sv. Virgil / pá 27. listopad 2020

Pocházel z Irska. Ve 43 letech přišel, již jako vzdělaný kněz, na franský Pipinův dvůr. Zde poznal zajatého vévodu Oatila (či Odila), za jehož osvobození se přimluvil a s ním pak na Pipinovo přání odešel do Bav... (pokračování)

Přehled zpráv

EVROPA

Mladá paralelní hierarchie

Bez ohledu na katolickou teologii a morální učení se do vnitrocírkevní diskuse přenášejí levicové myšlenkové vzorce. Je to vidět na přijetí vyjádření pasovského biskupa Ostera k ochraně života.

Do Nizozemska přichází dětská eutanazie

Holandská vláda připravuje legalizaci eutanazie u dětí ve věku od jednoho do dvanácti let. V loňském roce si nizozemský ministr zdravotnictví nechal od NVK (Nizozemské pediatrické společnosti) vypracovat zprávu, která doporučovala, aby vláda povolila eutanazii u smrtelně nemocných dění ve věku od jednoho do dvanácti let.

Je v tom paradox: vyzýváme k sociálnímu distancování, a symbolické prahy přitom snižujeme

Filosof Martin Steffens zdůrazňuje kontrast spočívající v tom, že se obnovují fyzické bariéry ve společnosti, kde ty symbolické byly znehodnoceny. Nabízí antropologický pohled na sanitární krizi.

Člověk jako bůh: peklo na zemi

Na obzoru se rýsuje nová totalita. Zatím sice její přesná podoba není jasná, ale v obrysech je již viditelná. Přibližuje se jakoby z dálky, projevuje se postupně a takřka nenápadně – nepředstavuje se totiž jako totalita, ale naopak, snaží se ukázat v tom nejlepším světle, přetvařuje se, pravé záměry tají.

Jak se formoval polský katolicismus

„Mesco dux Polonie baptizatur“ (Měšek, kníže polský, je pokřtěn) byla poměrně lakonická fráze, jež roku 966 ohlásila přijetí křesťanství v Polsku, naprosto stěžejní okamžik polských dějin. Jak se totiž následně ukázalo, nejspíš žádná jiná země nemá své přežití tak těsně spjaté s činy katolické církve.

Hrob Carla Acutise otevřen k uctívání před blahořečením

Hrob Carla Acutise, patnáctiletého italského chlapce, který své programátorské schopnosti používal k šíření eucharistické úcty, byl před jeho blahořečením v Assisi otevřen k uctívání. Diecéze Assisi uvedla, že hrob zůstane pro uctívání otevřený do 17. října. Acutisova beatifikační mše se uskuteční 10. října v bazilice svatého Františka. Po otevření hrobu bude následovat mše, kterou bude vysluhovat arcibiskup Domenico Sorrentino z Assisi.

Míra potratů v Anglii a Walesu během pandemie prudce stoupá

Podle vydaných statistických údajů počet interrupcí v Anglii a Walesu v první polovině roku 2020 během koronavirové pandemie prudce stoupl. Nové údaje, které uveřejnilo britské Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, ukázaly, že v období od 1. ledna do 30. června bylo provedeno 109 836 interrupcí. To je o 4 296 víc než v prvních šesti měsících roku 2019, kdy došlo k nejvyššímu počtu potratů za rok. Pokud by počet umělých přerušení těhotenství narůstal v druhé polovině roku stejným tempem, padl by letos nový rekord.

Vatikánský představitel navštívil Bělorusko po nevpuštění arcibiskupa do země

Přední vatikánský představitel přiletěl v do Běloruska k rozhovorům poté, co bylo hlavě tamější katolické církve zabráněno vrátit se do vlasti.

Politika Evropské unie trpí ztrátou hodnot

Fórum německých katolíků kritizuje skutečnost, že evropská občanská iniciativa na zlepšení ochrany zvířat s 1,1 milionu podpisů byla přijata, zatímco iniciativa One of Us s 1,9 milionu podpisů byla odmítnuta. Společenství států Evropské unie bylo vybudováno na křesťanských kořenech, což především znamená důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na pohlaví, společenské postavení nebo národnostní příslušnost.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9