sv. Řehoř Barbarigo / pá 18. červen 2021

Pocházel z Benátek. Ve 20 letech se stal diplomatem. V Münsteru se podílel na dosažení Vestfálského míru. Byl zapsán do "Rady moudrých". Jeho touhou však byla jen moudrost pocházející od Boha. Stal se knězem a ... (pokračování)

V Německu tisíce muslimských uprchlíků žádají o křest

Tisíce muslimských uprchlíků po příjezdu do Německa žádají o křest, oznámil italský deník Il Giornale. V Berlíně Rev. Gottfriend Martens uvádí, že v jeho luterském kostele Nejsvětější Trojice bylo pokřtěno více než 600 muslimů; 50 dalších se nyní připravuje na křest, který jim bude udělen v listopadu.

V Německu tisíce muslimských uprchlíků žádají o křest

V Hannoveru jedna farnost hlásí 2000 křtů od roku 2008. Pastoři říkají, že poptávka po křtu roste s tím, jak se zvyšuje příliv uprchlíků.

Někteří pozorovatelé se táží, zda se muslimové nechtějí stát křesťany v naději, že získají výhodnější postavení při žádosti o občanství.

Z právního hlediska však náboženská příslušnost nemá v Německu vliv na rozhodování o přistěhovalcích.

26. 10. 2015, CWN