sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Čas pro zvrat: mapa manželství

Po zveřejnění zprávy, že Finsko se stalo 12. evropskou zemí, která nastoupila na cestu uznání manželství osob stejného pohlaví, považujeme za vhodné připomenout, že 12 je stále ještě menšina. Ale určitě nadešel čas pro zvrat. Ve svém hlasování 28. listopadu finská vláda schválila požadavek a nastavila závazek pro vládu příští, která má manželství osob téhož pohlaví a adopce dětí přijmout.

Čas pro zvrat: mapa manželství

Na jaře příští roku budou ve Finsku parlamentní volby. I přesto, že hlasování nyní podpořilo homosexuální lobby a její občanskou iniciativu ve prospěch změny definice manželství, je stále možné, že při parlamentním hlasování pak samotný zákon neprojde.

Předkládáme velmi jednoduchou mapu manželství, kterou, jak doufáme, budeme moci postupem času zlepšovat a upravovat. Ještě více doufáme, že snad budeme mít příležitost oznámit určitý pozitivní vývoj v tom smyslu, že Evropa bude postupně znovu objevovat skutečný smysl a účel manželství.

Červeně označené státy na této mapě jsou ty, které se staly obětí kolektivní halucinace, jež přiměla značnou část jejich politiků zvednout ruku pro zákony, které jsou evidentně v rozporu s přirozeností, a právně uznat „manželství“ osob stejného pohlaví. Země označené žlutě učinily nebezpečný krok směrem k přijetí zákonů, které udělují podobný status, jako má manželství (ač zde používají jiný název), párům stejného pohlaví, čímž podporují mylný dojem, že sexuální vztahy mezi osobami stejného pohlaví, zakládají-li se na vzájemném souhlasu obou partnerů, jsou z důvodu obecného dobra hodny právního uznání a ochrany. Země označené zeleně jsou ty, kde stále ještě převažuje zdravý rozum: manželství je, jak tomu vždy bývalo, svazkem muže a ženy za účelem založení rodiny a výchovy dětí.

Tmavě zeleně vyznačené státy představují avantgardu skutečného sociálního pokroku: zůstávají opatrné vůči možnosti, že by se jim instituce jako Evropský soud pro lidská práva nebo nějací nevolení byrokrati v EU či OSN mohli pokusit vnutit povinnost legalizovat protipřirozené „manželství“ osob stejného pohlaví, a rozhodly se proto začlenit do ústavy zvláštní klauzuli, která poskytuje ochranu instituci manželství jakožto svazku mezi mužem a ženou.

Všimněte si, že na této mapě nejsou žádné země označeny tmavě červenou barvou, neboť zatím neexistuje žádný stát, jenž by měl ten šílený nápad přijmout ústavní klauzuli zajišťující uznání „manželství“ osob stejného pohlaví. To znamená, že červené a žluté země se zase mohou stát zelenými, stačí, aby pro to hlasovala prostá většina v jejich národních parlamentech.

02. 12. 2014, agendaeurope.wordpress.com