sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Pochod pro život v Bratislavě - košický zázrak se opakoval

V neděli 20. září zažila Bratislava největší manifestaci od roku 1989. Na Národní pochod pro život dorazily desetitisíce lidí. Téma druhého ročníku pochodu - Radost ze života - podtrhla skvělá atmosféra celého týdne, zejména však nedělní vyvrcholení na Náměstí SNP.

Pochod pro život v Bratislavě - košický zázrak se opakoval

„Je zřejmé, že se zde zformovala nová angažovaná generace. A je také zřejmé, že se tedy stejně jako před 25 lety musí něco změnit,“ uvedl Konzervatívny Denník Postoj.

Bohatý desetidenní program vyvrcholil v neděli průvodem centrem města. Od rána byly v chrámech slovenského hlavního města bohoslužby zaměřené na téma ochrany života od početí. Přestože bylo možné vybrat si z 15 kostelů, ani do jednoho se lidé nevešli a všude stály desítky lidí venku. Dlouhý průvod zaplnil celé město a trvalo více než hodinu a půl, než všichni lidé z náměstí vyšli do ulic na samotnou trasu. A než se začátek průvodu stihl vrátit po cca 2,5 km okruhu zpět, poslední skupinky odsud teprve odcházely. Lidé drželi v rukou transparenty s nápisy jako Jsem pro život, Dítě je dar nebo Život je výzva. Nepřehlédnutelné bylo také velké množství slovenských vlajek.

Pochod pro život podpořily osobnosti veřejného, politického a náboženského života a přijela také celá řada zahraničních účastníků. Hlavním iniciátorem pochodu je slovenská biskupská konference. Marek Michalčík, koordinátor pochodu, řekl: „Věděli jsme, že šance na úspěch pochodu by zvýšila morální záštita ze strany Církve. Biskupové nám ale před dvěma lety vyrazili dech, když na naši žádost reagovali nabídkou, že se stanou hlavními organizátory.“

Bratislavský pochod pro život navazoval na stejnou demonstraci, která se konala v Košicích v roce 2013.

21. 09. 2015, RC