sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Přehled zpráv

EVROPA

Dům ze skla: K nekrologům Hanse Künga

Ve světové církvi a zvláště v německojazyčné oblasti rezonovalo jméno švýcarského teologa Hanse Künga daleko více než mezi našimi katolíky. Zemřel letos 6. dubna a jeho úmrtí přece pohnulo některé autory a periodika i u nás k uveřejnění nekrologů. Je velmi příznačné, že se v nich nedozvíme nic o skutečných důvodech, proč bylo Küngovi odňato oprávnění vyučovat katolickou teologii.

Celibát: výhoda vypovídající o pravdě v dobách útlaku

Tento text pochází od právníka, manžela a otce, který kvůli zásadám právní firmy, v níž pracuje, nemůže publikovat pod svým pravým jménem. Domníváte-li se, že tato skutečnost jen podtrhuje smysl tohoto článku, pak máte pravdu.

Skutečné řešení pro prázdné kostely

Před několika týdny kolovalo na Twitteru krátké video, které zachycuje demolici jednoho francouzského kostela, kaple svatého Josefa v Lille. Video ukazuje, jak je východní část kostela už stržená a kněžiště zeje dokořán, zatímco bagr svým dlouhým výsuvným ramenem bourá střechu a věžičky.

Co bychom měli vědět o Synodální cestě

Covid-19 narušuje úplně všechno, kromě Synodální cesty katolické církve v Německu. Synodální cesta je proces zahájený v prosinci 2019, jehož cílem je hledat „kroky k posílení křesťanského svědectví“. Je považována za natolik zásadní pro přežití církve, že její organizátoři na počátku pandemie rychle přijali decentralizovaný, regionální model fungující online, aby Synodální cesta mohla pokračovat dokonce i v době lockdownu.

Rozhovor s Douglasem Greshamem: C. S. Lewis a jeho nevlastní synové

Douglas Gresham je poslední žijící člověk, který dobře znal C. S. Lewise. Jako syn Joy Davidmanové sledoval rodící se lásku mezi jeho matkou a „Jackem“ i jejich manželství. Když Joy zemřela na rakovinu, plakal spolu se svým nevlastním otcem, a když manžel následoval svou ženu na hřbitov, vedl truchlící za rakví.

Proroci, kteří předpověděli konec katolického Irska

Katolické Irsko – takové, jaké jsme ho znali – padlo. Dřív, než bude možno prohlásit toto kulturní bojiště za zcela vyklizené, bezpochyby ještě dojde k dalším tichým změnám.

Emocemi nabitá mše na rozloučenou s arcibiskupem Kondrusiewiczem

Arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz v neděli 24. ledna na mši, kde se loučil se svým úřadem, řekl, že církev navzdory změně ve vedení zůstane pro katolíky v Bělorusku zdrojem síly. Odcházející arcibiskup minsko-mohilevské arcidiecéze na této mši v katedrále jména Nejsvětější Panny Marie v hlavním městě Minsku také slíbil, že zůstane aktivním biskupem.

Solidární demonstrace pro Polsko ve Vídni

Rakouská "Platforma pro křesťanskou demokracii" vítá že Polsko ukončilo diskriminaci zdravotně postižených dětí potraty. "Platforma pro křesťanskou demokracii" zve na "Solidární demonstraci pro Polsko" příští neděli: Polský ústavní soud "zjednal právo a skončil diskriminaci zdravotně postižených dětí potraty," jak je napsáno v pozvání, aby lidé vyjádřili solidaritu před polským velvyslanectvím (Hietzinger Hauptstraße 42c) v neděli 7. února ve 14 hod. ve Vídni.

Potrat je otázkou volby, ale je to volba špatná

Kinga – 11 let, Krzysztof – 7 let, Radek – 4 roky... Děti, které osobně znám. Které se, stejně jako mnoho dalších, vůbec neměly narodit, jak to požaduje polské hnutí Celostátní stávka žen. Všechny totiž měly stejnou diagnózu: trvalé poškození plodu nebo Downův syndrom. Dnes jsou to většinou naprosto zdravé děti a děkují svým rodičům, že se nerozhodli pro potrat a nechali je žít.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9