sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

493 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Uhlířské Janovice

Děkuji Vám, otče Kamile, že děláte farnost otevřenou pro každého a každoročně mně umožňujete trávit velikonoce na faře a zapojit se do služby u oltáře. D. V. Š.

Kamil Vrzal

Uhlířské Janovice

Děkuji Vám, otče Kamile, že děláte farnost otevřenou pro každého a každoročně mně umožňujete trávit velikonoce na faře a zapojit se do služby u oltáře.

D. V. Š.

Lomnice u Tišnova

Otče Ervíne, upřímně Vám chceme touto cestou poděkovat za Vaši dobrotu a lásku, kterou rozdáváte kolem sebe, za Vaše milá a povzbudivá slova, za podanou ruku v každé situaci, za vždy dobrou

Ervín Jansa

Lomnice u Tišnova

Otče Ervíne, upřímně Vám chceme touto cestou poděkovat za Vaši dobrotu a lásku, kterou rozdáváte kolem sebe, za Vaše milá a povzbudivá slova, za podanou ruku v každé situaci, za vždy dobrou radu. Několikrát jsme byli přítomni na mších svatých, které jste celebroval Vy a odnášeli jsme si spoustu nezapomenutelných zážitků. Dokážete se obětovat a rozdat nejen pro svoje farníky, ale úplně pro všechny. Několikrát jste nám moc pomohl. Ať Vám Bůh oplatí láskou všechnu Vaši svědomitou práci a ať Vám žehná. Ať pod ochranou Panny Marie Vaše lodička šťastně proplouvá všemi úskalími a jednou zakotví v přístavu věčné radosti, lásky a štěstí. Ve svých modlitbách na Vás stále pamatujeme a vyprošujeme tolik potřebné zdraví, stálou radost z kněžství, dary Ducha svatého... Bůh Vás provázej a upřímné díky za všechno. Vděční

Jana a Josef

Lipník nad Bečvou

Důstojný otče, ze srdce Vám děkujeme za dary, které jste nám přinesl. Díky snaze, s níž se nám neúnavně věnujete, vzkvétá naše farní společenství ve vzájemné lásce, úctě a pochopení. Velmi si ceníme

Stanislav Suchánek

Lipník nad Bečvou

Důstojný otče, ze srdce Vám děkujeme za dary, které jste nám přinesl. Díky snaze, s níž se nám neúnavně věnujete, vzkvétá naše farní společenství ve vzájemné lásce, úctě a pochopení. Velmi si ceníme společných nedělních modlitebních setkání, úterních adorací i Vašich moudrých rad. Na přímluvu Panny Marie Vám vyprošujeme hojnost Boží milosti. Merci.

vděční farníci

Praha

Děkujeme Pánu Bohu, že Vás máme! Jste "naším štítem", jež neochvějně brání církev v České republice, jste laskavý a též vzorem vzdělanosti. Jste naší oporou a máme Vás moc rádi. Pán Bůh Vám žehnej! Potočkovi

Dominik Duka OP

Praha

Děkujeme Pánu Bohu, že Vás máme! Jste "naším štítem", jež neochvějně brání církev v České republice, jste laskavý a též vzorem vzdělanosti. Jste naší oporou a máme Vás moc rádi. Pán Bůh Vám žehnej!

Potočkovi

Praha-Kunratice

Děkujeme Vám za Vaši ryzí radost a dobrotu a za nasazení při vedení ministrantských setkání. Pán Vám žehnej! Potočkovi

Benedikt Hudema

Praha-Kunratice

Děkujeme Vám za Vaši ryzí radost a dobrotu a za nasazení při vedení ministrantských setkání. Pán Vám žehnej!

Potočkovi

Koclířov, Českomoravská Fatima

Děkuji Pánu Bohu za Vás! Otče, jste pro mne příkladem živé víry, odvahy a obětavé práce pro Boží království. Naše nebeská maminka Maria Vás ochraňuj! Milostiplný rok 2015. Marika Potoček

Pavel Dokládal

Koclířov, Českomoravská Fatima

Děkuji Pánu Bohu za Vás! Otče, jste pro mne příkladem živé víry, odvahy a obětavé práce pro Boží království. Naše nebeská maminka Maria Vás ochraňuj! Milostiplný rok 2015.

Marika Potoček

Brno

Otec Jenda, kněz šířící Kristovu lásku a Mariinu pokoru. Učitel Breviáře a modlitby růžence a znalosti Bible. Skromný člověk s velikou inteligencí a velkým srdcem..., ale hlavně kamarád. Otče, děkuji. Zuzka

Jan Stuchlík SDB

Brno

Otec Jenda, kněz šířící Kristovu lásku a Mariinu pokoru. Učitel Breviáře a modlitby růžence a znalosti Bible. Skromný člověk s velikou inteligencí a velkým srdcem..., ale hlavně kamarád. Otče, děkuji.

Zuzka

Praha

Děkuji Bohu, že jsem se mohla s Vámi setkat, jste skutečným synem Dona Bosca. Pomohl jste mi ve chvílích tmy. Kdykoliv Vás potkám, září z Vás láska, laskavost a stačí jeden Váš

Jan Vývoda SDB

Praha

Děkuji Bohu, že jsem se mohla s Vámi setkat, jste skutečným synem Dona Bosca. Pomohl jste mi ve chvílích tmy. Kdykoliv Vás potkám, září z Vás láska, laskavost a stačí jeden Váš úsměv, který pohladí mojí bolavou duši a dá na ni náplast, která uzdraví moji bolest. Za pár dní budete slavit 90. narozeniny, přeji Vám mnoho Božího požehnání, ať světlo Kristovo, které máte uvnitř sebe, osvítí ještě mnoho srdcí. Abyste byl inspirací pro mnohé lidi. Otče, děkuji Vám.

Zuzka

Skočice

Vážený otče Jiří, děkujeme za Vaši službu ve Skočicích, kam jsme jezdívali. Mše sv. s Vámi byla pro nás slavností a zároveň přátelským společenstvím. Jste úžasný člověk a kněz! AM

Jiří Čepl

Skočice

Vážený otče Jiří, děkujeme za Vaši službu ve Skočicích, kam jsme jezdívali. Mše sv. s Vámi byla pro nás slavností a zároveň přátelským společenstvím. Jste úžasný člověk a kněz!

AM

Poděbrady

Díky za Vaše oběti a modlitby, otče Filipe! Jiří Černý

Filip Antonín Maria Stajner

Poděbrady

Díky za Vaše oběti a modlitby, otče Filipe!

Jiří Černý

Běhařovice

Vážený Otče, chci Vám poděkovat za to, že sloužíte krásně mši svatou jako ustavičnou oběť Nového zákona, že nepodléháte modernistickým vlivům a že jste stále k dispozici ve farnosti i ve zpovědnici. Vytrvejte

Jaromír Gargoš

Běhařovice

Vážený Otče, chci Vám poděkovat za to, že sloužíte krásně mši svatou jako ustavičnou oběť Nového zákona, že nepodléháte modernistickým vlivům a že jste stále k dispozici ve farnosti i ve zpovědnici. Vytrvejte, buďte katolickým knězem, Pán Bůh Vám pomáhej!

Jiří Černý

Bílsko

Ahoj Jirko, ještě jednou díky za veškerou péči, za způsob vedení farnosti, který ji nenechával zahnívat. Přeji dobré a funkční společenství v novém působišti a doufám, že se někdy i tam potkáme. Tomáš Bayer

Jiří Čepl OMelit.

Bílsko

Ahoj Jirko, ještě jednou díky za veškerou péči, za způsob vedení farnosti, který ji nenechával zahnívat. Přeji dobré a funkční společenství v novém působišti a doufám, že se někdy i tam potkáme.

Tomáš Bayer

Vodňany

Děkujeme P. Jiřímu Čeplovi za roky jeho služby ve vodňanské farnosti. Za jeho modlitby, pomoc, za jeho povzbuzení a dobré rady ve zpovědnici i od oltáře. Ať Vám dá Pán sílu a

Jiří Čepl OMelit.

Vodňany

Děkujeme P. Jiřímu Čeplovi za roky jeho služby ve vodňanské farnosti. Za jeho modlitby, pomoc, za jeho povzbuzení a dobré rady ve zpovědnici i od oltáře. Ať Vám dá Pán sílu a svého Ducha, ať vám žehná a ochraňuje Vás. Budete nám chybět.

Markéta Totínová

Pečky

Vážený otče Josefe, moc Vám děkuji za vše, co jste pro mě udělal i pro celou naši rodinu. Po příchodu do naší farnosti, jste hned začal pracovat na jejím zvelebování. Oslavil jste s

Josef Nerad

Pečky

Vážený otče Josefe, moc Vám děkuji za vše, co jste pro mě udělal i pro celou naši rodinu. Po příchodu do naší farnosti, jste hned začal pracovat na jejím zvelebování. Oslavil jste s námi i stoleté výročí našeho farního kostela sv. Václava v Pečkách. Za krátkou dobu, jež u nás působíte, jste ve farnosti udělal veliký a nepřehlédnutelný kus práce. Na odpočinek a zotavení vůbec nemyslíte a stále se vrháte do dalších prací na opravách a zvelebování Vám svěřeného majetku. Odpočívat opravdu nedokážete a snažíte se, aby vše bylo tak, jak má být. Za Vaši obětavou a náročnou práci Vám děkuji za celou rodinu. Do dalších let Vám přeji hlavně zdraví, pokoj v duši, ochranu Panny Marie a všech Vašich patronů. Ať s pomocí Pána zvládáte všechny radosti i strasti každodenního života.

Hana Šifferová

Dolní Loučky

Upřímně děkuji otci Mariánovi za všechnu obětavou a svědomitou práci; hmotný rozkvět farnosti, duchovní i pastorační činnost. Díky za jeho krásná a dojemná slova, za trpělivost, upřímnost a lásku, za vstřícný přístup

Marián Kalina

Dolní Loučky

Upřímně děkuji otci Mariánovi za všechnu obětavou a svědomitou práci; hmotný rozkvět farnosti, duchovní i pastorační činnost. Díky za jeho krásná a dojemná slova, za trpělivost, upřímnost a lásku, za vstřícný přístup k nám farníkům. Upřimné díky za mnoho krásných společných akcí ve farnosti, za nádherné farní poutě k Panně Marii. A také za podanou pomocnou ruku v každé situaci. Otče Mariáne, Pán Bůh zaplať za všechno.

Jana

Velké Pavlovice

Vážený otče, k Vašim narozeninám blahopřejeme, do dalších let přejeme především pevné zdraví, spokojenost, pohodu, splnění všech přání, hojnost Božího požehnání a stálou ochranu Matky Boží. Děkujeme Vám za vše, co pro naši

Marek Kardaczyňski

Velké Pavlovice

Vážený otče, k Vašim narozeninám blahopřejeme, do dalších let přejeme především pevné zdraví, spokojenost, pohodu, splnění všech přání, hojnost Božího požehnání a stálou ochranu Matky Boží. Děkujeme Vám za vše, co pro naši farnost s velkou obětavostí děláte, jste nám příkladem, knězem, kterého život je projevem každodenní Boží přítomností. Děkujeme za Vaši obětavou službu Bohu i nám, že jste vždy ochotný pomoci. Z celého srdce si Vás vážíme, jste u nás velmi oblíbený, prostě náš! Máme Vás rádi!

Farníci z Velkých Pavlovic

Dolní Čermná

Díky Otče - díky otče... Děkuji Otci v nebesích, že nám do cesty poslal svého služebníka Josefa, jasný to důkaz Jeho lásky k nám... Děkuji otci Josefovi, že se nechal oslovit Nejvyšším a stará

Josef Roušar

Dolní Čermná

Díky Otče - díky otče... Děkuji Otci v nebesích, že nám do cesty poslal svého služebníka Josefa, jasný to důkaz Jeho lásky k nám... Děkuji otci Josefovi, že se nechal oslovit Nejvyšším a stará se o své svěřené stádo (:-)) tak laskavě a se vší rozhodností. Je velmi a moc skvělé, že máme takového pastýře, protože jeho prostřednictvím snadno poznáváme Pastýře...

Anna

Milý Otče Romane, děkuji za Vaše působení na CMTF a za vaše podání i zkoušení předmětu Dogmatika II. Upřímné nadšení, fundovanost a lidský přístup ke studentům. V této kombinaci poměrně vzácné. Děkuji! Jana

Roman Czudek

Milý Otče Romane, děkuji za Vaše působení na CMTF a za vaše podání i zkoušení předmětu Dogmatika II. Upřímné nadšení, fundovanost a lidský přístup ke studentům. V této kombinaci poměrně vzácné. Děkuji!

Jana


   2  3  4  5  6  7  8  9  10