marie Blahovcovi

Zdeněk Šilhánek

Opatov v Čechách

Vážený otče Zdeňku, děkujeme za vše a vzpomínáme na Svatou Horu, Třebsko, Tasovice. Ať Vám Pán žehná ve Vaší těžké službě. Vyprošujeme mnoho milostí od Panny Marie.

Petr a Marie Blahovcovi

Havířov

Vážený otče Marceli, děkujeme Vám za Vaši obětavou službu, za velké dílo zvelebení našich kostelů a za vše dobré a krásné, co jste pro celou naši farní obec vykonal. vděční farníci z Havířova, Bludovic a Špluchova

Marcel Krajzl

Havířov

Vážený otče Marceli, děkujeme Vám za Vaši obětavou službu, za velké dílo zvelebení našich kostelů a za vše dobré a krásné, co jste pro celou naši farní obec vykonal.

vděční farníci z Havířova, Bludovic a Špluchova

Praha - Žižkov, Vinohrady, Kobylisy

Děkuji za statečnou a obětavou službu v nouzovém stavu. Za otevřený kostel, přítomnost kněze, službu ve svátosti smíření, tichý Eucharistický výstav, podání Eucharistie každému příchozímu. Hluboce v duchu smekám za otevřenost a

Vít Uher, Jan Houkal, salesiáni

Praha - Žižkov, Vinohrady, Kobylisy

Děkuji za statečnou a obětavou službu v nouzovém stavu. Za otevřený kostel, přítomnost kněze, službu ve svátosti smíření, tichý Eucharistický výstav, podání Eucharistie každému příchozímu. Hluboce v duchu smekám za otevřenost a ochotu pochopit a respektovat duchovní individuální potřeby věřících!

Ludmila

Opatov

Vážený Otče Zdenku! Vzpomínáme s vděčností na exercicie, které jste dával na Svaté Hoře. Ať Vám Pán odplatí všechnu námahu ve farnostech, kde působíte. bývalí exercitanti ze Smržovky

Zdeněk Šilhánek

Opatov

Vážený Otče Zdenku! Vzpomínáme s vděčností na exercicie, které jste dával na Svaté Hoře. Ať Vám Pán odplatí všechnu námahu ve farnostech, kde působíte.

bývalí exercitanti ze Smržovky

Praha

Milý otče Martine, děkuji Ti, že jsi mě podporoval v mých krizových situacích, za každou svátost smíření a duchovní rozhovory. Lorenzo

Martin Moravec O.Cr.

Praha

Milý otče Martine, děkuji Ti, že jsi mě podporoval v mých krizových situacích, za každou svátost smíření a duchovní rozhovory.

Lorenzo

Opatov v Čechách

Drahý pane faráři! Kéž Vám Pán Bůh věčnou radostí v nebi odplatí všechny oběti pro naši opatovskou farnost. Panno Maria, královno kněží, děkujeme za Tvou něžnou péči. Buď Bohu chvála na věky věků. Jana Lněničková

Zdeněk Šilhánek

Opatov v Čechách

Drahý pane faráři! Kéž Vám Pán Bůh věčnou radostí v nebi odplatí všechny oběti pro naši opatovskou farnost. Panno Maria, královno kněží, děkujeme za Tvou něžnou péči. Buď Bohu chvála na věky věků.

Jana Lněničková

Plzeň

Pane a Bože, který vidíš do srdce svých služebníků, prosím, potěš a odměň otce Pavla i ostatní kněze, kteří nám v minulých dnech věrně sloužili svátostmi a stáli při nás. Dodej jim

Pavel Petrašovský

Plzeň

Pane a Bože, který vidíš do srdce svých služebníků, prosím, potěš a odměň otce Pavla i ostatní kněze, kteří nám v minulých dnech věrně sloužili svátostmi a stáli při nás. Dodej jim odvahu jít i nadále zvolenou cestou. Děkujeme Ti za ně.

farníci

Brno

Děkuji za statečnost, odvahu a obětavost, kterou otec Sebastian projevil v době pandemie, kdy většina kněží ve strachu ze státních zákazů a nařízení zcela zavřela kostely a v čase Velikonoc rezignovala na

Sebastian Gruca

Brno

Děkuji za statečnost, odvahu a obětavost, kterou otec Sebastian projevil v době pandemie, kdy většina kněží ve strachu ze státních zákazů a nařízení zcela zavřela kostely a v čase Velikonoc rezignovala na pochopení pro laiky, kteří byli velmi nešťastní z toho, že jim byly státem "ukradené" největší církevní svátky. Otec Sebastian projevil velké pochopení a účast s námi laiky a za to mu patří velký obdiv a dík.

Lenka Kuchařová

Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit. Helena Pekárková

Marek Donnerstag

Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit.

Helena Pekárková

Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit. Helena Pekárková

Jan Kulhánek

Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit.

Helena Pekárková

Český Brod

Milý otče Martine, v neděli jste se nás ptal, co si představujeme pod pojmem "horlivý". V tu chvíli jsem nedala dohromady souvislou odpověď. Nyní již vím: Vy jste pro mě ztělesněním křesťanské

Martin Sklenář

Český Brod

Milý otče Martine, v neděli jste se nás ptal, co si představujeme pod pojmem "horlivý". V tu chvíli jsem nedala dohromady souvislou odpověď. Nyní již vím: Vy jste pro mě ztělesněním křesťanské horlivosti ve Vaší neutuchající pastýřské činnosti, ať již vysluhováním mší sv. pro 15 lidí v neomezeném počtu, tak každodenním duchovním slovem na webu, v neposlední řadě i stálou přítomností k dispozici farníkům v době krize. Moc a moc Vám děkuji a mám Vás za to moc ráda!

Marie Jindřišková Freundlová

Letovice

Milý otče Jiří, děkuji Otci v nebesích, že nám poslal do tvaroženské farnosti kněze, který nám s velkou láskou předával víru, Boží slovo a pravidelně se s námi modlil Breviář. K Vašim

Jiří Brtník

Letovice

Milý otče Jiří, děkuji Otci v nebesích, že nám poslal do tvaroženské farnosti kněze, který nám s velkou láskou předával víru, Boží slovo a pravidelně se s námi modlil Breviář. K Vašim jmeninám Vám přeji: "Pevné zdraví, štěstí, hodně Boží lásky a milosti, naději, že zase budeme všichni zdraví a sejdeme se při mši svaté v kostele.Přeji Vám jen požehnané dny, mnoho úspěchů ve Vaší duchovní práci v letovické farnosti. Ať jste vždy jen zdráv, cítíte se božsky a je Vám vždy jen do zpěvu!"

Marta Veselá

Brno

Otče Romane, děkuji za otcovskou pomoc, vedení a vše dobré, co pro nás konáte. Přeji dlouhý život a po smrti věčnou blaženost. †

Roman Kubín

Brno

Otče Romane, děkuji za otcovskou pomoc, vedení a vše dobré, co pro nás konáte. Přeji dlouhý život a po smrti věčnou blaženost. †

Brno

Otče Josefe, děkuji za laskavé duchovní vedení a rady. Přeji dlouhý život, neboť jste nám tolik potřebný, a po smrti věčnou blaženost. †

Josef Albert Beneš

Brno

Otče Josefe, děkuji za laskavé duchovní vedení a rady. Přeji dlouhý život, neboť jste nám tolik potřebný, a po smrti věčnou blaženost. †

Tišnov

Drahý otče Josefe, dovolte mi prosím Vás, abych Vám těmito slovy poděkovala za den 15. září, kdy jsme prožily nádherné chvíle ve Vaší tišnovské farnosti. Vyslovuji poděkování i farníkům, kteří nás velmi mile

Josef Rybecký

Tišnov

Drahý otče Josefe, dovolte mi prosím Vás, abych Vám těmito slovy poděkovala za den 15. září, kdy jsme prožily nádherné chvíle ve Vaší tišnovské farnosti. Vyslovuji poděkování i farníkům, kteří nás velmi mile přivítali ve farní kavárně po mši svaté. Při slavení svátosti smíření jsem vnímala skrze Vás, jako zpovědníka milosrdného a odpouštějícího Krista. Děkuji Vám za slavení eucharistie. Vaše kázání bylo nádherné, věcné, stručné, srozumitelné a jasné. Před svatým přijímáním přicházely ke stolu Páně děti. Ty úplně nejmenší rodiče nesli v náručí. Každé dítě kladlo na obětní stůl svůj dáreček. Měla jsem v očích slzy. S tímto jsem se setkala poprvé u Vás v kostele. Bylo to velmi dojemné a nádherné. V letech 2008 - 2015 jste působil, drahý otče, v naší tvaroženské farnosti. Vzpomínáme - velmi často. Byl to pro nás, farníky požehnaný čas. Děkujeme Vám za nádhernou neděli, Váš čas, který jste nám věnoval. Pohoštění, pohodu, svátostný klid a prohlídku Předklášteří. Máme Vás upřímně rádi! Přejeme Vám požehnané dny, pamatujte na nás, tvaroženské farníky v modlitbě! Náš milující nebeský OTEC ať Vám posvětí a žehná Vaši duchovní práci. Naše Matička na Santonu ať Vás chrání ode všeho zlého. Patří Vám hodně lásky, obdiv, pochopení a veliké poděkování! Děkujeme Vám.

Marta Veselá a dcera Eva

Praha

Pán Bůh zaplať za Vaši službu Bohu a Církvi v těchto časech krize. Roman Duba

Aleš Hakl

Praha

Pán Bůh zaplať za Vaši službu Bohu a Církvi v těchto časech krize.

Roman Duba

Štrasburk

Vážený otče Jiří, jste kněz šířící Kristovu lásku. Skromný člověk, s velikou inteligencí. Byl jste naším učitelem Breviáře, růžence, vynikal jste velkou znalostí Bible. Pro nás, farníky jste byl vzorem pravého přátelství a

Jiří Brtník

Štrasburk

Vážený otče Jiří, jste kněz šířící Kristovu lásku. Skromný člověk, s velikou inteligencí. Byl jste naším učitelem Breviáře, růžence, vynikal jste velkou znalostí Bible. Pro nás, farníky jste byl vzorem pravého přátelství a vzdělanosti. Ale hlavně naší oporou v těch nejtěžších životních chvílích. Přijměte ode mne poděkování za Vaše milá a povzbudivá slova, modlitby a udělené svátosti v době mé hospitalizace ve vojenské nemocnici. K Vašim jmeninám Vám přeji pevné zdraví, štěstí a spokojenost ve Vaší duchovní a studijní práci. Mše svatá s Vámi byla pro nás slavností a zároveň přátelským společenstvím. Jste skvělý kněz, kazatel, zpovědník... Děkuji Bohu, že Vás poslal do naší farnosti. Přeji Vám jen požehnané dny a hodně Boží milosti.

Veselá Marta


   1  2  3  4  5  6  7  8  9