sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Udržovat naživu demokracii před nátlakem neznámých impérií

Papež ve Štrasburku varoval před paradoxním zneužíváním lidských práv. „Nadnárodní, ale nikoli univerzální zájmy přeměňují demokracie na uniformní systémy sloužící neznámým impériím. Čelit tomuto tlaku je výzva, před kterou vás staví dějiny“ – řekl dnes poslancům Evropského parlamentu Petrův nástupce ve Štrasburku.

Udržovat naživu demokracii před nátlakem neznámých impérií

Pokud jde o délku pobytu, byla to nejkratší zahraniční apoštolská cesta (trvala 4 hodiny), ale papež František během ní pronesl nejdelší promluvy svého pontifikátu: v Evropském parlamentu a při Radě Evropy. Každá trvala přes půl hodiny.

Evropa vzhlíží k papeži jako orientačnímu bodu v čase naprosté ztráty orientace, poznamenal v krátkém úvodním pozdravu předseda Evropského parlamentu, Martin Schulz. Z obsáhlé a četnými aplausy přerušované promluvy Petrova nástupce vyplynulo, že Evropa ztratí svou duši, pokud se nevrátí k Bohu.

Svatý otec zahájil odkazem k původní zakladatelské myšlence evropského společenství. „Jádrem tohoto ambiciózního politického projektu byla nejenom důvěra v člověka jakožto občana a ekonomický subjekt, nýbrž v člověka jakožto osoby obdařené transcendentní důstojností“, řekl. Prosazovat důstojnost člověka znamená uznávat jeho nezcizitelná práva, kterých nemůže být zbaven z něčí libovůle a tím méně kvůli ekonomickým zájmům, zdůraznil dále papež a varoval před nesprávným chápáním koncepce lidských práv a jejich paradoxním zneužíváním.

Přičiňte se, aby Evropa opětovně nalezla svou duši, vyzýval papež František v samém závěru. Touto duší je křesťanství, jehož dvoutisícileté dějiny sice nebyly bez konfliktů, omylů a také hříchů, ale vždycky byly živeny touhou budovat skrze dobro.

„Drazí europoslanci, nadešla hodina pro společnou stavbu Evropy obíhající nikoli kolem ekonomie, nýbrž kolem posvátnosti člověka a nezcizitelných hodnot.“

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže Františka v Evropském parlamentu je ZDE.

29. 11. 2014, Radio Vaticana