sv. Marcelín / pá 20. duben 2018

Podle martyrologia pocházel z Afriky. V Embrun v Galii se stal prvním biskupem ... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

452 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním  a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Tvarožná

Vážený otče Jiří, děkuji Vám za obětavou a svědomitou práci, porozumění, pochvalu i otcovské napomenutí. Vaše každé slovo se tak stává světlem ve tmě. Zejména Vám děkuji za nádherná slova v nedělních kázáních

Jiří Brtník

Tvarožná

Vážený otče Jiří, děkuji Vám za obětavou a svědomitou práci, porozumění, pochvalu i otcovské napomenutí. Vaše každé slovo se tak stává světlem ve tmě. Zejména Vám děkuji za nádherná slova v nedělních kázáních při mši svaté. K Vašim jmeninám Vám přeji: Pevné zdraví, štěstí, spokojenost, silně věřící katolíky, hodně lásky od našeho nebeského Otce a stálou ochranu Panny Marie. Máme Vás upřímně rádi, děkujeme Vám!

Marta Veselá

Brno

Důstojný pane a rektore kostela sv. Maří Magdaleny, přijměte ode mne upřímné poděkování za svátost smíření dne 21.12., před našimi vánočními svátky. Měla jsem v sobě velké zklamání a bolest. Adventní doba byla

Jaroslav Čupr

Brno

Důstojný pane a rektore kostela sv. Maří Magdaleny, přijměte ode mne upřímné poděkování za svátost smíření dne 21.12., před našimi vánočními svátky. Měla jsem v sobě velké zklamání a bolest. Adventní doba byla pro mne nejsmutnější od r. 1966, kdy mi zemřel bratr tragickou smrtí. Děkuji Vám za Váš přístup, k nám zpovídajícím, za nesmírnou trpělivost, úsměv na tváři, kterým nám předáváte klid do našeho svědomí a srdce. Přeji Vám hodně síly a lásky od našeho nebeského Otce. On o nás ví a je stále s námi. Děkuji Vám za Vaše povzbuzující slova. Ať Vám Pán žehná ve Vaší náročné práci a je stále s Vámi!

Marta Veselá

Praha

Milý otče Vojtěchu, děkujeme Vám za Vaši horlivou kněžskou službu a nasazení pro nelehkou práci s mládeží. Ceníme si toho, že jste mužem modlitby a že se snažíte svou kněžskou službu vykonávat ve

Vojtěch Smolka

Praha

Milý otče Vojtěchu, děkujeme Vám za Vaši horlivou kněžskou službu a nasazení pro nelehkou práci s mládeží. Ceníme si toho, že jste mužem modlitby a že se snažíte svou kněžskou službu vykonávat ve spojení s Dobrým pastýřem. Ať Vám Pán dá dostatek sil a dobrých spolupracovníků.

vděční farníci

Nová Bystřice

Milý otče Františku, ze srdce Vám děkujeme s jakou horlivostí a otevřeným srdcem pro každého člověka jste se chopil našeho malého stádečka ve Starém Městě pod Landštejnem a dalších míst v České Kanadě

František Holeček

Nová Bystřice

Milý otče Františku, ze srdce Vám děkujeme s jakou horlivostí a otevřeným srdcem pro každého člověka jste se chopil našeho malého stádečka ve Starém Městě pod Landštejnem a dalších míst v České Kanadě, které se již pod vašim vedením rozšiřují, a jak nás obohacujete i po stránce historie. Vždy se těšíme na každou mši svatou s Vámi, na Váš úsměv a povzbuzení, které nám dáváte. I když je tento kostel velmi studený, tak při mši svaté, kterou sloužíte, ani zimu v té chvíli nevnímáme. Přejeme vám hodně Božího požehnání, zdraví a samé vstřícné a milé lidi kolem vás. Také i nějakou seslanou pomoc, abyste nebyl na všechno sám a mohl se věnovat také i své milované historii a tak nás mohl obohacovat skrze přednášky svými poznatky. Moc za Vás Bohu děkujeme.

Vaši "brněnští chalupáři" manželé Krejčí

Plzeň

Otče biskupe, děkuji za Vaše jednoznačné vyjádření k prezidentským volbám. Ve spojitosti s vyjádřením řeholních představených i "svého" sídelního biskupa Jana Vokála tak i takto intenzivně vnímám jednotu církve v její různorodosti

Tomáš Holub

Plzeň

Otče biskupe, děkuji za Vaše jednoznačné vyjádření k prezidentským volbám. Ve spojitosti s vyjádřením řeholních představených i "svého" sídelního biskupa Jana Vokála tak i takto intenzivně vnímám jednotu církve v její různorodosti a společné službě evangeliu jako radostné zvěsti. S úctou a v modlitbě

Richard Kotásek

Praha

Otče Hakle, děkuji za váš čas, námahu, trpělivost a lásku v dnešní komplikované a těžké době. Petr

Aleš Hakl

Praha

Otče Hakle, děkuji za váš čas, námahu, trpělivost a lásku v dnešní komplikované a těžké době.

Petr

Plzeň

Otče, děkuji za Vaši reakci k článkům filosofa Jiřího Fuchse. Myslím si, že politická řešení, která byla v článku navrhnuta, nebyla rozumná a jsem rád, že jste se vůči nim vymezil. Také

Tomáš Holub

Plzeň

Otče, děkuji za Vaši reakci k článkům filosofa Jiřího Fuchse. Myslím si, že politická řešení, která byla v článku navrhnuta, nebyla rozumná a jsem rád, že jste se vůči nim vymezil. Také jsem rád za Váš dialog s šéfredaktory časopisu, protože to je jistě skvělá cesta k tomu, aby se podobné věci neopakovaly. Ať Vám Bůh žehná ve Vašem díle!

Václav

Plzeň

Děkuji za zcela přiměřený a náležitý Otevřený dopis paní šéfredaktorce, redakční radě a teologickému poradci časopisu Monitor, ze dne 13. října 2017, kde se zcela správně ohrazujete proti propagaci mimo jiné proticírkevní

Tomáš Holub

Plzeň

Děkuji za zcela přiměřený a náležitý Otevřený dopis paní šéfredaktorce, redakční radě a teologickému poradci časopisu Monitor, ze dne 13. října 2017, kde se zcela správně ohrazujete proti propagaci mimo jiné proticírkevní SPD Tomia Okamury oproti jiným lepším byť ne dokonalým uskupením prostřednictvím tohoto časopisu.

Vít Jůza

Křešice

Děkujeme, otče Jaroslave, za vaši kněžskou službu, neúnavnou horlivost týkající se pastorace a za ochotu pomoci každému, kdo poprosí, za nasazení se pro P. Marii ve vašich večeřadlech, děkujeme za váš svatý

Jaroslav Stříž

Křešice

Děkujeme, otče Jaroslave, za vaši kněžskou službu, neúnavnou horlivost týkající se pastorace a za ochotu pomoci každému, kdo poprosí, za nasazení se pro P. Marii ve vašich večeřadlech, děkujeme za váš svatý život, modlitby, oběti a ustavičné posty, které jsou naprosto ojedinělým, permanentním, heroickým překonáváním sebe samého z lásky k Bohu a ke svěřeným lidem. Děkujeme zkrátka za to, že sloužíte Pánu jako kněz v naprosté vydanosti, ze všech sil a tak vydáváte svědectví o Tom, kterému jste uvěřil a pro kterého se dnes a denně stáváte obětí, Jemu milou a vzácnou...

Marie a brněnští věřící

Plzeň

Vážený pane biskupe, milý otče Tomáši, děkuji za Vaši obětavou práci, vlídná slova a laskavý úsměv, stejně tak jako za vždy otevřené a chápající srdce. Znám Vás mnoho let a právě díky

Tomáš Holub

Plzeň

Vážený pane biskupe, milý otče Tomáši, děkuji za Vaši obětavou práci, vlídná slova a laskavý úsměv, stejně tak jako za vždy otevřené a chápající srdce. Znám Vás mnoho let a právě díky Vám a Vašemu porozumění a povzbuzení jsem v dobách Vašeho působení v armádě našla cestu zpět k našemu Pánu. Děkuji Bohu za kněze, jako jste Vy.

Jitka Kubátová

Praha

Děkuji vám, otče, za perfektní článek o latině v Monitoru. Jako někdo nesoucí velmi těžce národní jazyk v liturgii jsem ho četl s velkým nadšením. Ještě jednou děkuji. Pio Stanislav Pio Toman

Stanislav Přibyl

Praha

Děkuji vám, otče, za perfektní článek o latině v Monitoru. Jako někdo nesoucí velmi těžce národní jazyk v liturgii jsem ho četl s velkým nadšením. Ještě jednou děkuji. Pio

Stanislav Pio Toman

Plzeň - Bory

Milý otče Miroslave! Z celého srdce Vám děkujeme za krásný velikonoční maratón, kterého Vy jste byl hlavním aktérem. Chceme Vás povzbudit do dalších všedních dnů s připomínkou, že se za Vás stále

Miroslav Martiš

Plzeň - Bory

Milý otče Miroslave! Z celého srdce Vám děkujeme za krásný velikonoční maratón, kterého Vy jste byl hlavním aktérem. Chceme Vás povzbudit do dalších všedních dnů s připomínkou, že se za Vás stále modlíme a doporučujeme Vás ochraně celého nebe.

Helena a Božena

Dolní Čermná

Děkuji, otče Josefe, za vzorný příklad otcovství podle vzoru svatého Josefa. Za otcovskou něhu a dobrotu a "Josefovskou" odvahu, kterou nás provázíte a s námi putujete k našemu Otci. Bohu sláva. Bohuslava

Josef Roušar

Dolní Čermná

Děkuji, otče Josefe, za vzorný příklad otcovství podle vzoru svatého Josefa. Za otcovskou něhu a dobrotu a "Josefovskou" odvahu, kterou nás provázíte a s námi putujete k našemu Otci. Bohu sláva.

Bohuslava

Koloveč

Důstojný pane, děkujeme za Vaše kněžské služby, Mše svaté a modlitby. Petr Bednář

Karel Plavec

Koloveč

Důstojný pane, děkujeme za Vaše kněžské služby, Mše svaté a modlitby.

Petr Bednář

Mariánské Lázně

Milý otče Řehoři, moc děkuji, že jste mě svým krásným výkladem připravil na vstup do premonstrátského třetího řádu a že se mi i přes Vaši velkou vytíženost věnujete i nadále. Vaše adventní rekolekce

Řehoř Pavel Urban

Mariánské Lázně

Milý otče Řehoři, moc děkuji, že jste mě svým krásným výkladem připravil na vstup do premonstrátského třetího řádu a že se mi i přes Vaši velkou vytíženost věnujete i nadále. Vaše adventní rekolekce byla opravdu skvělá.

Dominik Prokop Vavřinec Šipr

Plzeň

Důstojný pane, opět vám nejsrdečněji děkuji za vaši práci, kterou konáte naprosto vzorově. Děkuji za každodenní celebraci mše svaté všech dob, za vaše kázání, při kterých se tají dech, za vaše přednášky

Antonín Damián Nohejl

Plzeň

Důstojný pane, opět vám nejsrdečněji děkuji za vaši práci, kterou konáte naprosto vzorově. Děkuji za každodenní celebraci mše svaté všech dob, za vaše kázání, při kterých se tají dech, za vaše přednášky při pravidelných setkáních... I za ostatní farníky si dovolím říci, že vás máme moc rádi a vážíme si vás. Ať vás přesvatá vždy Panna Maria ochraňuje a Pán Bůh ať vás ráčí ještě mnoho let zachovat při síle potřebné k vaší náročné službě.

Stanislav Pio Pavel Toman

Židenice

Chvála Kristu a Panně Marii. Pane faráři, není týden, abychom si na Vás nevzpomněli, jak se asi máte na novém působišti. Chci Vám poděkovat za Vaše působení u nás v Násedlovicích, za

Josef Večeřa

Židenice

Chvála Kristu a Panně Marii. Pane faráři, není týden, abychom si na Vás nevzpomněli, jak se asi máte na novém působišti. Chci Vám poděkovat za Vaše působení u nás v Násedlovicích, za Váš milý a vstřícný přístup ke všem bývalým farníkům. Díky za všechno. V modlitbě vyprošuji ochranu Panny Marie Žarošické.

Anna Jana

Chrudim

Děkuji za přívětivé srdce, ochotu naslouchat a to, že jste nikdy neopustil. L.

Jiří Heblt

Chrudim

Děkuji za přívětivé srdce, ochotu naslouchat a to, že jste nikdy neopustil.

L.


   1  2  3  4  5  6  7  8  9