sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

493 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Litoměřice - katedrála

Děkuji otci proboštovi, který mne před dvaceti lety v adventu křtil. Je vzácné, když konvertitu provází kněz, který je také konvertita, který umí poradit "jak dobře vychovat vlastní rodiče a starší sourozence".

Jiří Hladík Ocr.

Litoměřice - katedrála

Děkuji otci proboštovi, který mne před dvaceti lety v adventu křtil. Je vzácné, když konvertitu provází kněz, který je také konvertita, který umí poradit "jak dobře vychovat vlastní rodiče a starší sourozence". Kéž se nepohorší, kdo je z věřící rodiny. Otec probošt dokázal přivést k víře - a při své primici pokřtít svoji maminku - být i doma prorokem. Zároveň je i rytířem - řádu Křížovníků. Kdo otce probošta zná, ví,co pro nás znamená. Kdo otce probošta nezná, kéž podnikne pouť do Litoměřic, nebude litovat.

Daniela

Louny

Milý otče Wernere Václave Horáku, dovolte, abych Vám co nejsrdečněji popřál k Vašemu krásnému svátku, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ve Vašem náročném povolání. Rád bych se s Vámi ještě někdy setkal

Werner Václav Horák

Louny

Milý otče Wernere Václave Horáku, dovolte, abych Vám co nejsrdečněji popřál k Vašemu krásnému svátku, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ve Vašem náročném povolání. Rád bych se s Vámi ještě někdy setkal, ale moje finanční situace mi to nedovoluje. Pro mě cesta k Vám je finančně velice náročná, tak nevím, kdy se mi to podaří. Já jsem zkrachoval po všech stránkách. Kdybyste někdy měl cestu do Poděbrad, tak Vás rád uvítán u mě doma. Drobný příspěvek by mi velmi pomohl. A prosím Pána Boha, aby byl ke mě shovívavý. Děkuji za všechno a moc prosím a mnohokrát ještě jednou děkuju. Váš nezdárný hříšník

Luděk Procházka

Zásmuky

Milý otče Václave, jistě Vám za celé Horní Kruty patří poděkování, že jste obětavě jezdil sloužit mši svatou přes vaše utrpení a únavu, a také za to, že jste nás svým kázáním

Václav Nekolný

Zásmuky

Milý otče Václave, jistě Vám za celé Horní Kruty patří poděkování, že jste obětavě jezdil sloužit mši svatou přes vaše utrpení a únavu, a také za to, že jste nás svým kázáním vedl k zamyšlení. Přeji Vám, aby další operace proběhla dobře a abyste poté měl bolestí co nejméně.

Vavřinec Dominik Šipr

Brno - Husovice

Touto cestou bych chtěla z celého mého srdce poděkovat otci Ignáci Majvaldovi z Konventu bratří františkánů v Brně - Husovicích za jeho čas a neobyčejně laskavá a vřelá slova lidského porozumění. Tento

Ignác a Daniel OFM

Brno - Husovice

Touto cestou bych chtěla z celého mého srdce poděkovat otci Ignáci Majvaldovi z Konventu bratří františkánů v Brně - Husovicích za jeho čas a neobyčejně laskavá a vřelá slova lidského porozumění. Tento kněz - ačkoliv mě předtím vůbec neznal - se mě ochotně ujal, vše mi vysvětlil a trpělivě mě připravil k prvnímu svatému přijímání v prosinci 2012. Byl to jeden z nejkrásnějších a nejhlubších zážitků v mém životě a za to vděčím opravdu tomuto dobrému knězi. Dále bych chtěla moc poděkovat otci Danielovi Hřebci - taktéž ze stejné farnosti - za životní moudrost, optimismus a zejména pokoru, které vyzařují ze způsobu, jakým slouží mše svaté. Moc ráda na jeho bohoslužby chodím, protože mně vždy a znovu ukáží tu správnou cestu a jsou velkým osvěžením a probuzením pro mou duši. Modlím se za vás, vyprošuji Boží požehnání vám i všem bratrům františkánům v Brně-Husovících.

Irena Vlčová, Mgr.

Kravaře

Milý otče Bohuslave, děkuji Ti z celého srdce za duchovní podporu, kterou nás vedeš k lepšímu životu. Nikdy Ti nebudu moci dostatečně vyjádřit díky za křest a za konvalidaci manželství. Přeji Ti

Bohuslav Novák

Kravaře

Milý otče Bohuslave, děkuji Ti z celého srdce za duchovní podporu, kterou nás vedeš k lepšímu životu. Nikdy Ti nebudu moci dostatečně vyjádřit díky za křest a za konvalidaci manželství. Přeji Ti, ať je s Tebou Bůh v každém setkání, ať Tě chrání na všech Tvých cestách a daruje Ti vnitřní pokoj. Ať jsi stále požehnáním pro všechny s nimiž se setkáš. Děkuji.

Tomáš Dorazil

Svatý Hostýn

Chceme moc poděkovat všem kněžím na Svatém Hostýně. Kdykoliv tam během roků přijedeme, vždy je tam srdečné uvítání poutníků a každá mše svatá je zážitek, který si vozíme s sebou do svých

všem hostýnským kněžím

Svatý Hostýn

Chceme moc poděkovat všem kněžím na Svatém Hostýně. Kdykoliv tam během roků přijedeme, vždy je tam srdečné uvítání poutníků a každá mše svatá je zážitek, který si vozíme s sebou do svých domovů a díky internetu jsme s milovaným Svatým Hostýnem stále. Díky vám.

Anna U., Lída Š.

Kamenice

Děkuji otci Řehořkovi za vše, co udělal pro mého tatínka, naši rodinu, mě... Za jeho obětavost ve službě, otevřené široké, dobré srdce, lásku, pokoj a radost, kterou šíří kolem sebe, i v

Řehoř Bajon

Kamenice

Děkuji otci Řehořkovi za vše, co udělal pro mého tatínka, naši rodinu, mě... Za jeho obětavost ve službě, otevřené široké, dobré srdce, lásku, pokoj a radost, kterou šíří kolem sebe, i v nelehkých situacích. Děkuji za dary Ducha a jeho přirozenost, kterými oslovuje mnohé nevěřící a přivádí je k Bohu. Prosím o Boží vedení, ochranu, sílu a požehnání na jeho další cestě. Prosím o Boží milosti a ochranu také pro jeho rodinu a blízké. Zároveň prosím o Ducha svatého o osvícení, Boží moudrost a Boží lásku těm, kteří o něm rozhodují. Prosím za představené řádů, aby svým bratrům byli laskavými milosrdnými otci a oporou v již tak náročné službě...

Zdenka

Louny

Milý otče Horáku, dočetl jsem se o Vás na internetu a vzpomínal jsem na Vás, když jste dálkově studoval gymnázium v Nymburce, když jsme spolu chodili po Poděbradech, na návštěvu u Vás

Werner Horák

Louny

Milý otče Horáku, dočetl jsem se o Vás na internetu a vzpomínal jsem na Vás, když jste dálkově studoval gymnázium v Nymburce, když jsme spolu chodili po Poděbradech, na návštěvu u Vás doma v Liberci s Petrem Němcem, na Zoo, na Ještěd, na Frýdlant v Čechách atd. Vím, že jsem Vás měl navštívit už v Kostomlatech, tak se za to dodatečně omlouvám a děkuji Vám za hezké vzpomínky.

Luděk Procházka

Velké Pavlovice

Vážený otče Marku, jsme moc rádi a děkujeme Bohu, že Vás do naší farnosti poslal. Vám děkujeme za to, jak se pro nás s láskou obětujete, nezištně a bezmezně pomáháte všem, kteří Vaši pomoc

Marek Kardaczynski

Velké Pavlovice

Vážený otče Marku, jsme moc rádi a děkujeme Bohu, že Vás do naší farnosti poslal. Vám děkujeme za to, jak se pro nás s láskou obětujete, nezištně a bezmezně pomáháte všem, kteří Vaši pomoc potřebují, že si vždy na nás uděláte čas, za Vaši velkou trpělivost a laskavost. Vážíme si Vašeho velkého svědectví víry, naděje a lásky. Byli bychom rádi, kdybyste stále zůstal knězem - člověkem, aby Váš další život byl projevem každodenní Boží přítomnosti, abyste měl dveře fary i Vaše srdce stále otevřené pro nás, farníky. Modlíme se za Vás, aby náš Pán Vám dal hodně síly. Ti, kteří Vám ubližují, si ani neuvědomují, jaký kříž jste jste v naší farnosti, díky nim, přijal. Máme Vás rádi a věříme, že se nenecháte zlomit několika bezcharakterními lidmi, kteří si také říkají křesťané. Moc děkujeme, že jste nás neopustil, když Vám bylo nejhůře, a i tím jste dokázal, jak moc milujete Boha. Velmi si Vás vážíme a máme Vás rádi. K Vašim jmeninám blahopřejeme a přejeme především zdraví, pevné nervy, hodně Božích milostí a požehnání, ať Vás Panna Maria stále chrání a ať se Vám splní vše, co si přejete.

Farníci z Velkých Pavlovic

Ostrava-Přívoz

Děkuji za kněze otce Bogdana Stepiena, neboť mi pomohl podívat se sám na sebe. Prosím o modlitby pro mé uzdravení v psychice a za mé povolání a vstup do kněžské služby a

Bogdan Stepień

Ostrava-Přívoz

Děkuji za kněze otce Bogdana Stepiena, neboť mi pomohl podívat se sám na sebe. Prosím o modlitby pro mé uzdravení v psychice a za mé povolání a vstup do kněžské služby a řeholního života.

Petr Maria Podmolík

Praha - Staré Město, ŘKF u sv. Františka z Assisi

Milý otče Pavle, děkuji vám za to, že vždycky na ranní mši mě svým kázáním vesele naladíte do celého dne a že dokážete svým hlasem probudit moji únavu. Vavřinec Dominik Šipr

Pavel Baxant OCr.

Praha - Staré Město, ŘKF u sv. Františka z Assisi

Milý otče Pavle, děkuji vám za to, že vždycky na ranní mši mě svým kázáním vesele naladíte do celého dne a že dokážete svým hlasem probudit moji únavu.

Vavřinec Dominik Šipr

Praha-Záběhlice

Milý P. J. Pato, sedávám při mši sv. v kouzelném kostelíku v Záběhlicích, i když už dnes nepatřím do hostivařské farnosti, protože se mi velmi stýská po Vašem krásném kázání, milém přístupu

Jan Pata

Praha-Záběhlice

Milý P. J. Pato, sedávám při mši sv. v kouzelném kostelíku v Záběhlicích, i když už dnes nepatřím do hostivařské farnosti, protože se mi velmi stýská po Vašem krásném kázání, milém přístupu k dětem i nám dospělým, a také proto, že si vždy domů odnáším kus Vaší nezměrné laskavosti, která z Vás vždy vyzařuje. S úctou

Magdalena Tůmová

Petrovice u Sloupu v Moravském Krasu

Děkuji otci Václavovi in memoriam za příklad radostného kněze, který nás v době nesvobody učil životu v radosti a svobodě Božích dětí.

Václav Knittl OCr.

Petrovice u Sloupu v Moravském Krasu

Děkuji otci Václavovi in memoriam za příklad radostného kněze, který nás v době nesvobody učil životu v radosti a svobodě Božích dětí.

Žarošice

Duchovní otče, chci vám poděkovat za všechno, co pro nás farníky děláte, za vaši lásku a obětavost, za milá slova v násedlovském kostele. Kéž vám Matka Boží Žarošická žehná a ochraňuje vás. Jana

Josef Večeřa

Žarošice

Duchovní otče, chci vám poděkovat za všechno, co pro nás farníky děláte, za vaši lásku a obětavost, za milá slova v násedlovském kostele. Kéž vám Matka Boží Žarošická žehná a ochraňuje vás.

Jana

Náměstí Republiky, Praha

Srdečně děkují všem kněžím i Vám, bratři a sestry, kteří sloužíte Bohu i lidem. Sestra B.

Kapucíni

Náměstí Republiky, Praha

Srdečně děkují všem kněžím i Vám, bratři a sestry, kteří sloužíte Bohu i lidem.

Sestra B.

Lhotecká farnost, Praha

Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám čistotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Děkujeme Vám, Otče Jiří, za Vaše vedení k dobru, nesmírnou trpělivost a

Jiří Korda

Lhotecká farnost, Praha

Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám čistotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Děkujeme Vám, Otče Jiří, za Vaše vedení k dobru, nesmírnou trpělivost a za Vaše veliké srdce, které je dokořán všem. Přejeme Vám v roce 2013 hodně štěstí a hojnosti Božího požehnání.

Lena, Boženka, Jozef K.

Brno

Otče Jane, za Vaše povzbuzení a láskyplný přístup, porozumění a lidskost, kdy každé Vaše slovo je světlem ve tmě, prosíme, přijmete náš vřelý dík a Bůh Vám žehnej. Moc a moc na

Jan Stuchlík

Brno

Otče Jane, za Vaše povzbuzení a láskyplný přístup, porozumění a lidskost, kdy každé Vaše slovo je světlem ve tmě, prosíme, přijmete náš vřelý dík a Bůh Vám žehnej. Moc a moc na Vás vzpomínáme, na krásné chvíle s Vámi při společných modlitbách.

rodina z Jesenice

Farnost Panny Marie Sněžné, Praha

Moc děkuji za modlitby za mé uzdravení a za trpělivé naslouchání! Katka L.

Jakub Sadílek OFM

Farnost Panny Marie Sněžné, Praha

Moc děkuji za modlitby za mé uzdravení a za trpělivé naslouchání!

Katka L.


   3  4  5  6  7  8  9  10  11