sv. Tomáš / pá 3. červenec 2020

Byl apoštolem upřímného a otevřeného srdce. Po Kristově smrti na kříži ochabl ve své víře. Jeho slova nedůvěry a důsledná víra poté co se fyzicky přesvědčil o Kristově zmrtvýchvstání mají podpořit naši víru i v... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

472 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Moravská Nová Ves

Děkujeme otci Mariánovi za všechnu obětavou a svědomitou práci. Dík za jeho krásná a dojemná slova, za trpělivost, upřímnost a lásku, za vstřícný přístup k farníkům. Upřímné díky za farní den

Marián Kalina

Moravská Nová Ves

Děkujeme otci Mariánovi za všechnu obětavou a svědomitou práci. Dík za jeho krásná a dojemná slova, za trpělivost, upřímnost a lásku, za vstřícný přístup k farníkům. Upřímné díky za farní den, farní pouť, farní tábor. A také za podanou pomocnou ruku v každé situaci. Otče Mariáne, Pán Bůh zaplať za všechno.

farníci z farnosti Moravská Nová Ves

Nový Bohumín

Děkuji a vyprošuji, ať Vám Bůh odplácí svým milosrdenstvím a svojí blízkostí, abyste měl stále kolem sebe dobré přátele.

Pavel Cieslar

Nový Bohumín

Děkuji a vyprošuji, ať Vám Bůh odplácí svým milosrdenstvím a svojí blízkostí, abyste měl stále kolem sebe dobré přátele.

Hošťálková

Milý otče Kájo! Je toho moc, zač Vám patří díky. Dovolte, abych jmenovala to, co mne oslovilo nejvíc, když jsem se s Vámi setkala poprvé ve Zlíně před snad 7 či 8 lety.

Karel Hořák

Hošťálková

Milý otče Kájo! Je toho moc, zač Vám patří díky. Dovolte, abych jmenovala to, co mne oslovilo nejvíc, když jsem se s Vámi setkala poprvé ve Zlíně před snad 7 či 8 lety. A to je Váš úsměv. Nezapomenutelný, oslovující, upřímný. A ten Vás zdobí stále. Vy dokazujete, že víra, život v křesťanském duchu - to je prostě radost! Moc Vám děkuju. Pán ať Vám žehná!

Jana ze Zlína

Žarošice

Otče Josefe, máte můj velký obdiv, jste úžasný kněz. To, co vy všechno dokážete a zvládnete, je nad lidské sily. A vy to zvládáte s úsměvem a pokorou, i když je to

Josef Pohanka

Žarošice

Otče Josefe, máte můj velký obdiv, jste úžasný kněz. To, co vy všechno dokážete a zvládnete, je nad lidské sily. A vy to zvládáte s úsměvem a pokorou, i když je to vše velmi obtížné. Děkuji, že jste, kéž vám Bůh žehná a Panna Maria Žarošická vás stále posiluje, provází a vyprosí Vám pevné zdraví.

Žarošice

Pane faráři, chtěla bych vám poděkovat za pravidelné návštěvy nemocných a za babičku, pro kterou jste sloužil vloni mši svatou pro její nepohyblivost doma. Díky Pánu Bohu za takového kněze, díky Panně

Josef Pohanka

Žarošice

Pane faráři, chtěla bych vám poděkovat za pravidelné návštěvy nemocných a za babičku, pro kterou jste sloužil vloni mši svatou pro její nepohyblivost doma. Díky Pánu Bohu za takového kněze, díky Panně Marii. Ať vám žehná a ochraňuje vás.

Anna a Václav

Náměšť nad Oslavou

Milý Otče Jane, přeji Vám jen to nejlepší v životě. I když jsem zatím krátce ve Vaší farnosti, musím říct upřímně, že se mi strašně moc líbí ve farnosti. Co nejčastěji slyším

Jan Nekuda

Náměšť nad Oslavou

Milý Otče Jane, přeji Vám jen to nejlepší v životě. I když jsem zatím krátce ve Vaší farnosti, musím říct upřímně, že se mi strašně moc líbí ve farnosti. Co nejčastěji slyším, jak tady jsem nová od 9. července, tak slyším o Vás samou chválu. Lidé z kostela vždy říkají, jak jste moc super, úžasný človíček, úžasný kněz, nejlepší kněz, kterého tu mají ve farnosti, že jste hodně Svatý už teď na zemi, že si zasloužíte jistě velikou Spásu a že budete v nebíčku, protože si to opravdu zasloužíte, tak se k nim přidávám i já, mluví o Vás velikou pravdu. Děláte hodně dobrých skutků, dáváte člověku najevo velké sympatie, je ve Vás Duch Svatý, záříte jako Duch Svatý a ten Váš viditelný zářící veliký úsměv, máte čisté a dokonalé srdce, lidé Vás neustále vyhledávají a od Vás dostávají velikou sílu. Jste nejlepším pastýřem a nejlepším knězem a to se málo u kterého kněze vidí. Budete mít velikou odměnu a veliký poklad v nebíčku a je ve Vás nejen Duch Svatý, ale i veliký anděl, protože andělem jste pro všechny, děkuji Vám moc za všechno, co pro mně děláte, nejen pro mně, ale i pro celou farnost. Velice moc si Vás dost vážím, i Vaše farnost, i kněze, znám já a co znají Vás, tak mluví o Vás opravdu dost krásně. Taky děkuji za moc krásné zpovědi, i za lásku, kterou dáváte lidem a že máte čisté srdce plné lásky k lidem a k Bohu. Je fajn, že jste ve farnosti už od roku 2008 až doposud, jistě Vám to tam vyjde co nejdéle to půjde zůstat. Za všechno Vám moc krásně děkuji, co pro mně a pro druhé lidi vykonáváte s velikou láskou, i za Vaše krásné popovídání si s lidmi. Stále se na Vás moc těším, až Vás uvidím a těším se na Vás každý den. Mám Vás moc ráda, moc ráda na Vás vzpomínám v Duchu a hodně se za Vás modlím, jste nejlepším kámošem pro nás pro všechny, co se s nimi setkáváte s lidmi, jste pro nás velkým andělem a myslím, že by si hodně kněží mělo vzít z Vás veliký příklad, aby byli svatí jako Vy. Z dálky Vás objímá Panna Maria a Duch Svatý, ať máte pořád nějaké povzbuzení a kolem sebe samé hodné lidi a hodné ovečky. ;-)

Veronika Máčalová

bývalá farnost Tvarožná

Chtěla bych poděkovat Bohu, že nám poslal do farnosti tak vzácného kněze. Důstojný pane, děkuji Vám za Vaši skromnost, pokoru, úsměv, nádherné kázání a moji přípravu na sv. biřmování. Dokázal jste v pravou chvíli

Josef Rybecký

bývalá farnost Tvarožná

Chtěla bych poděkovat Bohu, že nám poslal do farnosti tak vzácného kněze. Důstojný pane, děkuji Vám za Vaši skromnost, pokoru, úsměv, nádherné kázání a moji přípravu na sv. biřmování. Dokázal jste v pravou chvíli poradit, modlit se s námi a pomoci v těch nejtěžších životních chvílích. Naše farnost se s Vámi těžce loučila. Pánu Bohu poručeno, on o nás ví a všechno dobře řídí. Přeji Vám, ať Vás Tišnovská farnost přijme s otevřeným srdcem. Boží požehnání, pevné zdraví a štěstí ať Vás provází na Vaší nové duchovní cestě. Mějte se jen pěkně a vzpomínejte na nás, tvaroženské farníky v modlitbě. Za všechno ještě jednou veliký "DÍK".

Veselá Marta

Moc děkuji kněžím, též řeholníkům a řeholnicím. Kéž Vás Bůh Otec, Syn a Duch svatý stále provází. Hana Bobotová

Všem kněžím, řeholníkům a řeholnicím, za které mluví skutky, ne slova

Moc děkuji kněžím, též řeholníkům a řeholnicím. Kéž Vás Bůh Otec, Syn a Duch svatý stále provází.

Hana Bobotová

Děkuji za čas, který jste věnoval mé náboženské i lidské výchově. Nezapomínám... Marie Veselá

Alfréd Pchálek

Děkuji za čas, který jste věnoval mé náboženské i lidské výchově. Nezapomínám...

Marie Veselá

Velké Pavlovice

Vážený otče Marku, je nám velmi smutno, že již za několik dnů nebudete s námi v naší farnosti Velké Pavlovice. Po této zprávě se objevily i slzy mnohým z nás, farníků, za které

Marek Kardaczyňski

Velké Pavlovice

Vážený otče Marku, je nám velmi smutno, že již za několik dnů nebudete s námi v naší farnosti Velké Pavlovice. Po této zprávě se objevily i slzy mnohým z nás, farníků, za které se nestydíme. Rádi bychom Vám i těmito slovy poděkovali za vše, co jste zde, ve Velkých Pavlovicích pro nás vykonal, za laskavý přístup k nám, farníkům, za to s jakou láskou a pečlivostí jste se staral o náš kostel a faru. Zažil jste s námi mnoho pěkných dnů, bohužel, i díky několika "inteligentním" farníkům, kteří Vám znepříjemňovali život, i dny horší, smutnější. Velmi se Vám za těchto pár jedinců omlouváme. Je nám líto, že přicházíme o velmi erudovaného kněze a výborného člověka, který se vždy snažil pomoci. Přejeme Vám v novém působišti, aby Vás farníci měli alespoň tak rádi jako my, zde, ve Velkých Pavlovicích. Přejeme Vám především pevné zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost, mnoho dobrých přátel, ať se Vám splní vše, co si přejete, hojnost Božího požehnání a stálou ochranu Matky Boží. Stále budete v našich srdcích, vzpomínkách a modlitbách. Vaši farníci z Velkých Pavlovic

farníci z Velkých Pavlovic

Všetaty

Milý otče Birko, právě na Vás vzpomínáme v Japonsku. Oba teď žijeme v USA. Srdečný dík za všechno, co jste jako misionář pro nás ve Švýcarsku udělal. Protože jste nám doporučoval duchovní literaturu, dal

Jan Birka

Všetaty

Milý otče Birko, právě na Vás vzpomínáme v Japonsku. Oba teď žijeme v USA. Srdečný dík za všechno, co jste jako misionář pro nás ve Švýcarsku udělal. Protože jste nám doporučoval duchovní literaturu, dal jsem Hevenesiho Citáty a Reflexe na web -- http://nanotube.pa.msu.edu/Hevenesi/. Vaši

Věra a David Tomanek

Praha - Střešovice

Milý otče Kájo, děkujeme Tobě za doprovázení, povzbuzení a slova naděje v naší nemoci. Byl jsi nám blízko, a my jsme mohli být blízko Tebe. Poznali jsme, kdo jsi: člověk s velkým srdcem

Wolfgang Karel Horák O.Praem.

Praha - Střešovice

Milý otče Kájo, děkujeme Tobě za doprovázení, povzbuzení a slova naděje v naší nemoci. Byl jsi nám blízko, a my jsme mohli být blízko Tebe. Poznali jsme, kdo jsi: člověk s velkým srdcem, který, ač sám nemocný, je plný optimismu, kterým dokáže nakazit své okolí. Těšíme se na každé setkání s Tebou. Tvoji přátelé z nemocnice

Eva, Jirka, Soňa, Martin, Eva, Libuška

Praha-Žižkov

Ďakujem Bohu z celého srdca, že zoslal na Zem anjela, Vás, ani neviete, ako ste pomohli jednej utrápenej duši, Vašou zásluhou som prestala zúfať a mám ten najcennejší poklad, ktorý má už

kněz u sv. Prokopa

Praha-Žižkov

Ďakujem Bohu z celého srdca, že zoslal na Zem anjela, Vás, ani neviete, ako ste pomohli jednej utrápenej duši, Vašou zásluhou som prestala zúfať a mám ten najcennejší poklad, ktorý má už 15 rokov. Otvorili ste mi oči, že Pán Boh ma miluje a vie čo je pre mňa najlepšie. V mojom utrpení zo strát detí som dostala nádej, že môžem dať rodinu a lásku dieťaťu, ktoré nemá rodičov. Adopcia bola to najlepšie čo som v živote spravila. Pán Boh Vám zaplať.

Hana Prípadová

Velké Pavlovice

Vážený otče Marku, dovolte, abychom Vám co nejsrdečněji popřáli k Vašim krásným narozeninám. Přejeme především hodně zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost ve Vašem náročném povolání, hojnost Božího požehnání a stálou ochranu Panny

Marek Kardaczyňski

Velké Pavlovice

Vážený otče Marku, dovolte, abychom Vám co nejsrdečněji popřáli k Vašim krásným narozeninám. Přejeme především hodně zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost ve Vašem náročném povolání, hojnost Božího požehnání a stálou ochranu Panny Marie. Děkujeme Vám touto cestou za vše, co pro naši farnost děláte.

farníci z Velkých Pavlovic

Praha, sv. Ignác

Děkuji Vám, otče, za příjemný duchovní rozhovor na akci Být jezuitou dnes. Škoda, že jsem se s Vámi poté již nesetkal.

Josef Horehleď SJ

Praha, sv. Ignác

Děkuji Vám, otče, za příjemný duchovní rozhovor na akci Být jezuitou dnes. Škoda, že jsem se s Vámi poté již nesetkal.

Uhlířské Janovice

Děkuji Vám, otče Kamile, že děláte farnost otevřenou pro každého a každoročně mně umožňujete trávit velikonoce na faře a zapojit se do služby u oltáře. D. V. Š.

Kamil Vrzal

Uhlířské Janovice

Děkuji Vám, otče Kamile, že děláte farnost otevřenou pro každého a každoročně mně umožňujete trávit velikonoce na faře a zapojit se do služby u oltáře.

D. V. Š.

Lomnice u Tišnova

Otče Ervíne, upřímně Vám chceme touto cestou poděkovat za Vaši dobrotu a lásku, kterou rozdáváte kolem sebe, za Vaše milá a povzbudivá slova, za podanou ruku v každé situaci, za vždy dobrou

Ervín Jansa

Lomnice u Tišnova

Otče Ervíne, upřímně Vám chceme touto cestou poděkovat za Vaši dobrotu a lásku, kterou rozdáváte kolem sebe, za Vaše milá a povzbudivá slova, za podanou ruku v každé situaci, za vždy dobrou radu. Několikrát jsme byli přítomni na mších svatých, které jste celebroval Vy a odnášeli jsme si spoustu nezapomenutelných zážitků. Dokážete se obětovat a rozdat nejen pro svoje farníky, ale úplně pro všechny. Několikrát jste nám moc pomohl. Ať Vám Bůh oplatí láskou všechnu Vaši svědomitou práci a ať Vám žehná. Ať pod ochranou Panny Marie Vaše lodička šťastně proplouvá všemi úskalími a jednou zakotví v přístavu věčné radosti, lásky a štěstí. Ve svých modlitbách na Vás stále pamatujeme a vyprošujeme tolik potřebné zdraví, stálou radost z kněžství, dary Ducha svatého... Bůh Vás provázej a upřímné díky za všechno. Vděční

Jana a Josef

Lipník nad Bečvou

Důstojný otče, ze srdce Vám děkujeme za dary, které jste nám přinesl. Díky snaze, s níž se nám neúnavně věnujete, vzkvétá naše farní společenství ve vzájemné lásce, úctě a pochopení. Velmi si ceníme

Stanislav Suchánek

Lipník nad Bečvou

Důstojný otče, ze srdce Vám děkujeme za dary, které jste nám přinesl. Díky snaze, s níž se nám neúnavně věnujete, vzkvétá naše farní společenství ve vzájemné lásce, úctě a pochopení. Velmi si ceníme společných nedělních modlitebních setkání, úterních adorací i Vašich moudrých rad. Na přímluvu Panny Marie Vám vyprošujeme hojnost Boží milosti. Merci.

vděční farníci


   1  2  3  4  5  6  7  8  9