sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

Přehled zpráv

EVROPA

Blahořečení řeholnice mučené Stalinovou tajnou policií

Kardinál Kazimierz Nycz počátkem listopadu v kapli arcibiskupského paláce ve Varšavě slavnostně zahájil diecézní fázi kauzy sestry Wandy Boniszewské. Boniszewská, která zemřela v roce 2003 ve věku 96 let, byla členkou Kongregace sester od andělů, polské bezhábitové řeholní komunity založené roku 1889. Její „Duchovní deník“ vydaný v roce 2016 svědčí o jejích mystických zážitcích z let 1921 až 1980.

Španělsko: 1,2 milionu obyvatel žádá zamítnutí nového školského zákona

Navrhovaný zákon na přebudování vzdělávacího systému ve Španělsku vyvolal odpor skupin rodičů a pedagogů, kteří upozorňují, že je ohrožena svoboda rodičů vzdělávat své děti a zvolit jim školu. Španělská zastřešující organizace MásPlurales, která zastupuje sdružení rodičů, odbory, podniky a různé skupiny státem dotovaného vzdělávacího sektoru, sebrala více než 1,2 milionu podpisů na manifestu proti navrhovanému školskému zákonu.

Mladá paralelní hierarchie

Bez ohledu na katolickou teologii a morální učení se do vnitrocírkevní diskuse přenášejí levicové myšlenkové vzorce. Je to vidět na přijetí vyjádření pasovského biskupa Ostera k ochraně života.

Do Nizozemska přichází dětská eutanazie

Holandská vláda připravuje legalizaci eutanazie u dětí ve věku od jednoho do dvanácti let. V loňském roce si nizozemský ministr zdravotnictví nechal od NVK (Nizozemské pediatrické společnosti) vypracovat zprávu, která doporučovala, aby vláda povolila eutanazii u smrtelně nemocných dění ve věku od jednoho do dvanácti let.

Je v tom paradox: vyzýváme k sociálnímu distancování, a symbolické prahy přitom snižujeme

Filosof Martin Steffens zdůrazňuje kontrast spočívající v tom, že se obnovují fyzické bariéry ve společnosti, kde ty symbolické byly znehodnoceny. Nabízí antropologický pohled na sanitární krizi.

Člověk jako bůh: peklo na zemi

Na obzoru se rýsuje nová totalita. Zatím sice její přesná podoba není jasná, ale v obrysech je již viditelná. Přibližuje se jakoby z dálky, projevuje se postupně a takřka nenápadně – nepředstavuje se totiž jako totalita, ale naopak, snaží se ukázat v tom nejlepším světle, přetvařuje se, pravé záměry tají.

Jak se formoval polský katolicismus

„Mesco dux Polonie baptizatur“ (Měšek, kníže polský, je pokřtěn) byla poměrně lakonická fráze, jež roku 966 ohlásila přijetí křesťanství v Polsku, naprosto stěžejní okamžik polských dějin. Jak se totiž následně ukázalo, nejspíš žádná jiná země nemá své přežití tak těsně spjaté s činy katolické církve.

Hrob Carla Acutise otevřen k uctívání před blahořečením

Hrob Carla Acutise, patnáctiletého italského chlapce, který své programátorské schopnosti používal k šíření eucharistické úcty, byl před jeho blahořečením v Assisi otevřen k uctívání. Diecéze Assisi uvedla, že hrob zůstane pro uctívání otevřený do 17. října. Acutisova beatifikační mše se uskuteční 10. října v bazilice svatého Františka. Po otevření hrobu bude následovat mše, kterou bude vysluhovat arcibiskup Domenico Sorrentino z Assisi.

Míra potratů v Anglii a Walesu během pandemie prudce stoupá

Podle vydaných statistických údajů počet interrupcí v Anglii a Walesu v první polovině roku 2020 během koronavirové pandemie prudce stoupl. Nové údaje, které uveřejnilo britské Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, ukázaly, že v období od 1. ledna do 30. června bylo provedeno 109 836 interrupcí. To je o 4 296 víc než v prvních šesti měsících roku 2019, kdy došlo k nejvyššímu počtu potratů za rok. Pokud by počet umělých přerušení těhotenství narůstal v druhé polovině roku stejným tempem, padl by letos nový rekord.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9