sv. Valburga / čt 25. únor 2021

Pocházela ze starého šlechtického anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc (pozdější svatý) Bonifác viděl, že v Německu chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, k... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

483 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Běhařovice

Vážený Otče, chci Vám poděkovat za to, že sloužíte krásně mši svatou jako ustavičnou oběť Nového zákona, že nepodléháte modernistickým vlivům a že jste stále k dispozici ve farnosti i ve zpovědnici. Vytrvejte

Jaromír Gargoš

Běhařovice

Vážený Otče, chci Vám poděkovat za to, že sloužíte krásně mši svatou jako ustavičnou oběť Nového zákona, že nepodléháte modernistickým vlivům a že jste stále k dispozici ve farnosti i ve zpovědnici. Vytrvejte, buďte katolickým knězem, Pán Bůh Vám pomáhej!

Jiří Černý

Bílsko

Ahoj Jirko, ještě jednou díky za veškerou péči, za způsob vedení farnosti, který ji nenechával zahnívat. Přeji dobré a funkční společenství v novém působišti a doufám, že se někdy i tam potkáme. Tomáš Bayer

Jiří Čepl OMelit.

Bílsko

Ahoj Jirko, ještě jednou díky za veškerou péči, za způsob vedení farnosti, který ji nenechával zahnívat. Přeji dobré a funkční společenství v novém působišti a doufám, že se někdy i tam potkáme.

Tomáš Bayer

Vodňany

Děkujeme P. Jiřímu Čeplovi za roky jeho služby ve vodňanské farnosti. Za jeho modlitby, pomoc, za jeho povzbuzení a dobré rady ve zpovědnici i od oltáře. Ať Vám dá Pán sílu a

Jiří Čepl OMelit.

Vodňany

Děkujeme P. Jiřímu Čeplovi za roky jeho služby ve vodňanské farnosti. Za jeho modlitby, pomoc, za jeho povzbuzení a dobré rady ve zpovědnici i od oltáře. Ať Vám dá Pán sílu a svého Ducha, ať vám žehná a ochraňuje Vás. Budete nám chybět.

Markéta Totínová

Pečky

Vážený otče Josefe, moc Vám děkuji za vše, co jste pro mě udělal i pro celou naši rodinu. Po příchodu do naší farnosti, jste hned začal pracovat na jejím zvelebování. Oslavil jste s

Josef Nerad

Pečky

Vážený otče Josefe, moc Vám děkuji za vše, co jste pro mě udělal i pro celou naši rodinu. Po příchodu do naší farnosti, jste hned začal pracovat na jejím zvelebování. Oslavil jste s námi i stoleté výročí našeho farního kostela sv. Václava v Pečkách. Za krátkou dobu, jež u nás působíte, jste ve farnosti udělal veliký a nepřehlédnutelný kus práce. Na odpočinek a zotavení vůbec nemyslíte a stále se vrháte do dalších prací na opravách a zvelebování Vám svěřeného majetku. Odpočívat opravdu nedokážete a snažíte se, aby vše bylo tak, jak má být. Za Vaši obětavou a náročnou práci Vám děkuji za celou rodinu. Do dalších let Vám přeji hlavně zdraví, pokoj v duši, ochranu Panny Marie a všech Vašich patronů. Ať s pomocí Pána zvládáte všechny radosti i strasti každodenního života.

Hana Šifferová

Dolní Loučky

Upřímně děkuji otci Mariánovi za všechnu obětavou a svědomitou práci; hmotný rozkvět farnosti, duchovní i pastorační činnost. Díky za jeho krásná a dojemná slova, za trpělivost, upřímnost a lásku, za vstřícný přístup

Marián Kalina

Dolní Loučky

Upřímně děkuji otci Mariánovi za všechnu obětavou a svědomitou práci; hmotný rozkvět farnosti, duchovní i pastorační činnost. Díky za jeho krásná a dojemná slova, za trpělivost, upřímnost a lásku, za vstřícný přístup k nám farníkům. Upřimné díky za mnoho krásných společných akcí ve farnosti, za nádherné farní poutě k Panně Marii. A také za podanou pomocnou ruku v každé situaci. Otče Mariáne, Pán Bůh zaplať za všechno.

Jana

Velké Pavlovice

Vážený otče, k Vašim narozeninám blahopřejeme, do dalších let přejeme především pevné zdraví, spokojenost, pohodu, splnění všech přání, hojnost Božího požehnání a stálou ochranu Matky Boží. Děkujeme Vám za vše, co pro naši

Marek Kardaczyňski

Velké Pavlovice

Vážený otče, k Vašim narozeninám blahopřejeme, do dalších let přejeme především pevné zdraví, spokojenost, pohodu, splnění všech přání, hojnost Božího požehnání a stálou ochranu Matky Boží. Děkujeme Vám za vše, co pro naši farnost s velkou obětavostí děláte, jste nám příkladem, knězem, kterého život je projevem každodenní Boží přítomností. Děkujeme za Vaši obětavou službu Bohu i nám, že jste vždy ochotný pomoci. Z celého srdce si Vás vážíme, jste u nás velmi oblíbený, prostě náš! Máme Vás rádi!

Farníci z Velkých Pavlovic

Dolní Čermná

Díky Otče - díky otče... Děkuji Otci v nebesích, že nám do cesty poslal svého služebníka Josefa, jasný to důkaz Jeho lásky k nám... Děkuji otci Josefovi, že se nechal oslovit Nejvyšším a stará

Josef Roušar

Dolní Čermná

Díky Otče - díky otče... Děkuji Otci v nebesích, že nám do cesty poslal svého služebníka Josefa, jasný to důkaz Jeho lásky k nám... Děkuji otci Josefovi, že se nechal oslovit Nejvyšším a stará se o své svěřené stádo (:-)) tak laskavě a se vší rozhodností. Je velmi a moc skvělé, že máme takového pastýře, protože jeho prostřednictvím snadno poznáváme Pastýře...

Anna

Milý Otče Romane, děkuji za Vaše působení na CMTF a za vaše podání i zkoušení předmětu Dogmatika II. Upřímné nadšení, fundovanost a lidský přístup ke studentům. V této kombinaci poměrně vzácné. Děkuji! Jana

Roman Czudek

Milý Otče Romane, děkuji za Vaše působení na CMTF a za vaše podání i zkoušení předmětu Dogmatika II. Upřímné nadšení, fundovanost a lidský přístup ke studentům. V této kombinaci poměrně vzácné. Děkuji!

Jana

Litoměřice - katedrála

Děkuji otci proboštovi, který mne před dvaceti lety v adventu křtil. Je vzácné, když konvertitu provází kněz, který je také konvertita, který umí poradit "jak dobře vychovat vlastní rodiče a starší sourozence".

Jiří Hladík Ocr.

Litoměřice - katedrála

Děkuji otci proboštovi, který mne před dvaceti lety v adventu křtil. Je vzácné, když konvertitu provází kněz, který je také konvertita, který umí poradit "jak dobře vychovat vlastní rodiče a starší sourozence". Kéž se nepohorší, kdo je z věřící rodiny. Otec probošt dokázal přivést k víře - a při své primici pokřtít svoji maminku - být i doma prorokem. Zároveň je i rytířem - řádu Křížovníků. Kdo otce probošta zná, ví,co pro nás znamená. Kdo otce probošta nezná, kéž podnikne pouť do Litoměřic, nebude litovat.

Daniela

Louny

Milý otče Wernere Václave Horáku, dovolte, abych Vám co nejsrdečněji popřál k Vašemu krásnému svátku, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ve Vašem náročném povolání. Rád bych se s Vámi ještě někdy setkal

Werner Václav Horák

Louny

Milý otče Wernere Václave Horáku, dovolte, abych Vám co nejsrdečněji popřál k Vašemu krásnému svátku, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ve Vašem náročném povolání. Rád bych se s Vámi ještě někdy setkal, ale moje finanční situace mi to nedovoluje. Pro mě cesta k Vám je finančně velice náročná, tak nevím, kdy se mi to podaří. Já jsem zkrachoval po všech stránkách. Kdybyste někdy měl cestu do Poděbrad, tak Vás rád uvítán u mě doma. Drobný příspěvek by mi velmi pomohl. A prosím Pána Boha, aby byl ke mě shovívavý. Děkuji za všechno a moc prosím a mnohokrát ještě jednou děkuju. Váš nezdárný hříšník

Luděk Procházka

Zásmuky

Milý otče Václave, jistě Vám za celé Horní Kruty patří poděkování, že jste obětavě jezdil sloužit mši svatou přes vaše utrpení a únavu, a také za to, že jste nás svým kázáním

Václav Nekolný

Zásmuky

Milý otče Václave, jistě Vám za celé Horní Kruty patří poděkování, že jste obětavě jezdil sloužit mši svatou přes vaše utrpení a únavu, a také za to, že jste nás svým kázáním vedl k zamyšlení. Přeji Vám, aby další operace proběhla dobře a abyste poté měl bolestí co nejméně.

Vavřinec Dominik Šipr

Brno - Husovice

Touto cestou bych chtěla z celého mého srdce poděkovat otci Ignáci Majvaldovi z Konventu bratří františkánů v Brně - Husovicích za jeho čas a neobyčejně laskavá a vřelá slova lidského porozumění. Tento

Ignác a Daniel OFM

Brno - Husovice

Touto cestou bych chtěla z celého mého srdce poděkovat otci Ignáci Majvaldovi z Konventu bratří františkánů v Brně - Husovicích za jeho čas a neobyčejně laskavá a vřelá slova lidského porozumění. Tento kněz - ačkoliv mě předtím vůbec neznal - se mě ochotně ujal, vše mi vysvětlil a trpělivě mě připravil k prvnímu svatému přijímání v prosinci 2012. Byl to jeden z nejkrásnějších a nejhlubších zážitků v mém životě a za to vděčím opravdu tomuto dobrému knězi. Dále bych chtěla moc poděkovat otci Danielovi Hřebci - taktéž ze stejné farnosti - za životní moudrost, optimismus a zejména pokoru, které vyzařují ze způsobu, jakým slouží mše svaté. Moc ráda na jeho bohoslužby chodím, protože mně vždy a znovu ukáží tu správnou cestu a jsou velkým osvěžením a probuzením pro mou duši. Modlím se za vás, vyprošuji Boží požehnání vám i všem bratrům františkánům v Brně-Husovících.

Irena Vlčová, Mgr.

Kravaře

Milý otče Bohuslave, děkuji Ti z celého srdce za duchovní podporu, kterou nás vedeš k lepšímu životu. Nikdy Ti nebudu moci dostatečně vyjádřit díky za křest a za konvalidaci manželství. Přeji Ti

Bohuslav Novák

Kravaře

Milý otče Bohuslave, děkuji Ti z celého srdce za duchovní podporu, kterou nás vedeš k lepšímu životu. Nikdy Ti nebudu moci dostatečně vyjádřit díky za křest a za konvalidaci manželství. Přeji Ti, ať je s Tebou Bůh v každém setkání, ať Tě chrání na všech Tvých cestách a daruje Ti vnitřní pokoj. Ať jsi stále požehnáním pro všechny s nimiž se setkáš. Děkuji.

Tomáš Dorazil

Svatý Hostýn

Chceme moc poděkovat všem kněžím na Svatém Hostýně. Kdykoliv tam během roků přijedeme, vždy je tam srdečné uvítání poutníků a každá mše svatá je zážitek, který si vozíme s sebou do svých

všem hostýnským kněžím

Svatý Hostýn

Chceme moc poděkovat všem kněžím na Svatém Hostýně. Kdykoliv tam během roků přijedeme, vždy je tam srdečné uvítání poutníků a každá mše svatá je zážitek, který si vozíme s sebou do svých domovů a díky internetu jsme s milovaným Svatým Hostýnem stále. Díky vám.

Anna U., Lída Š.

Kamenice

Děkuji otci Řehořkovi za vše, co udělal pro mého tatínka, naši rodinu, mě... Za jeho obětavost ve službě, otevřené široké, dobré srdce, lásku, pokoj a radost, kterou šíří kolem sebe, i v

Řehoř Bajon

Kamenice

Děkuji otci Řehořkovi za vše, co udělal pro mého tatínka, naši rodinu, mě... Za jeho obětavost ve službě, otevřené široké, dobré srdce, lásku, pokoj a radost, kterou šíří kolem sebe, i v nelehkých situacích. Děkuji za dary Ducha a jeho přirozenost, kterými oslovuje mnohé nevěřící a přivádí je k Bohu. Prosím o Boží vedení, ochranu, sílu a požehnání na jeho další cestě. Prosím o Boží milosti a ochranu také pro jeho rodinu a blízké. Zároveň prosím o Ducha svatého o osvícení, Boží moudrost a Boží lásku těm, kteří o něm rozhodují. Prosím za představené řádů, aby svým bratrům byli laskavými milosrdnými otci a oporou v již tak náročné službě...

Zdenka

Louny

Milý otče Horáku, dočetl jsem se o Vás na internetu a vzpomínal jsem na Vás, když jste dálkově studoval gymnázium v Nymburce, když jsme spolu chodili po Poděbradech, na návštěvu u Vás

Werner Horák

Louny

Milý otče Horáku, dočetl jsem se o Vás na internetu a vzpomínal jsem na Vás, když jste dálkově studoval gymnázium v Nymburce, když jsme spolu chodili po Poděbradech, na návštěvu u Vás doma v Liberci s Petrem Němcem, na Zoo, na Ještěd, na Frýdlant v Čechách atd. Vím, že jsem Vás měl navštívit už v Kostomlatech, tak se za to dodatečně omlouvám a děkuji Vám za hezké vzpomínky.

Luděk Procházka

Velké Pavlovice

Vážený otče Marku, jsme moc rádi a děkujeme Bohu, že Vás do naší farnosti poslal. Vám děkujeme za to, jak se pro nás s láskou obětujete, nezištně a bezmezně pomáháte všem, kteří Vaši pomoc

Marek Kardaczynski

Velké Pavlovice

Vážený otče Marku, jsme moc rádi a děkujeme Bohu, že Vás do naší farnosti poslal. Vám děkujeme za to, jak se pro nás s láskou obětujete, nezištně a bezmezně pomáháte všem, kteří Vaši pomoc potřebují, že si vždy na nás uděláte čas, za Vaši velkou trpělivost a laskavost. Vážíme si Vašeho velkého svědectví víry, naděje a lásky. Byli bychom rádi, kdybyste stále zůstal knězem - člověkem, aby Váš další život byl projevem každodenní Boží přítomnosti, abyste měl dveře fary i Vaše srdce stále otevřené pro nás, farníky. Modlíme se za Vás, aby náš Pán Vám dal hodně síly. Ti, kteří Vám ubližují, si ani neuvědomují, jaký kříž jste jste v naší farnosti, díky nim, přijal. Máme Vás rádi a věříme, že se nenecháte zlomit několika bezcharakterními lidmi, kteří si také říkají křesťané. Moc děkujeme, že jste nás neopustil, když Vám bylo nejhůře, a i tím jste dokázal, jak moc milujete Boha. Velmi si Vás vážíme a máme Vás rádi. K Vašim jmeninám blahopřejeme a přejeme především zdraví, pevné nervy, hodně Božích milostí a požehnání, ať Vás Panna Maria stále chrání a ať se Vám splní vše, co si přejete.

Farníci z Velkých Pavlovic

Ostrava-Přívoz

Děkuji za kněze otce Bogdana Stepiena, neboť mi pomohl podívat se sám na sebe. Prosím o modlitby pro mé uzdravení v psychice a za mé povolání a vstup do kněžské služby a

Bogdan Stepień

Ostrava-Přívoz

Děkuji za kněze otce Bogdana Stepiena, neboť mi pomohl podívat se sám na sebe. Prosím o modlitby pro mé uzdravení v psychice a za mé povolání a vstup do kněžské služby a řeholního života.

Petr Maria Podmolík


   2  3  4  5  6  7  8  9  10