sv. Valburga / čt 25. únor 2021

Pocházela ze starého šlechtického anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc (pozdější svatý) Bonifác viděl, že v Německu chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, k... (pokračování)

Přehled zpráv

EVROPA

Rozhovor s Douglasem Greshamem: C. S. Lewis a jeho nevlastní synové

Douglas Gresham je poslední žijící člověk, který dobře znal C. S. Lewise. Jako syn Joy Davidmanové sledoval rodící se lásku mezi jeho matkou a „Jackem“ i jejich manželství. Když Joy zemřela na rakovinu, plakal spolu se svým nevlastním otcem, a když manžel následoval svou ženu na hřbitov, vedl truchlící za rakví.

Proroci, kteří předpověděli konec katolického Irska

Katolické Irsko – takové, jaké jsme ho znali – padlo. Dřív, než bude možno prohlásit toto kulturní bojiště za zcela vyklizené, bezpochyby ještě dojde k dalším tichým změnám.

Emocemi nabitá mše na rozloučenou s arcibiskupem Kondrusiewiczem

Arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz v neděli 24. ledna na mši, kde se loučil se svým úřadem, řekl, že církev navzdory změně ve vedení zůstane pro katolíky v Bělorusku zdrojem síly. Odcházející arcibiskup minsko-mohilevské arcidiecéze na této mši v katedrále jména Nejsvětější Panny Marie v hlavním městě Minsku také slíbil, že zůstane aktivním biskupem.

Solidární demonstrace pro Polsko ve Vídni

Rakouská "Platforma pro křesťanskou demokracii" vítá že Polsko ukončilo diskriminaci zdravotně postižených dětí potraty. "Platforma pro křesťanskou demokracii" zve na "Solidární demonstraci pro Polsko" příští neděli: Polský ústavní soud "zjednal právo a skončil diskriminaci zdravotně postižených dětí potraty," jak je napsáno v pozvání, aby lidé vyjádřili solidaritu před polským velvyslanectvím (Hietzinger Hauptstraße 42c) v neděli 7. února ve 14 hod. ve Vídni.

Potrat je otázkou volby, ale je to volba špatná

Kinga – 11 let, Krzysztof – 7 let, Radek – 4 roky... Děti, které osobně znám. Které se, stejně jako mnoho dalších, vůbec neměly narodit, jak to požaduje polské hnutí Celostátní stávka žen. Všechny totiž měly stejnou diagnózu: trvalé poškození plodu nebo Downův syndrom. Dnes jsou to většinou naprosto zdravé děti a děkují svým rodičům, že se nerozhodli pro potrat a nechali je žít.

Polsko: Prezidentův návrh zákona o potratech by představoval novou formu eutanazie

Arcibiskup Stanisław Gądecki, předseda polské biskupské konference, 3. listopadu polské katolické tiskové agentuře KAI sdělil, že by se katolíci měli postavit proti změně v zákoně, která by povolovala potrat v případě smrtelného poškození plodu.

Anglie: Zákaz bohoslužeb během lockdownu nepodporují vědecké důkazy

Kardinál Vincent Nichols prohlásil, že rozhodnutí o zákazu bohoslužeb „jasně ukazuje nepochopení významu náboženské víry“ a nazval kostely „jedněmi z nejbezpečnějších míst“, která mohou lidé navštívit. Na rozdíl od první vlny epidemie na jaře vláda povolila, aby kostely a další bohoslužebné prostory zůstaly otevřené, ale pouze pro soukromou modlitbu, zatímco bohoslužby jsou na čtyři týdny pozastaveny.

Blahořečení řeholnice mučené Stalinovou tajnou policií

Kardinál Kazimierz Nycz počátkem listopadu v kapli arcibiskupského paláce ve Varšavě slavnostně zahájil diecézní fázi kauzy sestry Wandy Boniszewské. Boniszewská, která zemřela v roce 2003 ve věku 96 let, byla členkou Kongregace sester od andělů, polské bezhábitové řeholní komunity založené roku 1889. Její „Duchovní deník“ vydaný v roce 2016 svědčí o jejích mystických zážitcích z let 1921 až 1980.

Španělsko: 1,2 milionu obyvatel žádá zamítnutí nového školského zákona

Navrhovaný zákon na přebudování vzdělávacího systému ve Španělsku vyvolal odpor skupin rodičů a pedagogů, kteří upozorňují, že je ohrožena svoboda rodičů vzdělávat své děti a zvolit jim školu. Španělská zastřešující organizace MásPlurales, která zastupuje sdružení rodičů, odbory, podniky a různé skupiny státem dotovaného vzdělávacího sektoru, sebrala více než 1,2 milionu podpisů na manifestu proti navrhovanému školskému zákonu.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9