sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

V Německu tisíce muslimských uprchlíků žádají o křest

Tisíce muslimských uprchlíků po příjezdu do Německa žádají o křest, oznámil italský deník Il Giornale. V Berlíně Rev. Gottfriend Martens uvádí, že v jeho luterském kostele Nejsvětější Trojice bylo pokřtěno více než 600 muslimů; 50 dalších se nyní připravuje na křest, který jim bude udělen v listopadu.

V Německu tisíce muslimských uprchlíků žádají o křest

V Hannoveru jedna farnost hlásí 2000 křtů od roku 2008. Pastoři říkají, že poptávka po křtu roste s tím, jak se zvyšuje příliv uprchlíků.

Někteří pozorovatelé se táží, zda se muslimové nechtějí stát křesťany v naději, že získají výhodnější postavení při žádosti o občanství.

Z právního hlediska však náboženská příslušnost nemá v Německu vliv na rozhodování o přistěhovalcích.

26. 10. 2015, CWN