sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Přehled zpráv

EVROPA

Zvyšuje se tlak na církev, aby změnila učení o homosexualitě

Nedávno známý publicista Edward Pentin z National Catholic Register uvedl, že církev na několika frontách čelí tlaku, aby změnila své učení, že homosexualita je „vnitřně nezřízená“: „Nadále je vyvíjen tlak na církevní představitele, aby odstranili ty části katolického učení, které tvrdí, že homosexuální skutky jsou ‚vnitřně nezřízené‘ a ‚v žádném případě nemohou být schvalovány‘. Kritikové tohoto nátlaku se domnívají, že tyto snahy vycházejí z některých skupin a od jednotlivců, kteří usilují o standardizaci hříšného jednání v církvi.“

Za hlásání Božího slova do vězení

Je opravdu třeba zvýšit povědomí o tom, jak dnes policie (zde příklad z Británie) omezuje svobodu křesťanů hlásat na veřejnosti to, co říká Písmo svaté. Společně s kolegou Johnem Sherwoodem, duchovním z kostela v severním Londýně, jsme jednoho dne v centru Uxbridge jako obvykle hlásali evangelium. Zahájil jsem kázání a hovořil jsem o tom, jak náš národ opouští své křesťanské kořeny, což se projevuje například snahou o předefinování rodiny. Toto předefinování není nic jiného než útok na biblické zjevení, které nám říká, že manželství může existovat jen mezi jedním mužem a jednou ženou.

Ostatky Carla Acutise dorazily do Londýna

Dvě londýnské farnosti s vazbami na Carla Acutise obdržely ostatky prvního mileniála, který byl prohlášen za blahoslaveného.

Dům ze skla: Ecclesia discutens

Ani bosenský kardinál Vinko Puljić se nevyhnul dotazům ohledně synodální cesty církve. Tázán na cíle synodálního hnutí, jimiž má být například vytvoření podmínek pro svěcení žen nebo zrušení kněžského celibátu, odpověděl: „Církev, která přestála komunismus, nepotřebuje takové exotické nápady. Tyto postoje opravdu urážejí a pohoršují naše věřící. Nerozumíme církvi, v níž je ‚oběť‘ cizím slovem a Ježíš je zde bez kříže.“

Sv. Jana z Arku: Dívčí, nebo božská moc?

O té dívce z Domrémy, která s ním chtěla mluvit, už dauphin slyšel (Dauphin, někdy také Dauphin de France, byl šlechtický titul příslušející prvorozeným synům francouzského krále a následníkům francouzského trůnu – pozn. red.). Šířily se zvěsti, že si předpovědí výsledku bitvy u Rouvray získala podporu velitele pevnosti Vaucouleurs. Zajímavé.

Kosti katolických mučedníků byly 150 let po jejich nalezení na půdě identifikovány

Tato záhada mátla badatele téměř sto padesát let. Roku 1878 byla na půdě ve velšském městě Holywell nalezena dřevěná schránka. Obsahovala dvě lebky a shluk dalších kostí, zabalené do plátna.

Církev, která přežila komunistický útlak, nemá exotické nápady

Když jej svatý Jan Pavel II. 26. listopadu 1994 přijal do kardinálského sboru, byl tehdy devětačtyřicetiletý Vinko Puljić nejmladším kardinálem. Dnes je Vinko kardinál Puljić arcibiskupem ve Vrhbosně (Sarajevu). Arcibiskupství Sarajevo vzniklo v 7. století. Roku 1881 bylo obnoveno jako biskupství. Arcibiskupství leží na východě země a hraničí na severu s Chorvatskem, na východě se Srbskem a na jihu s Černou Horou. Diecéze zahrnuje území Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské.

Je katolicismus „rasistický“ – a kdo je vlastně katolík?

Tato úvaha by klidně mohla pokračovat: Všichni víme, že v církvi existují různé tábory. Mnohé z těch, které se nazývají progresivní či liberální, si přejí změny věroučných pozic v klasických oblastech, které vzbuzují rozruch, jako například svěcení žen, sexuální morálka, celibát, vedení církve.

Francie každé dva týdny přichází o církevní budovu

Takový je závěr Edouarda de Lamaze, ředitele organizace Observatoire du patrimoine religieux (Observatoř náboženského dědictví) v Paříži. Ve francouzských médiích volá na poplach ohledně postupného mizení náboženských budov v zemi známé jako „nejstarší dcera církve“, neboť francouzský král Chlodvík I. přijal katolicismus v roce 496.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9