sv. Kilian / st 8. červenec 2020

Pocházel z Irska a jako biskup se vydal hlásat evangelium k Herbipoli (Würzburgu) v Austrasii (dnešním Sasku v Německu). Podobně jako Jan Křtitel káral tamnějšího vévodu Gosberta. A jako Jan, kvůli nabádání k v... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

473 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Poutní dům Velehrad - Dolomity, Itálie

Otče Antoníne, děkuji Vám za duchovní doprovázení ve chvílích těžkých i radostných! Vzpomínám na Vás a přeji hodně Božího požehnání ve Vaší službě. Mám Vás ráda! Míša Michaela Kopčilová

Antonín Hráček

Poutní dům Velehrad - Dolomity, Itálie

Otče Antoníne, děkuji Vám za duchovní doprovázení ve chvílích těžkých i radostných! Vzpomínám na Vás a přeji hodně Božího požehnání ve Vaší službě. Mám Vás ráda! Míša

Michaela Kopčilová

Frýdlant n. O.

Milý otče, děkuji Vám za vaši podporu v mojí těžké sizuaci s M:) Pavla

Petr Hrubiš

Frýdlant n. O.

Milý otče, děkuji Vám za vaši podporu v mojí těžké sizuaci s M:)

Pavla

Rovensko p/Troskami

Milý otče! Vyprošuji u našeho jediného a Všemohoucího Pána Ježíše Krista brzké uzdravení pro Vás, za Vaši obětavou službu Bohu a nám farníkům.Děkuji Vám, ať Vás chrání Panna Maria , její Božský

František Kocman

Rovensko p/Troskami

Milý otče! Vyprošuji u našeho jediného a Všemohoucího Pána Ježíše Krista brzké uzdravení pro Vás, za Vaši obětavou službu Bohu a nám farníkům.Děkuji Vám, ať Vás chrání Panna Maria , její Božský syn a andělé,které jste tak krásně vyřezal ze dřeva.

A.Býmová

Horní Police, Jezvé, Žandov

Důstojný pane, setkáváme (vyjde li mi čas) se při bohoslužbách v Jezvé a já nepřestávám děkovat Pánu, že jsem mohl poznat kněze jako jste Vy. Kněze, který své kněžství skutečně žije naplno.

Josef Stejskal

Horní Police, Jezvé, Žandov

Důstojný pane, setkáváme (vyjde li mi čas) se při bohoslužbách v Jezvé a já nepřestávám děkovat Pánu, že jsem mohl poznat kněze jako jste Vy. Kněze, který své kněžství skutečně žije naplno. Děkuji také za krásné homilie. Modlím se za Vás.

Michal

Velké Meziříčí, Bory, Netín, Uhřínov

Důstojný otče, včera jsem měl možnost ze záznamu vidět a hlavně slyšet Vaší homilii při poutní mši svaté u kaple Božího Milosrdenství ve Slavkovicích. Tak povzbudivá slova o Božím milosrdenství jsem už dlouho

Jan Peňáz

Velké Meziříčí, Bory, Netín, Uhřínov

Důstojný otče, včera jsem měl možnost ze záznamu vidět a hlavně slyšet Vaší homilii při poutní mši svaté u kaple Božího Milosrdenství ve Slavkovicích. Tak povzbudivá slova o Božím milosrdenství jsem už dlouho neslyšel. Díky.

M.

Vřesovice

Děkuji za vše, co jste vykonal zde na zemi i za to, že se za nás nyní přimlouváte přímo před Boží tváří. Veronika

+ Jan Jiříček

Vřesovice

Děkuji za vše, co jste vykonal zde na zemi i za to, že se za nás nyní přimlouváte přímo před Boží tváří.

Veronika

Moravský Beroun

Někteří lidé nevědí, jak důležité je, že tu jsou. Někteří lidé nevědí, že ostatním dělá dobře, když je třeba jen vidí. Někteří lidé nevědí, jakou útěchu přináší jejich laskavý úsměv. Někteří lidé nevědí, jak blahodárně

Grzegorz Wolanski

Moravský Beroun

Někteří lidé nevědí, jak důležité je, že tu jsou. Někteří lidé nevědí, že ostatním dělá dobře, když je třeba jen vidí. Někteří lidé nevědí, jakou útěchu přináší jejich laskavý úsměv. Někteří lidé nevědí, jak blahodárně působí jejich přítomnost. Někteří lidé nevědí, oč bychom bez nich byli chudší. Někteří lidé nevědí, že jsou darem z nebes. Věděli by to kdybychom jim to řekli. Teď už to víte,otče. Krásné narozeniny! Vděční farníci

Ivana Žídková

Plzeň

Děkuji Mons. Antonínovi Hýžovi za obětavou lásku, se kterou denně šíří následování našeho Pána na zemi. Pamatuji ve své modlitbě a denně děkuji za to, že jste. Můj učiteli a příteli děkuji

Antonín Hýža

Plzeň

Děkuji Mons. Antonínovi Hýžovi za obětavou lásku, se kterou denně šíří následování našeho Pána na zemi. Pamatuji ve své modlitbě a denně děkuji za to, že jste. Můj učiteli a příteli děkuji Bohu za Váš život a všecko co jste povznášel a povzbuzoval, za Vaše přátelství a Vaší neochvějnou víru. K blížícímu Vašemu svátku Deo gratias. V úctě + Aleš Antonín Černý.

Aleš Antonín Černý

Spytihněv

Milý otče, chtěla bych Vám poděkovat za Vaše krásná kázání, za snahu, kterou máte o rozvoj farností, které spravujete, za obětavost a pevné nervy. Děkujeme, vážíme si Vás a přejeme mnoho úspěchu

Viliam Gavula

Spytihněv

Milý otče, chtěla bych Vám poděkovat za Vaše krásná kázání, za snahu, kterou máte o rozvoj farností, které spravujete, za obětavost a pevné nervy. Děkujeme, vážíme si Vás a přejeme mnoho úspěchu dál.

Anička Janíková

Fulnek

Naši milí Otcové, Děkujeme Vám za společně strávené krásné chvíle při 2 letém působení v naší farnosti a zejména při misiích. Děkujeme Vám za vaši velkou lásku k nám věřícím, kterou rozdáváte všem. „

Artur Cierlicki, Józef Gruba

Fulnek

Naši milí Otcové, Děkujeme Vám za společně strávené krásné chvíle při 2 letém působení v naší farnosti a zejména při misiích. Děkujeme Vám za vaši velkou lásku k nám věřícím, kterou rozdáváte všem. „ Jste naši duchovní pastýři a máme Vás rádi. Vážíme si vaší práce. Pán Bůh Vám zaplať za Vše dobré. Vyprošujeme pro Vás boží požehnání, dary Ducha svatého a stálou ochranu Panny Marie.“ „ AŤ VÁM BŮH VE VAŠEM PŮSOBENÍ ŽEHNÁ“ Vaši farníci

rodina Hiršova

Horní Police, Jezvé, Žandov

Vážený otče, od té doby co Vás znám jste pro mne vzorem kněze.

Josef Stejskal

Horní Police, Jezvé, Žandov

Vážený otče, od té doby co Vás znám jste pro mne vzorem kněze.

Lomnice u Tišnova

Děkuji Bohu, že Vás k nám poslal, a Vám, že svou službu vykonáváte s tak obrovskou láskou, pokorou, otevřeností a nasazením. Jste požehnáním pro naši farnost. Josef

Ervín Jansa

Lomnice u Tišnova

Děkuji Bohu, že Vás k nám poslal, a Vám, že svou službu vykonáváte s tak obrovskou láskou, pokorou, otevřeností a nasazením. Jste požehnáním pro naši farnost.

Josef

Louny

Vážený otče Horáku, jsem velmi rád, že existují kněží jako jste Vy, kteří své ovečky povzbuzují hlavně k častému přijímání svátostí. Dnes jste snad jedním z mála kněží, který katolickou víru přijímá s

Werner Horák

Louny

Vážený otče Horáku, jsem velmi rád, že existují kněží jako jste Vy, kteří své ovečky povzbuzují hlavně k častému přijímání svátostí. Dnes jste snad jedním z mála kněží, který katolickou víru přijímá s její plnou vážností a činí ji tak neustále aktuální a důležitou. V Litoměřické diecézi to s religiozitou není nic moc, ale jak vidím, neodrazuje Vás to od toho, abyste nepopulární a syrovou katolickou víru a morálku radostně zvěstoval a snažil se ji naplno žít. Kéž Vám Všemohoucí žehná v každé práci na spáse nesmrtelných lidských duší, buďte ostražitým pastýřem svých oveček, jako jste byl vždycky, a nepřestávejte zdůrazňovat věčnou spásu jako smysl a cíl našeho života; jako výsadu, která byla dána jen Katolické Círki. Děkuji, že dáváte věřícím vidět smysl jejich víry.

Marek

Pavlice/Hostim (Znojmo)

Důstojný pane, ještě teď, když si na Vás vzpomenu, mi je teskno. Když jsem jel domů s úmyslem navštívit Vás na faře, volal mi do autobusu kostelník, že jste už odevzdal svou

+ Josef Jandl

Pavlice/Hostim (Znojmo)

Důstojný pane, ještě teď, když si na Vás vzpomenu, mi je teskno. Když jsem jel domů s úmyslem navštívit Vás na faře, volal mi do autobusu kostelník, že jste už odevzdal svou duši Pánu a já už Vám nestihl říci, jak si Vás vážím, jak Vás mám rád, chtěl jsem Vám poděkovat za vše, co jste pro mne udělal, za Váš příklad kněžského života, za to, co jste vykonal pro naše farnosti. Z celého srdce a hloubi duše Vám za vše děkuji, a jednou Vám budu moci poděkovat osobně. Vyproste nám svého nástupce, aby to byl svatý a horlivý kněz, podle Srdce Ježíšova, věrný Bohu, svaté Církvi, svatému otci a svému povolání, aspoň takový jako jste byl Vy. Bylo mým přáním, aby jste mne vedl k primičnímu oltáři, teď, když to není možné mi vyprošujte, abych byl horlivým bohoslovcem a došel k oltáři Božímu jako kněz Ježíše Krista, nad rakví jsem Vám slíbil, že se budu snažit udělat vše proto abych se knězem stal a první Mše svatá bude za Vás. Kéž Vaše duše odpočívá ve svatém pokoji. Děkuji otče, Váš Laďa

Laďa

Žďár n/S (sv. Prokopa)

Važený pane faráři, děkuji Vám za přípravu na křest a biřmování, za všechna požehnání a modlitby.Jsem hrozně ráda,že tu máme právě Vás a moc si Vás vážím ! Moc mi pomáháte,protože

Tomáš Holý

Žďár n/S (sv. Prokopa)

Važený pane faráři, děkuji Vám za přípravu na křest a biřmování, za všechna požehnání a modlitby.Jsem hrozně ráda,že tu máme právě Vás a moc si Vás vážím ! Moc mi pomáháte,protože jste jedinečný člověk ! Děkuji Vám za všechno !

Jana (Kateřina) Michalíčková

Napajedla

Děkuji za vše,co děláte pro naši farnost,pro mladé lidi,za srozumitelné kázání evangelia,katecheze.Máme Vás rádi Marie Strnadlová

Viliam Gavula

Napajedla

Děkuji za vše,co děláte pro naši farnost,pro mladé lidi,za srozumitelné kázání evangelia,katecheze.Máme Vás rádi

Marie Strnadlová

Píšť

Petře, mnohokráte Vám děkuji za krásné prožití Velikonoc. Naše srdce jsou opět plná víry, naděje a lásky. Děkuji za vše to dobré, krásné a povznášející, co pro nás denodenně děláte-ať již ve

Petr Černota

Píšť

Petře, mnohokráte Vám děkuji za krásné prožití Velikonoc. Naše srdce jsou opět plná víry, naděje a lásky. Děkuji za vše to dobré, krásné a povznášející, co pro nás denodenně děláte-ať již ve zpovědnici, u oltáře nebo v každičke chvíli Vašeho volného času. Pane, dej nám více takovýchto kněží, kteří dokážou vést své "ovečky" k Tobě v lásce, míru a pokoji.

Alena

Opatov v Cechach

Vazeny pane farari, nesmirne Vam dekuji, za vsechny roky prace a obeti, ktere jste uskutecnoval a uskutecnujete v nasi farnosti.Za Vasi neustavajici vuli jezdit do farnosti a slouzit mse svate

Jaroslav Hornik

Opatov v Cechach

Vazeny pane farari, nesmirne Vam dekuji, za vsechny roky prace a obeti, ktere jste uskutecnoval a uskutecnujete v nasi farnosti.Za Vasi neustavajici vuli jezdit do farnosti a slouzit mse svate, ikdyz Vas trapi zdravi nebo je snih, nebo naledi, niceho se nelekate, a mse svate denne slouzite. Dekuji Vam za vsechny chvile pred svatostankem, za vsechny modlitby, ktere za nas obetujete. Dekuji, ze slouzite Panu Boku, ackoli lide pomlouvaji. Dekuji, ze opravujete kostely, trebaze se nekdo vysmiva. Dekuji, ze jste nasim dobrym Otcem , trebaze nerozumni rikaji, ze je nase farnost mrtva. Dekuji, ze jste obetoval vse ve svem zivote jen pro sve blizni a pro slavu Bozi. A chci Vam rict, ze je Vami Buh neustale oslavovan.Kazdym moudrym slovem, ktere reknete, kazdym zehnanim, jak projizdite farnostmi a neustale mate lidi v srdci. Preji Vam, aby Vas Pan Buh odmenil nejvetsi krasou a dobrotou, jaka se ani neda popsat, jednou ve Svem Kralovstvi, a abyste se tam setkal se vsemi svymi drahymi,rodici,sestrou Marii, bratrem Josefem... a take Vam preji, abyste se dozil radosti na tomhle svete. Necht Vas Dobry Nebesky Otec laskave provazi kazdickou vterinou vsednich dnu a cele nebe je Vam ku pomoci. Z celeho srdce J.L.

Jana Lnenickova


   11  12  13  14  15  16  17  18  19