sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Přehled zpráv

EVROPA

J. K. Rowlingová a mohutná debata o identitě

Je vždycky cenné říkat pravdu. Čistky běží na plné obrátky. Davy svrhávají sochy historických postav, televizní streamovací služby usilovně odstraňují potenciálně urážlivé zábavné pořady a univerzity se o překot zříkají svých bývalých mecenášů.

Pozdravení pokoje by mělo být předmětem pečlivého zhodnocení a přešetření

Don Enrico Finotti je rodákem z Rovereta (poblíž Tridentu v severní Itálii) a působí jako redaktor časopisu Liturgia Culmen et Fons. Napsal bezpočet textů o liturgii a správné aplikaci liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu.

Jak to bývalo o morových epidemiích

Jakkoli dnes v Evropě neřádí mor, nýbrž CORONA–virus, není bez zajímavosti stručně si připomenout, jak tomu v křesťanstvu bylo za dob morových epidemií. Použijme k tomu heslo „Pest (Pestilenz)“ od někdejšího řezenského dómského vikáře a biskupského archiváře tamní kurie Johanna Baptisty Lehnera v Lexikonu für Theologie und Kirche (díl VIII, Freiburg im Breisgau 1936, s. 108n).

František a německé schisma. Historie noční můry

Amazonská synoda je již druhou synodou v řadě, na které František zklamal očekávání těch, kdo touží po inovacích, jež on sám, papež, předpovídal.

Církevní jaro na Ukrajině

Stále více mladých mužů má zájem o kněžství. Roky po rozpadu sovětského režimu a konci komunistického náboženského pronásledování a represí tato země nyní zažívá znovuzrození kněžských povolání. Svjatoslavu Ševčukovi je 49 let. Možná je mladý, ale je očitým svědkem přerodu Ukrajiny a ví, jak vypadá pronásledování a svoboda.

Španělsko směřuje k zákonu o eutanazii

Poté, co se španělská socialistická strana v loňském roce dvakrát neúspěšně pokusila legalizovat eutanazii a asistovanou sebevraždu, dolní komora parlamentu dnes hlasovala o návrhu zákona, který by tyto praktiky za určitých okolností legalizoval.

Německá synoda: Ukrajinští biskupové poslali německým biskupům bratrské napomenutí

Synodální cesta, která započala v první adventní neděli v roce 2019, vyvolala mezi katolíky na celém světe mnoho neklidu. Dodnes se ale nedočkala žádné oficiální reakce ze strany představitelů jakékoliv biskupské konference na celém světě.

Poláci prý nejvíce důvěřují EU a nejméně vládě

Poláci údajně důvěřují Evropské unii více než kterékoli jiné instituci, zjistil nedávno provedený průzkum. Vláda je nejméně důvěryhodnou institucí a církev zaznamenala největší pokles důvěry. Průzkum provedený institutem IBRiS z pověření deníku Rzeczpospolita, zjistil, že více než dvě třetiny veřejnosti (68%) vyjadřuje důvěru v EU. To znamená nárůst o 11 procentních bodů od roku 2017, kdy měla polská vláda často konflikty s Bruselem.

Rakousko: statistika katolické církve – počet věřících je stabilní, počet kněží a řeholnic klesá

V Rakousku je počet katolíků v zásadě stabilní, a to i přes mírný pokles (-1,35 %): k 31. prosinci 2019 bylo v zemi 4,98 milionu katolíků oproti 5,05 milionu v roce 2018. Jedná se o oficiální statistické údaje Rakouské biskupské konference, které byly zveřejněny a představují jak celostátní statistiky, tak statistiky jednotlivých diecézí.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9