sv. Valburga / čt 25. únor 2021

Pocházela ze starého šlechtického anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc (pozdější svatý) Bonifác viděl, že v Německu chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, k... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

483 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Praha - kostel Panny Marie Sněžné

Chvála Kristu. Chtěla bych poděkovat vzácnému a milému člověku, knězi Benediktu Holotovi. Za vše, co pro mě a moji rodinu dělá. Za modlitby, mše svaté obětované za nás a vlídná slova a

Benedikt Holota OFM

Praha - kostel Panny Marie Sněžné

Chvála Kristu. Chtěla bych poděkovat vzácnému a milému člověku, knězi Benediktu Holotovi. Za vše, co pro mě a moji rodinu dělá. Za modlitby, mše svaté obětované za nás a vlídná slova a rady, kdykoliv jsem se na něho obrátila a bylo to za víc jak 40 let hodněkrát. Nejvíce děkuji za dar víry, kterou nám v těžkých 70. letech minulého století předával. V hodinách náboženství náš dovedl až ke svátosti biřmování. I spolu s rodiči dokázal v nás víru v Pána Boha natrvalo "zasít". Díky Pánu Bohu a Panně Marii za otce Benedikta Holotu. Díky.

Anna Jana Urbánková

Plzeň

Otče Antoníne Damiáne, vrátil jste mši svaté její pravou nádheru. Jsem rád, že mohu navštěvovat "tridentskou" mši svatou. Děkuji Vám z celého srdce. Míla

Antonín Damián Nohejl

Plzeň

Otče Antoníne Damiáne, vrátil jste mši svaté její pravou nádheru. Jsem rád, že mohu navštěvovat "tridentskou" mši svatou. Děkuji Vám z celého srdce.

Míla

Chlebovice

Milý otče Romane, děkujeme Pánu Bohu, že Vás poslal do naší farnosti, děkujeme za možnost Vás poznat, za přátelství a pěkný vztah. Vyprošujeme Vám Boží pomoc a ochranu Panny Marie. Ivo, Magdaléna a děti Pavlasovi

Roman Czudek

Chlebovice

Milý otče Romane, děkujeme Pánu Bohu, že Vás poslal do naší farnosti, děkujeme za možnost Vás poznat, za přátelství a pěkný vztah. Vyprošujeme Vám Boží pomoc a ochranu Panny Marie.

Ivo, Magdaléna a děti Pavlasovi

Jihlava

Děkuji otci Řehoři za vše, co vykonal, a za opravdový příklad k následování Krista. Jirka

Řehoř Bajon OFMConv.

Jihlava

Děkuji otci Řehoři za vše, co vykonal, a za opravdový příklad k následování Krista.

Jirka

Praha 1 - Křížovnické náměstí

Milý otče Jaroslave, velice Vám děkuji za Vaše moudrá kázání a za pobožnosti ke sv. Anežce České, které pro mě byly velmi přínosné. Zejména pro mě bylo důležité, když jste řekl v

Jaroslav Ptáček OCr.

Praha 1 - Křížovnické náměstí

Milý otče Jaroslave, velice Vám děkuji za Vaše moudrá kázání a za pobožnosti ke sv. Anežce České, které pro mě byly velmi přínosné. Zejména pro mě bylo důležité, když jste řekl v kázání, že pro nás křesťany je odpouštění privilegium. Od té doby chci opravdu odpouštět.

Dominik Š.

Velké Pavlovice

Vážený otče, děkujeme Vám za Vaši lásku k Bohu a lásku ke svým farníkům, za to, jak se staráte o faru a náš kostel, i když Vám někteří zdejší farníci znepříjemňují život, jak

Marek Kardaczynski

Velké Pavlovice

Vážený otče, děkujeme Vám za Vaši lásku k Bohu a lásku ke svým farníkům, za to, jak se staráte o faru a náš kostel, i když Vám někteří zdejší farníci znepříjemňují život, jak jen mohou. Zůstaňte takovým, jaký jste. Děkujeme a modlíme se za Vás. K Vašim narozeninám blahopřejeme, ať Vám náš Pán dá sílu jit ve stopách Kristových, ať Vám Bůh žehná a Panna Maria chrání.

Farníci z Velkých Pavlovic

Nový Hrozenkov

Děkuji Vám, Otče, za modlitby pro moji rodinu, za Mařenku a Františka Píškovi. Chci Vám poděkovat i za přízeň, kterou věnujete mně díky synovi - kartuziánovi, Kleofášovi. Jsem ráda, že jste se

Marek

Nový Hrozenkov

Děkuji Vám, Otče, za modlitby pro moji rodinu, za Mařenku a Františka Píškovi. Chci Vám poděkovat i za přízeň, kterou věnujete mně díky synovi - kartuziánovi, Kleofášovi. Jsem ráda, že jste se potkali skrze mé příbuzné a tak jsme si společně našli cestu k společné lásce v Bohu.

Ivana Voldánová

Dvůr Králové

Děkuji za to, že jste se mi stal skutečným duchovním tatínkem...

Jan Czekala MSF

Dvůr Králové

Děkuji za to, že jste se mi stal skutečným duchovním tatínkem...

Ladislave Kubíčku, nikdy jsem vás osobně nepoznala, ale skrze knihu Až k prolití krve. Je to pro mě druhá Bible, každý si zde najde svůj příběh a Vaši radu. Jak nám chybíte

Ladislav Kubíček

Ladislave Kubíčku, nikdy jsem vás osobně nepoznala, ale skrze knihu Až k prolití krve. Je to pro mě druhá Bible, každý si zde najde svůj příběh a Vaši radu. Jak nám chybíte, jak ráda bych se za vámi vypravila a poprosila vás o radu. Takhle se jenom modlím a prosím vás o vaši mocnou přímluvu u Boha. Děkuji.

Jana

Místek

Ďakujem Vám, pán dekan, za vedenie a starostlivosť o diakona Mária. Maria

Josef Maňák

Místek

Ďakujem Vám, pán dekan, za vedenie a starostlivosť o diakona Mária.

Maria

Vrchlabí

Ani neviem, kolko je na svete ludí, v srdci však nosíme, len zopár.Tažko sa zabúda na velmi dobrých ludí. Aj ked už nie ste medzi nami, Vaša dobrosrdečnost, láska a múdre slova

Stanislav Skalský

Vrchlabí

Ani neviem, kolko je na svete ludí, v srdci však nosíme, len zopár.Tažko sa zabúda na velmi dobrých ludí. Aj ked už nie ste medzi nami, Vaša dobrosrdečnost, láska a múdre slova mi ostali zapisané zlatými nitkami v duši. Dakujem, že mi Vás dobrý Boh poslal do cesty. janko

Jan Valenta

Kostelany nad Moravou

Upřímné Pán Bůh zaplať, pane faráři, za Mši sv. v tradičním římském ritu, kterou sloužíte nad rámec svých povinností ve svěřených farnostech. Je duchovním povzbuzením pro celou naší rodinu. Jan Šobáň

Josef Rýznar

Kostelany nad Moravou

Upřímné Pán Bůh zaplať, pane faráři, za Mši sv. v tradičním římském ritu, kterou sloužíte nad rámec svých povinností ve svěřených farnostech. Je duchovním povzbuzením pro celou naší rodinu.

Jan Šobáň

Mikulčice

Mockrát vám děkuji, pane faráři, za vaši duchovní výchovu v mém dětství a čase dospívání. Za tolik mší sv., poutníků a samozřejmě i váš celkový přístup jako kněze, tak i jako člověka. Daniel Z.

František Kozár

Mikulčice

Mockrát vám děkuji, pane faráři, za vaši duchovní výchovu v mém dětství a čase dospívání. Za tolik mší sv., poutníků a samozřejmě i váš celkový přístup jako kněze, tak i jako člověka.

Daniel Z.

Olomouc - sv. Mořic

Upřímné Pán Bůh zaplať za vaše kněžství, vaši službu, nesčetné modlitby a především požehnání. Ať už vás v klášteře kdykoliv potkám, tak mě neopomenete. Stejně tak ze srdce děkuji i za vaši

Irenej Robert Šiklar

Olomouc - sv. Mořic

Upřímné Pán Bůh zaplať za vaše kněžství, vaši službu, nesčetné modlitby a především požehnání. Ať už vás v klášteře kdykoliv potkám, tak mě neopomenete. Stejně tak ze srdce děkuji i za vaši nejsvětější oběť v dominikánském ritu mše sv., kterou pravidelně vysluhujete, když jste v Olomouci.

Daniel Z.

Jeseník

Otče Kryštofe, ať Vám Pán žehná a Panna Maria ať vás chrání a provází. Farníci z Mikulovic Petra a Jan

Kryštof Szewczyk

Jeseník

Otče Kryštofe, ať Vám Pán žehná a Panna Maria ať vás chrání a provází. Farníci z Mikulovic

Petra a Jan

Chomutov

Důstojný pane vikáři, (snad) do nebe vám děkuji za váš otcovský přístup k nám farníkům, při němž jste si však zachoval a nám předával úctu ke svatostánku. JŠ

Jan Kozár

Chomutov

Důstojný pane vikáři, (snad) do nebe vám děkuji za váš otcovský přístup k nám farníkům, při němž jste si však zachoval a nám předával úctu ke svatostánku.

Poděbrady

Deo gratias za váš život, o to víc za vaše svědectví těžce zkoušeného člověka. Kéž bych dokázal i já alespoň v těch svých malicherných těžkostech, které si mnohdy navíc způsobuji sám, dokázal

Filip Antonín Štajner

Poděbrady

Deo gratias za váš život, o to víc za vaše svědectví těžce zkoušeného člověka. Kéž bych dokázal i já alespoň v těch svých malicherných těžkostech, které si mnohdy navíc způsobuji sám, dokázal mít pořád dostatek naděje, radosti a lásky k bližním. Rozhodně to bude tou modlitbou a úplným se odevzdáním Bohu. Přeji vám a modlím se, aby vás Bůh zachoval (pokud možno jednou úplně zdravého) ještě na mnohá a blahá léta a vaše dopisy nechť obrátí nejedno srdce kamenné.

Daniel Z.

Řeznovice

Více než srdečné díky a Boží požehnání do vaší práce, otče. Zvláště si cením toho, že chcete znovu obnovit živou liturgickou tradici v nejstarším kostele brněnské diecéze a zároveň tím ukazujete, že

Petr Rössler

Řeznovice

Více než srdečné díky a Boží požehnání do vaší práce, otče. Zvláště si cením toho, že chcete znovu obnovit živou liturgickou tradici v nejstarším kostele brněnské diecéze a zároveň tím ukazujete, že krása liturgie je opravdu více než rozsáhlá.

Daniel Z.


   4  5  6  7  8  9  10  11  12