sv. Valburga / čt 25. únor 2021

Pocházela ze starého šlechtického anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc (pozdější svatý) Bonifác viděl, že v Německu chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, k... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

483 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit. Helena Pekárková

Marek Donnerstag

Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit.

Helena Pekárková

Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit. Helena Pekárková

Jan Kulhánek

Sušice a okolí

Děkujeme za vzdálenou péči pomocí internetu po celou dobu koronakrize, za večerní požehnání a dnes za zvýšení počtu mší sv. tak, aby se všichni mohli po dlouhé době zúčastnit.

Helena Pekárková

Český Brod

Milý otče Martine, v neděli jste se nás ptal, co si představujeme pod pojmem "horlivý". V tu chvíli jsem nedala dohromady souvislou odpověď. Nyní již vím: Vy jste pro mě ztělesněním křesťanské

Martin Sklenář

Český Brod

Milý otče Martine, v neděli jste se nás ptal, co si představujeme pod pojmem "horlivý". V tu chvíli jsem nedala dohromady souvislou odpověď. Nyní již vím: Vy jste pro mě ztělesněním křesťanské horlivosti ve Vaší neutuchající pastýřské činnosti, ať již vysluhováním mší sv. pro 15 lidí v neomezeném počtu, tak každodenním duchovním slovem na webu, v neposlední řadě i stálou přítomností k dispozici farníkům v době krize. Moc a moc Vám děkuji a mám Vás za to moc ráda!

Marie Jindřišková Freundlová

Letovice

Milý otče Jiří, děkuji Otci v nebesích, že nám poslal do tvaroženské farnosti kněze, který nám s velkou láskou předával víru, Boží slovo a pravidelně se s námi modlil Breviář. K Vašim

Jiří Brtník

Letovice

Milý otče Jiří, děkuji Otci v nebesích, že nám poslal do tvaroženské farnosti kněze, který nám s velkou láskou předával víru, Boží slovo a pravidelně se s námi modlil Breviář. K Vašim jmeninám Vám přeji: "Pevné zdraví, štěstí, hodně Boží lásky a milosti, naději, že zase budeme všichni zdraví a sejdeme se při mši svaté v kostele.Přeji Vám jen požehnané dny, mnoho úspěchů ve Vaší duchovní práci v letovické farnosti. Ať jste vždy jen zdráv, cítíte se božsky a je Vám vždy jen do zpěvu!"

Marta Veselá

Brno

Otče Romane, děkuji za otcovskou pomoc, vedení a vše dobré, co pro nás konáte. Přeji dlouhý život a po smrti věčnou blaženost. †

Roman Kubín

Brno

Otče Romane, děkuji za otcovskou pomoc, vedení a vše dobré, co pro nás konáte. Přeji dlouhý život a po smrti věčnou blaženost. †

Brno

Otče Josefe, děkuji za laskavé duchovní vedení a rady. Přeji dlouhý život, neboť jste nám tolik potřebný, a po smrti věčnou blaženost. †

Josef Albert Beneš

Brno

Otče Josefe, děkuji za laskavé duchovní vedení a rady. Přeji dlouhý život, neboť jste nám tolik potřebný, a po smrti věčnou blaženost. †

Tišnov

Drahý otče Josefe, dovolte mi prosím Vás, abych Vám těmito slovy poděkovala za den 15. září, kdy jsme prožily nádherné chvíle ve Vaší tišnovské farnosti. Vyslovuji poděkování i farníkům, kteří nás velmi mile

Josef Rybecký

Tišnov

Drahý otče Josefe, dovolte mi prosím Vás, abych Vám těmito slovy poděkovala za den 15. září, kdy jsme prožily nádherné chvíle ve Vaší tišnovské farnosti. Vyslovuji poděkování i farníkům, kteří nás velmi mile přivítali ve farní kavárně po mši svaté. Při slavení svátosti smíření jsem vnímala skrze Vás, jako zpovědníka milosrdného a odpouštějícího Krista. Děkuji Vám za slavení eucharistie. Vaše kázání bylo nádherné, věcné, stručné, srozumitelné a jasné. Před svatým přijímáním přicházely ke stolu Páně děti. Ty úplně nejmenší rodiče nesli v náručí. Každé dítě kladlo na obětní stůl svůj dáreček. Měla jsem v očích slzy. S tímto jsem se setkala poprvé u Vás v kostele. Bylo to velmi dojemné a nádherné. V letech 2008 - 2015 jste působil, drahý otče, v naší tvaroženské farnosti. Vzpomínáme - velmi často. Byl to pro nás, farníky požehnaný čas. Děkujeme Vám za nádhernou neděli, Váš čas, který jste nám věnoval. Pohoštění, pohodu, svátostný klid a prohlídku Předklášteří. Máme Vás upřímně rádi! Přejeme Vám požehnané dny, pamatujte na nás, tvaroženské farníky v modlitbě! Náš milující nebeský OTEC ať Vám posvětí a žehná Vaši duchovní práci. Naše Matička na Santonu ať Vás chrání ode všeho zlého. Patří Vám hodně lásky, obdiv, pochopení a veliké poděkování! Děkujeme Vám.

Marta Veselá a dcera Eva

Praha

Pán Bůh zaplať za Vaši službu Bohu a Církvi v těchto časech krize. Roman Duba

Aleš Hakl

Praha

Pán Bůh zaplať za Vaši službu Bohu a Církvi v těchto časech krize.

Roman Duba

Štrasburk

Vážený otče Jiří, jste kněz šířící Kristovu lásku. Skromný člověk, s velikou inteligencí. Byl jste naším učitelem Breviáře, růžence, vynikal jste velkou znalostí Bible. Pro nás, farníky jste byl vzorem pravého přátelství a

Jiří Brtník

Štrasburk

Vážený otče Jiří, jste kněz šířící Kristovu lásku. Skromný člověk, s velikou inteligencí. Byl jste naším učitelem Breviáře, růžence, vynikal jste velkou znalostí Bible. Pro nás, farníky jste byl vzorem pravého přátelství a vzdělanosti. Ale hlavně naší oporou v těch nejtěžších životních chvílích. Přijměte ode mne poděkování za Vaše milá a povzbudivá slova, modlitby a udělené svátosti v době mé hospitalizace ve vojenské nemocnici. K Vašim jmeninám Vám přeji pevné zdraví, štěstí a spokojenost ve Vaší duchovní a studijní práci. Mše svatá s Vámi byla pro nás slavností a zároveň přátelským společenstvím. Jste skvělý kněz, kazatel, zpovědník... Děkuji Bohu, že Vás poslal do naší farnosti. Přeji Vám jen požehnané dny a hodně Boží milosti.

Veselá Marta

Panny Marie Královny míru Praha-Lhotka

Otče Petře, moc Ti děkujeme za vše, co jsi udělal pro naši umírající maminku a zároveň i pro nás. Nikdy Ti nepřestaneme být vděčné, že jsi nás svým milým přístupem, chápajícím slovem

Petr Šleich

Panny Marie Královny míru Praha-Lhotka

Otče Petře, moc Ti děkujeme za vše, co jsi udělal pro naši umírající maminku a zároveň i pro nás. Nikdy Ti nepřestaneme být vděčné, že jsi nás svým milým přístupem, chápajícím slovem, laskavostí a upřímností navrátil do náručí církve, kde jsme od té doby aktivní a kde je nám tak dobře. Děkujeme Pánu Bohu za to, že nám Tebe daroval. Vždy zůstaneš v našich srdcích. Vyprošujeme pro Tebe u našeho Pána požehnání, milost a lásku. Daniela a Marcela (dvojčata)

Marcela Všechovská a Daniela Pysková

Štrasburk, Francie

Milý otče Jiří, děkuji Vám za Vaši obětavou a svědomitou práci v naší farnosti Tvarožná. Děkuji Vám za nádherná kázání, byla v nich vždycky nádherná a moudrá slova, jimiž jste nás vedl

Jiří Brtník

Štrasburk, Francie

Milý otče Jiří, děkuji Vám za Vaši obětavou a svědomitou práci v naší farnosti Tvarožná. Děkuji Vám za nádherná kázání, byla v nich vždycky nádherná a moudrá slova, jimiž jste nás vedl stále blíže k Bohu. Jste pro nás vzorem zbožnosti a pokory. Byl jste naším učitelem Breviáře, s velkou trpělivostí jste nás učil NEŠPORY. Na modlitbu jsme se pod Vaším vedením vždy těšili. Přejeme Vám, abyste byl spokojený a šťastný na novém působišti ve ŠTRASBURKU. Děkujeme Vám, otče Jiří za nesmírnou trpělivost, obětavost ve službě. Za milý přístup k dětem i k nám, dospělým. Při mši svaté, kterou budete sloužit v katedrále NOTRE-DAME ve ŠTRASBURKU, si vzpomeňte na nás, tvaroženské farníky! Modlete se za nás, prosím Vás! Máme Vás upřímně rádi! Děkujeme Vám za opravdový příklad, který jste nám u oltáře předával v následování Krista.

Marta Veselá

Olomouc

Děkuji, že jste si vždy našel čas - chybíte mi... Marie

Alois Klein

Olomouc

Děkuji, že jste si vždy našel čas - chybíte mi...

Marie

Seravezza, Itálie

Vážený otče Marku, k Vašim narozeninám z celého srdce blahopřejeme. Přijměte od nás velké díky za Vaše kněžské služby v naší farnosti Velké Pavlovice, za obětavou práci, vždy vlídná slova, povzbuzení a

Marek Kardaczynski

Seravezza, Itálie

Vážený otče Marku, k Vašim narozeninám z celého srdce blahopřejeme. Přijměte od nás velké díky za Vaše kněžské služby v naší farnosti Velké Pavlovice, za obětavou práci, vždy vlídná slova, povzbuzení a porozumění v těžkých chvílích a lidskost. Ve Vaší kněžské službě, až v daleké Seravezze, i osobním životě přejeme jen to nejlepší. Moc na Vás v naší farnosti vzpomínáme a ještě jednou moc děkujeme za vše, co jste pro nás, farníky ve Velkých Pavlovicích, udělal.

farníci z Velkých Pavlovic

Praha

Otče kardinále, děkujeme za parádní promluvu ve mši svaté ve svatovítské katedrále při návratu do ČR kardinála Josefa Berana. Budeme Vám i nadále vyprošovat hojnost Božího požehnání a držíme Vám pěsti! Lungovi

Dominik Duka

Praha

Otče kardinále, děkujeme za parádní promluvu ve mši svaté ve svatovítské katedrále při návratu do ČR kardinála Josefa Berana. Budeme Vám i nadále vyprošovat hojnost Božího požehnání a držíme Vám pěsti!

Lungovi

Tvarožná

Vážený otče Jiří, děkuji Vám za obětavou a svědomitou práci, porozumění, pochvalu i otcovské napomenutí. Vaše každé slovo se tak stává světlem ve tmě. Zejména Vám děkuji za nádherná slova v nedělních kázáních

Jiří Brtník

Tvarožná

Vážený otče Jiří, děkuji Vám za obětavou a svědomitou práci, porozumění, pochvalu i otcovské napomenutí. Vaše každé slovo se tak stává světlem ve tmě. Zejména Vám děkuji za nádherná slova v nedělních kázáních při mši svaté. K Vašim jmeninám Vám přeji: Pevné zdraví, štěstí, spokojenost, silně věřící katolíky, hodně lásky od našeho nebeského Otce a stálou ochranu Panny Marie. Máme Vás upřímně rádi, děkujeme Vám!

Marta Veselá

Brno

Důstojný pane a rektore kostela sv. Maří Magdaleny, přijměte ode mne upřímné poděkování za svátost smíření dne 21.12., před našimi vánočními svátky. Měla jsem v sobě velké zklamání a bolest. Adventní doba byla

Jaroslav Čupr

Brno

Důstojný pane a rektore kostela sv. Maří Magdaleny, přijměte ode mne upřímné poděkování za svátost smíření dne 21.12., před našimi vánočními svátky. Měla jsem v sobě velké zklamání a bolest. Adventní doba byla pro mne nejsmutnější od r. 1966, kdy mi zemřel bratr tragickou smrtí. Děkuji Vám za Váš přístup, k nám zpovídajícím, za nesmírnou trpělivost, úsměv na tváři, kterým nám předáváte klid do našeho svědomí a srdce. Přeji Vám hodně síly a lásky od našeho nebeského Otce. On o nás ví a je stále s námi. Děkuji Vám za Vaše povzbuzující slova. Ať Vám Pán žehná ve Vaší náročné práci a je stále s Vámi!

Marta Veselá

Praha

Milý otče Vojtěchu, děkujeme Vám za Vaši horlivou kněžskou službu a nasazení pro nelehkou práci s mládeží. Ceníme si toho, že jste mužem modlitby a že se snažíte svou kněžskou službu vykonávat ve

Vojtěch Smolka

Praha

Milý otče Vojtěchu, děkujeme Vám za Vaši horlivou kněžskou službu a nasazení pro nelehkou práci s mládeží. Ceníme si toho, že jste mužem modlitby a že se snažíte svou kněžskou službu vykonávat ve spojení s Dobrým pastýřem. Ať Vám Pán dá dostatek sil a dobrých spolupracovníků.

vděční farníci

Nová Bystřice

Milý otče Františku, ze srdce Vám děkujeme s jakou horlivostí a otevřeným srdcem pro každého člověka jste se chopil našeho malého stádečka ve Starém Městě pod Landštejnem a dalších míst v České Kanadě

František Holeček

Nová Bystřice

Milý otče Františku, ze srdce Vám děkujeme s jakou horlivostí a otevřeným srdcem pro každého člověka jste se chopil našeho malého stádečka ve Starém Městě pod Landštejnem a dalších míst v České Kanadě, které se již pod vašim vedením rozšiřují, a jak nás obohacujete i po stránce historie. Vždy se těšíme na každou mši svatou s Vámi, na Váš úsměv a povzbuzení, které nám dáváte. I když je tento kostel velmi studený, tak při mši svaté, kterou sloužíte, ani zimu v té chvíli nevnímáme. Přejeme vám hodně Božího požehnání, zdraví a samé vstřícné a milé lidi kolem vás. Také i nějakou seslanou pomoc, abyste nebyl na všechno sám a mohl se věnovat také i své milované historii a tak nás mohl obohacovat skrze přednášky svými poznatky. Moc za Vás Bohu děkujeme.

Vaši "brněnští chalupáři" manželé Krejčí


   1  2  3  4  5  6  7  8  9