sv. Kleofáš / pá 25. září 2020

Byl učedníkem, který v den zmrtvýchvstání Páně šel se svým druhem do Emauz a Ježíš se k nim přidal. Poukázal na jejich váhavost, která bránila jejich víře, poučil je a povzbudil. Odňal jejich zármutek a u stolu... (pokračování)

Přiznání kardinála Danneelse

Bývalý bruselský arcibiskup Godfried Danneels prezentoval svůj vlastní životopis a při této příležitosti zveřejnil přiznání, podle něhož byl po léta členem „mafiánského“ klubu Sankt Gallen s cílem vytvořit opozici proti papeži Benediktovi, a to společně s kardinály Kasperem a Martinim. Událost rozebral komentátor Bernhard Müller v listě PUR.

Přiznání kardinála Danneelse

Skupina plánovala drastickou reformu Církve, která by podle nich měla být mnohem modernější. Jejich kandidátem do nové papežské volby se stal kardinál Bergoglio. Müller poznamenává, že takto spektakulární prohlášení mělo zafungovat jako reklama na kardinálovu knihu, což se také stalo. Za „mafiánský“ označil klub sám Danneels. Müller připouští, že se svým úmyslem přetvořit Církev a zbavit ji „reakcionářů“ kardinál nikdy netajil.

V době činnosti Klubu byla u moci koaliční vláda křesťanského demokrata Wilfrieda Martense, která prosadila jeden z nejliberálnějších potratových zákonů v Evropě. Danneels vykonával tlak na krále Baudoina, který se bránil zákon podepsat a skutečně se podpisu vyhnul. Danneels byl pak v roce 2010 kritizován a vyslýchán policií, protože jako arcibiskup kryl případ sexuálního zneužití. V roce 2013 uvítal zavedení civilního homo-manželství.

Müller upozorňuje, že loni na podzim jmenoval papež emeritního arcibiskupa Danneelse synodálem konference o rodině, což vzbudilo podiv. Někteří poukazovali na to, že Danneels má zkušenosti. K tomu však Müller cituje Kurta Tucholského: „Zkušenost nic neznamená – můžete něco dělat 35 let a pořád špatně.“02. 10. 2015, Kathnet