sv. Virgil / pá 27. listopad 2020

Pocházel z Irska. Ve 43 letech přišel, již jako vzdělaný kněz, na franský Pipinův dvůr. Zde poznal zajatého vévodu Oatila (či Odila), za jehož osvobození se přimluvil a s ním pak na Pipinovo přání odešel do Bav... (pokračování)

Osobní a vzájemná láska

Současná kultura všemi dostupnými prostředky prosazuje buď individuální lidská práva, nebo společenská práva. Buď jedno, nebo druhé, ale ne současně jedno i druhé (považuje to a priori za vyloučené a nemožné). K tomu, aby to dokázala, musí jedno i druhé nejdříve ztratit.

Svatá Anežka Česká

Kázat opětovně na určitý svátek by se mohlo jevit jako problém. Stejný světec, stejné texty, tytéž modlitby a zpravidla i týž kostel. Pokaždé je tu ovšem jiná společenská a dějinná situace. Letos je dramaticky jiná, protože nic podobného nikdo z nás nezažil. Co známe z literatury, výtvarného umění a filmů jakkoli impresivních, jsou jen svědectví.

Je v tom paradox: vyzýváme k sociálnímu distancování, a symbolické prahy přitom snižujeme

Filosof Martin Steffens zdůrazňuje kontrast spočívající v tom, že se obnovují fyzické bariéry ve společnosti, kde ty symbolické byly znehodnoceny. Nabízí antropologický pohled na sanitární krizi.

Do Nizozemska přichází dětská eutanazie

Holandská vláda připravuje legalizaci eutanazie u dětí ve věku od jednoho do dvanácti let. V loňském roce si nizozemský ministr zdravotnictví nechal od NVK (Nizozemské pediatrické společnosti) vypracovat zprávu, která doporučovala, aby vláda povolila eutanazii u smrtelně nemocných dění ve věku od jednoho do dvanácti let.

Týden ve světě katolickýma očima - 19. 11. 2020

Arcibiskup Viganò se v obsáhlém rozhovoru s Raymodnem Arroyo podrobně vyjadřuje k vatikánské „McCarrickově zprávě“, v níž byl obviněn ze zanedbání povinností při vyšetřování některých případů obvinění proti McCarrickovi.

Viganò tvrdí, že obvinění na jeho adresu vyvrací samotná Zpráva, která „si na mnoha místech odporuje“ a zjevně se na ní podílelo mnoho různých autorů. Viganò se dále podivuje, že nebyl předvolán jako svědek: „S překvapením zjišťuji, že mě Zpráva, v níž jsem 306× zmiňován, obviňuje z toho, že jsem ‚nepředstoupil‘, abych v tomto vatikánském vyšetřování podal svědectví. Ale podle kanonického práva je povolávání svědků věcí toho, kdo je za proces zodpovědný,“ říká Viganò a vypočítává všechny informace, které Vatikánu o McCarrickově případu od roku 2006 podal.

Mladá paralelní hierarchie

Bez ohledu na katolickou teologii a morální učení se do vnitrocírkevní diskuse přenášejí levicové myšlenkové vzorce. Je to vidět na přijetí vyjádření pasovského biskupa Ostera k ochraně života.