sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

Přehled zpráv

EVROPA

Vatikánský představitel navštívil Bělorusko po nevpuštění arcibiskupa do země

Přední vatikánský představitel přiletěl v do Běloruska k rozhovorům poté, co bylo hlavě tamější katolické církve zabráněno vrátit se do vlasti.

Politika Evropské unie trpí ztrátou hodnot

Fórum německých katolíků kritizuje skutečnost, že evropská občanská iniciativa na zlepšení ochrany zvířat s 1,1 milionu podpisů byla přijata, zatímco iniciativa One of Us s 1,9 milionu podpisů byla odmítnuta. Společenství států Evropské unie bylo vybudováno na křesťanských kořenech, což především znamená důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na pohlaví, společenské postavení nebo národnostní příslušnost.

Katolické školy musí naplno realizovat učení církve

Jako člověk, který na katolických školách v glasgowské arcidiecézi celý život učil náboženskou výchovu, jsem se svými žáky vždycky chtěla naplno sdílet církevní učení a evangelium. Katolické školy to lidem jako já umožňovaly svou odlišnou povahou a službou. Ekonomické a politické omezování katolického vzdělávání, jehož jsme dnes svědky, proto ohrožují schopnost příští generace naplňovat totéž povolání v roli katolického učitele.

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen

Prvním prázdninový měsíc je asi pro většinu z nás spojen se svatými Cyrilem a Metodějem. Každý rok se mnoho z nás vydává na Velehrad, abychom si s vděčností Bohu připomněli význam bratří ze Soluně a děkovali za dar víry, bez něhož bychom byli ti nejchudší s chudých.

J. K. Rowlingová a mohutná debata o identitě

Je vždycky cenné říkat pravdu. Čistky běží na plné obrátky. Davy svrhávají sochy historických postav, televizní streamovací služby usilovně odstraňují potenciálně urážlivé zábavné pořady a univerzity se o překot zříkají svých bývalých mecenášů.

Pozdravení pokoje by mělo být předmětem pečlivého zhodnocení a přešetření

Don Enrico Finotti je rodákem z Rovereta (poblíž Tridentu v severní Itálii) a působí jako redaktor časopisu Liturgia Culmen et Fons. Napsal bezpočet textů o liturgii a správné aplikaci liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu.

Jak to bývalo o morových epidemiích

Jakkoli dnes v Evropě neřádí mor, nýbrž CORONA–virus, není bez zajímavosti stručně si připomenout, jak tomu v křesťanstvu bylo za dob morových epidemií. Použijme k tomu heslo „Pest (Pestilenz)“ od někdejšího řezenského dómského vikáře a biskupského archiváře tamní kurie Johanna Baptisty Lehnera v Lexikonu für Theologie und Kirche (díl VIII, Freiburg im Breisgau 1936, s. 108n).

František a německé schisma. Historie noční můry

Amazonská synoda je již druhou synodou v řadě, na které František zklamal očekávání těch, kdo touží po inovacích, jež on sám, papež, předpovídal.

Církevní jaro na Ukrajině

Stále více mladých mužů má zájem o kněžství. Roky po rozpadu sovětského režimu a konci komunistického náboženského pronásledování a represí tato země nyní zažívá znovuzrození kněžských povolání. Svjatoslavu Ševčukovi je 49 let. Možná je mladý, ale je očitým svědkem přerodu Ukrajiny a ví, jak vypadá pronásledování a svoboda.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9