sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

493 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Štrasburk

Vážený otče Jiří, jste kněz šířící Kristovu lásku. Skromný člověk, s velikou inteligencí. Byl jste naším učitelem Breviáře, růžence, vynikal jste velkou znalostí Bible. Pro nás, farníky jste byl vzorem pravého přátelství a

Jiří Brtník

Štrasburk

Vážený otče Jiří, jste kněz šířící Kristovu lásku. Skromný člověk, s velikou inteligencí. Byl jste naším učitelem Breviáře, růžence, vynikal jste velkou znalostí Bible. Pro nás, farníky jste byl vzorem pravého přátelství a vzdělanosti. Ale hlavně naší oporou v těch nejtěžších životních chvílích. Přijměte ode mne poděkování za Vaše milá a povzbudivá slova, modlitby a udělené svátosti v době mé hospitalizace ve vojenské nemocnici. K Vašim jmeninám Vám přeji pevné zdraví, štěstí a spokojenost ve Vaší duchovní a studijní práci. Mše svatá s Vámi byla pro nás slavností a zároveň přátelským společenstvím. Jste skvělý kněz, kazatel, zpovědník... Děkuji Bohu, že Vás poslal do naší farnosti. Přeji Vám jen požehnané dny a hodně Boží milosti.

Veselá Marta

Panny Marie Královny míru Praha-Lhotka

Otče Petře, moc Ti děkujeme za vše, co jsi udělal pro naši umírající maminku a zároveň i pro nás. Nikdy Ti nepřestaneme být vděčné, že jsi nás svým milým přístupem, chápajícím slovem

Petr Šleich

Panny Marie Královny míru Praha-Lhotka

Otče Petře, moc Ti děkujeme za vše, co jsi udělal pro naši umírající maminku a zároveň i pro nás. Nikdy Ti nepřestaneme být vděčné, že jsi nás svým milým přístupem, chápajícím slovem, laskavostí a upřímností navrátil do náručí církve, kde jsme od té doby aktivní a kde je nám tak dobře. Děkujeme Pánu Bohu za to, že nám Tebe daroval. Vždy zůstaneš v našich srdcích. Vyprošujeme pro Tebe u našeho Pána požehnání, milost a lásku. Daniela a Marcela (dvojčata)

Marcela Všechovská a Daniela Pysková

Štrasburk, Francie

Milý otče Jiří, děkuji Vám za Vaši obětavou a svědomitou práci v naší farnosti Tvarožná. Děkuji Vám za nádherná kázání, byla v nich vždycky nádherná a moudrá slova, jimiž jste nás vedl

Jiří Brtník

Štrasburk, Francie

Milý otče Jiří, děkuji Vám za Vaši obětavou a svědomitou práci v naší farnosti Tvarožná. Děkuji Vám za nádherná kázání, byla v nich vždycky nádherná a moudrá slova, jimiž jste nás vedl stále blíže k Bohu. Jste pro nás vzorem zbožnosti a pokory. Byl jste naším učitelem Breviáře, s velkou trpělivostí jste nás učil NEŠPORY. Na modlitbu jsme se pod Vaším vedením vždy těšili. Přejeme Vám, abyste byl spokojený a šťastný na novém působišti ve ŠTRASBURKU. Děkujeme Vám, otče Jiří za nesmírnou trpělivost, obětavost ve službě. Za milý přístup k dětem i k nám, dospělým. Při mši svaté, kterou budete sloužit v katedrále NOTRE-DAME ve ŠTRASBURKU, si vzpomeňte na nás, tvaroženské farníky! Modlete se za nás, prosím Vás! Máme Vás upřímně rádi! Děkujeme Vám za opravdový příklad, který jste nám u oltáře předával v následování Krista.

Marta Veselá

Olomouc

Děkuji, že jste si vždy našel čas - chybíte mi... Marie

Alois Klein

Olomouc

Děkuji, že jste si vždy našel čas - chybíte mi...

Marie

Seravezza, Itálie

Vážený otče Marku, k Vašim narozeninám z celého srdce blahopřejeme. Přijměte od nás velké díky za Vaše kněžské služby v naší farnosti Velké Pavlovice, za obětavou práci, vždy vlídná slova, povzbuzení a

Marek Kardaczynski

Seravezza, Itálie

Vážený otče Marku, k Vašim narozeninám z celého srdce blahopřejeme. Přijměte od nás velké díky za Vaše kněžské služby v naší farnosti Velké Pavlovice, za obětavou práci, vždy vlídná slova, povzbuzení a porozumění v těžkých chvílích a lidskost. Ve Vaší kněžské službě, až v daleké Seravezze, i osobním životě přejeme jen to nejlepší. Moc na Vás v naší farnosti vzpomínáme a ještě jednou moc děkujeme za vše, co jste pro nás, farníky ve Velkých Pavlovicích, udělal.

farníci z Velkých Pavlovic

Praha

Otče kardinále, děkujeme za parádní promluvu ve mši svaté ve svatovítské katedrále při návratu do ČR kardinála Josefa Berana. Budeme Vám i nadále vyprošovat hojnost Božího požehnání a držíme Vám pěsti! Lungovi

Dominik Duka

Praha

Otče kardinále, děkujeme za parádní promluvu ve mši svaté ve svatovítské katedrále při návratu do ČR kardinála Josefa Berana. Budeme Vám i nadále vyprošovat hojnost Božího požehnání a držíme Vám pěsti!

Lungovi

Tvarožná

Vážený otče Jiří, děkuji Vám za obětavou a svědomitou práci, porozumění, pochvalu i otcovské napomenutí. Vaše každé slovo se tak stává světlem ve tmě. Zejména Vám děkuji za nádherná slova v nedělních kázáních

Jiří Brtník

Tvarožná

Vážený otče Jiří, děkuji Vám za obětavou a svědomitou práci, porozumění, pochvalu i otcovské napomenutí. Vaše každé slovo se tak stává světlem ve tmě. Zejména Vám děkuji za nádherná slova v nedělních kázáních při mši svaté. K Vašim jmeninám Vám přeji: Pevné zdraví, štěstí, spokojenost, silně věřící katolíky, hodně lásky od našeho nebeského Otce a stálou ochranu Panny Marie. Máme Vás upřímně rádi, děkujeme Vám!

Marta Veselá

Brno

Důstojný pane a rektore kostela sv. Maří Magdaleny, přijměte ode mne upřímné poděkování za svátost smíření dne 21.12., před našimi vánočními svátky. Měla jsem v sobě velké zklamání a bolest. Adventní doba byla

Jaroslav Čupr

Brno

Důstojný pane a rektore kostela sv. Maří Magdaleny, přijměte ode mne upřímné poděkování za svátost smíření dne 21.12., před našimi vánočními svátky. Měla jsem v sobě velké zklamání a bolest. Adventní doba byla pro mne nejsmutnější od r. 1966, kdy mi zemřel bratr tragickou smrtí. Děkuji Vám za Váš přístup, k nám zpovídajícím, za nesmírnou trpělivost, úsměv na tváři, kterým nám předáváte klid do našeho svědomí a srdce. Přeji Vám hodně síly a lásky od našeho nebeského Otce. On o nás ví a je stále s námi. Děkuji Vám za Vaše povzbuzující slova. Ať Vám Pán žehná ve Vaší náročné práci a je stále s Vámi!

Marta Veselá

Praha

Milý otče Vojtěchu, děkujeme Vám za Vaši horlivou kněžskou službu a nasazení pro nelehkou práci s mládeží. Ceníme si toho, že jste mužem modlitby a že se snažíte svou kněžskou službu vykonávat ve

Vojtěch Smolka

Praha

Milý otče Vojtěchu, děkujeme Vám za Vaši horlivou kněžskou službu a nasazení pro nelehkou práci s mládeží. Ceníme si toho, že jste mužem modlitby a že se snažíte svou kněžskou službu vykonávat ve spojení s Dobrým pastýřem. Ať Vám Pán dá dostatek sil a dobrých spolupracovníků.

vděční farníci

Nová Bystřice

Milý otče Františku, ze srdce Vám děkujeme s jakou horlivostí a otevřeným srdcem pro každého člověka jste se chopil našeho malého stádečka ve Starém Městě pod Landštejnem a dalších míst v České Kanadě

František Holeček

Nová Bystřice

Milý otče Františku, ze srdce Vám děkujeme s jakou horlivostí a otevřeným srdcem pro každého člověka jste se chopil našeho malého stádečka ve Starém Městě pod Landštejnem a dalších míst v České Kanadě, které se již pod vašim vedením rozšiřují, a jak nás obohacujete i po stránce historie. Vždy se těšíme na každou mši svatou s Vámi, na Váš úsměv a povzbuzení, které nám dáváte. I když je tento kostel velmi studený, tak při mši svaté, kterou sloužíte, ani zimu v té chvíli nevnímáme. Přejeme vám hodně Božího požehnání, zdraví a samé vstřícné a milé lidi kolem vás. Také i nějakou seslanou pomoc, abyste nebyl na všechno sám a mohl se věnovat také i své milované historii a tak nás mohl obohacovat skrze přednášky svými poznatky. Moc za Vás Bohu děkujeme.

Vaši "brněnští chalupáři" manželé Krejčí

Plzeň

Otče biskupe, děkuji za Vaše jednoznačné vyjádření k prezidentským volbám. Ve spojitosti s vyjádřením řeholních představených i "svého" sídelního biskupa Jana Vokála tak i takto intenzivně vnímám jednotu církve v její různorodosti

Tomáš Holub

Plzeň

Otče biskupe, děkuji za Vaše jednoznačné vyjádření k prezidentským volbám. Ve spojitosti s vyjádřením řeholních představených i "svého" sídelního biskupa Jana Vokála tak i takto intenzivně vnímám jednotu církve v její různorodosti a společné službě evangeliu jako radostné zvěsti. S úctou a v modlitbě

Richard Kotásek

Praha

Otče Hakle, děkuji za váš čas, námahu, trpělivost a lásku v dnešní komplikované a těžké době. Petr

Aleš Hakl

Praha

Otče Hakle, děkuji za váš čas, námahu, trpělivost a lásku v dnešní komplikované a těžké době.

Petr

Plzeň

Otče, děkuji za Vaši reakci k článkům filosofa Jiřího Fuchse. Myslím si, že politická řešení, která byla v článku navrhnuta, nebyla rozumná a jsem rád, že jste se vůči nim vymezil. Také

Tomáš Holub

Plzeň

Otče, děkuji za Vaši reakci k článkům filosofa Jiřího Fuchse. Myslím si, že politická řešení, která byla v článku navrhnuta, nebyla rozumná a jsem rád, že jste se vůči nim vymezil. Také jsem rád za Váš dialog s šéfredaktory časopisu, protože to je jistě skvělá cesta k tomu, aby se podobné věci neopakovaly. Ať Vám Bůh žehná ve Vašem díle!

Václav

Plzeň

Děkuji za zcela přiměřený a náležitý Otevřený dopis paní šéfredaktorce, redakční radě a teologickému poradci časopisu Monitor, ze dne 13. října 2017, kde se zcela správně ohrazujete proti propagaci mimo jiné proticírkevní

Tomáš Holub

Plzeň

Děkuji za zcela přiměřený a náležitý Otevřený dopis paní šéfredaktorce, redakční radě a teologickému poradci časopisu Monitor, ze dne 13. října 2017, kde se zcela správně ohrazujete proti propagaci mimo jiné proticírkevní SPD Tomia Okamury oproti jiným lepším byť ne dokonalým uskupením prostřednictvím tohoto časopisu.

Vít Jůza

Křešice

Děkujeme, otče Jaroslave, za vaši kněžskou službu, neúnavnou horlivost týkající se pastorace a za ochotu pomoci každému, kdo poprosí, za nasazení se pro P. Marii ve vašich večeřadlech, děkujeme za váš svatý

Jaroslav Stříž

Křešice

Děkujeme, otče Jaroslave, za vaši kněžskou službu, neúnavnou horlivost týkající se pastorace a za ochotu pomoci každému, kdo poprosí, za nasazení se pro P. Marii ve vašich večeřadlech, děkujeme za váš svatý život, modlitby, oběti a ustavičné posty, které jsou naprosto ojedinělým, permanentním, heroickým překonáváním sebe samého z lásky k Bohu a ke svěřeným lidem. Děkujeme zkrátka za to, že sloužíte Pánu jako kněz v naprosté vydanosti, ze všech sil a tak vydáváte svědectví o Tom, kterému jste uvěřil a pro kterého se dnes a denně stáváte obětí, Jemu milou a vzácnou...

Marie a brněnští věřící

Plzeň

Vážený pane biskupe, milý otče Tomáši, děkuji za Vaši obětavou práci, vlídná slova a laskavý úsměv, stejně tak jako za vždy otevřené a chápající srdce. Znám Vás mnoho let a právě díky

Tomáš Holub

Plzeň

Vážený pane biskupe, milý otče Tomáši, děkuji za Vaši obětavou práci, vlídná slova a laskavý úsměv, stejně tak jako za vždy otevřené a chápající srdce. Znám Vás mnoho let a právě díky Vám a Vašemu porozumění a povzbuzení jsem v dobách Vašeho působení v armádě našla cestu zpět k našemu Pánu. Děkuji Bohu za kněze, jako jste Vy.

Jitka Kubátová

Praha

Děkuji vám, otče, za perfektní článek o latině v Monitoru. Jako někdo nesoucí velmi těžce národní jazyk v liturgii jsem ho četl s velkým nadšením. Ještě jednou děkuji. Pio Stanislav Pio Toman

Stanislav Přibyl

Praha

Děkuji vám, otče, za perfektní článek o latině v Monitoru. Jako někdo nesoucí velmi těžce národní jazyk v liturgii jsem ho četl s velkým nadšením. Ještě jednou děkuji. Pio

Stanislav Pio Toman

Plzeň - Bory

Milý otče Miroslave! Z celého srdce Vám děkujeme za krásný velikonoční maratón, kterého Vy jste byl hlavním aktérem. Chceme Vás povzbudit do dalších všedních dnů s připomínkou, že se za Vás stále

Miroslav Martiš

Plzeň - Bory

Milý otče Miroslave! Z celého srdce Vám děkujeme za krásný velikonoční maratón, kterého Vy jste byl hlavním aktérem. Chceme Vás povzbudit do dalších všedních dnů s připomínkou, že se za Vás stále modlíme a doporučujeme Vás ochraně celého nebe.

Helena a Božena


   1  2  3  4  5  6  7  8  9