sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Děkuji otče

Děkuji otče!

493 poděkování

Děkuji otče, že denně obětujete svůj život Kristu, abyste oslavoval Boha svou službou bližním a vedl je k věčné spáse. Děkuji za Vás Nejsvětějšímu Bohu a modlím se, aby Vás Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce.
Zaslat poděkování
Vyhledat


Zaslat poděkování


Jméno kněze:
Farnost:
Vaše jméno:
Váš e-mail:   (nebude zveřejněn)
Text poděkování:
Tvarožná

Drahý otče Pavle, srdečně Vám blahopřeji k Vašemu stříbrnému kněžskému jubileu. Děkuji Bohu, že Vás do naší farnosti poslal. Děkuji Vám za vynikající duchovní podporu v době zlé pandemie, za Vaši obětavou službu

Pavel Kopeček

Tvarožná

Drahý otče Pavle, srdečně Vám blahopřeji k Vašemu stříbrnému kněžskému jubileu. Děkuji Bohu, že Vás do naší farnosti poslal. Děkuji Vám za vynikající duchovní podporu v době zlé pandemie, za Vaši obětavou službu pro farnost. Konáte ji naprosto vzorově. Přijměte ode mne poděkování za každodenní slavení mše svaté, kázání, při kterém se tají dech. Šíříte kolem sebe lásku, pokoj a radost. Jste pro nás velkou oporou. Velmi pracovitý, laskavý a vzorem vzdělanosti. Přeji Vám zvláště pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší duchovní práci. Bože, ochraňuj svoji církev, zvláště kněze. Našeho otce Pavla a ostatní služebníky církve. V modlitbě Tě prosíme za naši farnost, aby se stala místem sdílení víry a svědectvím Tvého milosrdenství a veliké lásky.

Marta Veselá

Česká republika a Slovensko

Děkuji všem řeckokatolickým biskupům a kněžím v České republice a na Slovensku za vynikající duchovní podporu věřících v on-line prostoru ve všech jeho možnostech v době pandemie. Hana Kroulíková

Řeckokatoličtí kněží a biskupové

Česká republika a Slovensko

Děkuji všem řeckokatolickým biskupům a kněžím v České republice a na Slovensku za vynikající duchovní podporu věřících v on-line prostoru ve všech jeho možnostech v době pandemie.

Hana Kroulíková

Hlubocká nad Vltavou

Za každodenní službu naší obci v péči o lepší duchovní pohodu a morálku mezi lidmi. Za pomoc a organizování nových i tradičních akcí, které nás více propojují. J. S.

Tomas van Zavrel

Hlubocká nad Vltavou

Za každodenní službu naší obci v péči o lepší duchovní pohodu a morálku mezi lidmi. Za pomoc a organizování nových i tradičních akcí, které nás více propojují.

J. S.

Sezimovo Ústí

Otče, děkuji Vám za obětavou službu pro naši farnost, máme Vás rádi! Anna Jůzová

Michal Pulec

Sezimovo Ústí

Otče, děkuji Vám za obětavou službu pro naši farnost, máme Vás rádi!

Anna Jůzová

Brno

Otče, děkujeme za Vás! Jsme šťastní, že patříme do velké rodiny Vašich farníků. Jste úžasný! Hana Lepková

Josef Jahoda

Brno

Otče, děkujeme za Vás! Jsme šťastní, že patříme do velké rodiny Vašich farníků. Jste úžasný!

Hana Lepková

Havlíčkův Brod

Díky za vše.

Petr Soukal

Havlíčkův Brod

Díky za vše.

Hluboká nad Vltavou

Poděkování otci Tomasovi za obětavou péči o farnost Hluboká nad Vltavou, za krásné bohoslužby na Youtube. Bůh mu žehnej. Jiřina Kolárová

Tomas van Zavrel

Hluboká nad Vltavou

Poděkování otci Tomasovi za obětavou péči o farnost Hluboká nad Vltavou, za krásné bohoslužby na Youtube. Bůh mu žehnej.

Jiřina Kolárová

Dubí

Milý Patriku, děkuji ti za tvoji službu. Stál jsi u kolébky mého povolání. Vděčím ti za mnoho. Tomas van Zavrel

Patrik Maturkanič

Dubí

Milý Patriku, děkuji ti za tvoji službu. Stál jsi u kolébky mého povolání. Vděčím ti za mnoho.

Tomas van Zavrel

Svitavy, Puchheim v Rakousku

Otče, rád bych Vám a Vašim zemřelým spolubratřím, kteří mě doprovázeli životem alespoň takto poděkoval; je Vás už velká řada, od iniciační svátosti křtu z Vašich rukou musím poděkovat také otcům Františkovi

Maximilián Grohmann

Svitavy, Puchheim v Rakousku

Otče, rád bych Vám a Vašim zemřelým spolubratřím, kteří mě doprovázeli životem alespoň takto poděkoval; je Vás už velká řada, od iniciační svátosti křtu z Vašich rukou musím poděkovat také otcům Františkovi a Aloisovi Krchňákovým, Ladislavovi Vrbňákovi, Aloisovi Učňovi a dalším mnoha Vašim spolubratřím, taky Adalbertovi Hrubému, Karlovi Vránovi..., kteří nás dlouhá léta neúnavně živili jak katolickou literaturou, tak Božím slovem prostřednictvím Radia Vatikán. Kdybych toho byl uznán vhodným, rád bych Vám všem na věčnosti alespoň pulíroval opánky... Díky!

Petr Peňáz

Svatý Hostýn

Milý Otče, děkuji za léta Vaší požehnané činnosti v české redakci Radia Vatikán k větší cti a slávě Boží a dobrému užitku nás, posluchačů, resp. čtenářů. Jistě nejsem sám, kdo si přeje

Milan Glaser

Svatý Hostýn

Milý Otče, děkuji za léta Vaší požehnané činnosti v české redakci Radia Vatikán k větší cti a slávě Boží a dobrému užitku nás, posluchačů, resp. čtenářů. Jistě nejsem sám, kdo si přeje, abychom Vás brzy objevili v podobném angažmá...

Petr Peňáz

Jičín

Díky, otče náš. Valentin

Prokop Tobek

Jičín

Díky, otče náš.

Valentin

Letovice

Vážený otče Jiří, k Vašim narozeninám Vám přeji jen vše nejlepší. Především pevné zdraví,spokojenost,pohodu, věrné a ryzí přátele, splnění všech Vašich přání. Život bez bolesti, naplněn Boží láskou a milostí, stálou ochranu

Jiří Brtník

Letovice

Vážený otče Jiří, k Vašim narozeninám Vám přeji jen vše nejlepší. Především pevné zdraví,spokojenost,pohodu, věrné a ryzí přátele, splnění všech Vašich přání. Život bez bolesti, naplněn Boží láskou a milostí, stálou ochranu naší Matičky na Santonu. Děkuji Vám za vše, co jste pro mne a tvaroženskou farnost vykonal. Jste stále s námi, máme Vás moc rádi, prostě jste stále náš!

Marta Veselá

Brno-Lesná

Srdečné díky kněžím z farnosti Brno-Lesná! Díky své ochotě umožňují spojení věřících s Kristem ve svátostech. Během pandemie je kostel každý den otevřen k modlitbě/zpovědi/přijímání ca. 9-17 hod., takže se lidé rozprostřou

Pavel Hověz

Brno-Lesná

Srdečné díky kněžím z farnosti Brno-Lesná! Díky své ochotě umožňují spojení věřících s Kristem ve svátostech. Během pandemie je kostel každý den otevřen k modlitbě/zpovědi/přijímání ca. 9-17 hod., takže se lidé rozprostřou časově a je vše bezpečné. Hlavně se operativně navýšil počet bohoslužeb, např. neděle 7, 8, 9, 10. Hotovo. Skvělý příklad pro všechny farnosti, děkujeme tisíckrát!!!

Plánice u Klatov

Otče Pavle, děkuji za Vaši pokoru, mírnost a trpělivost, s níž neokázale sloužíte Kristu i sestrám a bratřím v Něm. Petr Pavlas

Pavel Vrbenský

Plánice u Klatov

Otče Pavle, děkuji za Vaši pokoru, mírnost a trpělivost, s níž neokázale sloužíte Kristu i sestrám a bratřím v Něm.

Petr Pavlas

Horní Újezd

Děkuji Vám, otče, za to, že se necháváte vést Duchem Svatým a ne strachem. Děkuji, že sloužíte v tradičním ritu a že šíříte opravdovou úctu k Pánu Ježíši v Nejsvětější Svátosti. Lucie Hospůdková

Vlastimil Protivínský

Horní Újezd

Děkuji Vám, otče, za to, že se necháváte vést Duchem Svatým a ne strachem. Děkuji, že sloužíte v tradičním ritu a že šíříte opravdovou úctu k Pánu Ježíši v Nejsvětější Svátosti.

Lucie Hospůdková

Uherský Brod

Vážení a milí otče Svatopluku a otče Jindřichu, děkuji Vám za obětavou službu pro nás farníky v této nelehké době, masově rozšířené epidemie coronaviru. Díky Vám máme maximální možnosti on-line přístupu přes

Svatopluk Pavlica, Jindřich Peřina

Uherský Brod

Vážení a milí otče Svatopluku a otče Jindřichu, děkuji Vám za obětavou službu pro nás farníky v této nelehké době, masově rozšířené epidemie coronaviru. Díky Vám máme maximální možnosti on-line přístupu přes web kameru sledovat denně nejen mše svaté, ale i společně s Vámi modlit se živě růženec a adorovat denně před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Kéž Vám Pán ve Vašem úsilí neustále žehná a naplňuje potřebnými duchovními dary v této nelehké době, nuceně prázdných kostelů. S vděčností a díky

Eva Halmová

Praha

Laudetur Jesus Christus! Důstojný pane, ze srdce Vám děkuji za Vaši inspirativní lásku k tradiční liturgii a Vaše důstojné slavení Nejsvětější Oběti Mše svaté. A se ženou Vám děkujeme za křest naší dcery a žehnání

Stanislav Přibyl

Praha

Laudetur Jesus Christus! Důstojný pane, ze srdce Vám děkuji za Vaši inspirativní lásku k tradiční liturgii a Vaše důstojné slavení Nejsvětější Oběti Mše svaté. A se ženou Vám děkujeme za křest naší dcery a žehnání domu. Přejeme Vám hojnost Božího požehnání a ochranu nejblahoslavenější Marie, vždy Panny.

Miroslav Jan a Simona Grácovi

Praha - Malá Strana

Důstojný otče, u příležitosti výročí obnovení pravidelných bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně bych Vám chtěl poděkovat za Vaši péči a také za to, že Vám leží na srdci krása

Lukáš Lipenský

Praha - Malá Strana

Důstojný otče, u příležitosti výročí obnovení pravidelných bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně bych Vám chtěl poděkovat za Vaši péči a také za to, že Vám leží na srdci krása liturgie.


   1  2  3  4  5  6  7  8  9