sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Přehled zpráv

EVROPA

Dům ze skla: ...aby dělali, co se nesluší

Finská generální prokurátorka vznesla obvinění proti bývalé ministryni vnitra a současné poslankyni finského parlamentu Päivi Räsänenové. Za „nenávistnou řeč“ a další výroky, týkající se jejích náhledů na manželství a sexualitu, jí hrozí až šest let vězení. Jedná se navíc o zločiny, které měla spáchat již roku 2004.

Auguste Comte: vlivný francouzský zakladatel sociologie a náboženství lidskosti

Počínaje 16. stoletím – s nárůstem evropského kosmologického myšlení,vědění a zámořskými objevy – došlo k velkému rozmachu hospodářských a obchodních činností. Tento proces byl doprovázen zničujícími náboženskými válkami 17. století, které vyústily v začátek procesu sekularizace. Spojením centralisticky organizovaných monarchií s novými vědeckými činnostmi a objevy učenců, obvykle středostavovského původu, dochází v 18. století ke zvýšenému úsilí o racionalizaci základních oblastí života.

Tübingenská teoložka Rahnerová: Pouze rasisté jsou proti rovným právům žen v církvi

Církev sice hovoří o stejné důstojnosti žen, ale nepřiznává jim rovná práva. Tübingenská teoložka Johanna Rahnerová tuto situaci (dosti zmateně) kritizovala za použití ostrého přirovnání. Ten, kdo nehájí rovnoprávnost žen v církvi, je podle názoru teoložky Johanny Rahnerové „rasista“. Je nepřijatelné hovořit o stejné důstojnosti žen a mužů, ale nepřiznávat jim stejná práva. Katolická církev však momentálně zastává opačný trend. Profesorka doslova prohlásila: „Ten kdo nic nedělá, také koná.“ Existuje prý „povinnost vzdorovat“.

Dům ze skla: K nekrologům Hanse Künga

Ve světové církvi a zvláště v německojazyčné oblasti rezonovalo jméno švýcarského teologa Hanse Künga daleko více než mezi našimi katolíky. Zemřel letos 6. dubna a jeho úmrtí přece pohnulo některé autory a periodika i u nás k uveřejnění nekrologů. Je velmi příznačné, že se v nich nedozvíme nic o skutečných důvodech, proč bylo Küngovi odňato oprávnění vyučovat katolickou teologii.

Celibát: výhoda vypovídající o pravdě v dobách útlaku

Tento text pochází od právníka, manžela a otce, který kvůli zásadám právní firmy, v níž pracuje, nemůže publikovat pod svým pravým jménem. Domníváte-li se, že tato skutečnost jen podtrhuje smysl tohoto článku, pak máte pravdu.

Skutečné řešení pro prázdné kostely

Před několika týdny kolovalo na Twitteru krátké video, které zachycuje demolici jednoho francouzského kostela, kaple svatého Josefa v Lille. Video ukazuje, jak je východní část kostela už stržená a kněžiště zeje dokořán, zatímco bagr svým dlouhým výsuvným ramenem bourá střechu a věžičky.

Co bychom měli vědět o Synodální cestě

Covid-19 narušuje úplně všechno, kromě Synodální cesty katolické církve v Německu. Synodální cesta je proces zahájený v prosinci 2019, jehož cílem je hledat „kroky k posílení křesťanského svědectví“. Je považována za natolik zásadní pro přežití církve, že její organizátoři na počátku pandemie rychle přijali decentralizovaný, regionální model fungující online, aby Synodální cesta mohla pokračovat dokonce i v době lockdownu.

Rozhovor s Douglasem Greshamem: C. S. Lewis a jeho nevlastní synové

Douglas Gresham je poslední žijící člověk, který dobře znal C. S. Lewise. Jako syn Joy Davidmanové sledoval rodící se lásku mezi jeho matkou a „Jackem“ i jejich manželství. Když Joy zemřela na rakovinu, plakal spolu se svým nevlastním otcem, a když manžel následoval svou ženu na hřbitov, vedl truchlící za rakví.

Proroci, kteří předpověděli konec katolického Irska

Katolické Irsko – takové, jaké jsme ho znali – padlo. Dřív, než bude možno prohlásit toto kulturní bojiště za zcela vyklizené, bezpochyby ještě dojde k dalším tichým změnám.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9