sv. Fabián / ne 20. leden 2019

Stal se papežem v době klidu mezi pronásledováním Církve. Řím rozdělil do sedmi... (pokračování)

Řezenský biskup proti genderové ideologii

Řezenský biskup se v kázání, které bylo nedávno zveřejněno i v angličtině, vyslovil proti „genderové teorii“ a pokáral Německou biskupskou konferenci za to, že tuto ideologii prezentuje „jako v podstatě slučitelnou s katolickou vírou“.

Řezenský biskup proti genderové ideologii

Na svátek svatého Wolfganga, který byl v letech 972–994 biskupem v Řezně, biskup Rudolf Voderholzer v kázání 31. října řekl, že genderová teorie – myšlenka oddělení biologického a sociálního pohlaví, nepřispívá k rovnosti a je v konečném důsledku odmítnutím přirozenosti a dobra stvoření. Dává v sázku samu podstatu muže a ženy, popírá jejich přirozenost i jejich potenciální otcovství a mateřství.

Pastýřská služba biskupa, řekl, „zahrnuje povinnost a odpovědnost působit jako ochránce, pozvednout hlas, když je třeba, upozornit na rozpory či omyly, ať to pastýři vyhovuje, či nikoli“.

„A nedávno se takováto nutnost znovu objevila.“

Biskup Voderholzer poznamenal, že Německá biskupská konference vydala koncem října leták, „v němž prohlašovala, že tyto teorie jsou v podstatě slučitelné s katolickou vírou, na rozdíl od extrémní formy genderového mainstreamu, a tvrdí, že bude formulován katolický postoj k této otázce.“

„Podle mého názoru je to nemožné – konečně, neexistuje nic takového jako „odlehčená genderová teorie“. Tento koncept spouští padací most a otevírá bránu pozicím, které nejsou slučitelné s křesťanskou vírou. A leták nejen že nepředkládá katolickou pozici, ale zcela ji míjí.“

Biskup také poznamenal, že leták „byl vydán jménem biskupské konference, které jsem členem, aniž bych předtím viděl jeho obsah a aniž bych jej schválil“.

Uvedl tři body, kvůli kterým s obsahem letáku nesouhlasí: řekl, že „text nezmiňuje základní protiklad mezi genderovou teorií a křesťanskou vírou ve stvoření“; předstírá, že „genderové teorie jsou významným příspěvkem ve snaze o rovnost všech lidí, zatímco nepřátelství, které tyto teorie vyjadřují vůči Božímu stvoření, je připisováno pouze malé menšině, která vše přehání“; a že „čtenáře neseznamuje s velkým počtem církevních prohlášení týkajících se genderové teorie“.

Biskup Voderholzer prohlásil, že „jej získá na svou stranu každý, kdo je oddán boji za spravedlnost mezi pohlavími nebo usiluje o ochranu důstojnosti člověka“ a že Církev pečuje o všechny lidské osoby „bez ohledu na jejich věk, pohlaví, původ a sexuální orientaci. Tato péče se vztahuje i na člověka před narozením a v každé situaci a fázi života.“

„Ale genderová teorie o tomto vůbec není,“ řekl. „Genderoví teoretici používají otázky rovnosti k tomu, aby do společnosti zavedli pojetí člověka, které dalece přesahuje určité obavy o rovnost a v důsledku paradoxně vede k zániku toho, co by mělo být chráněno, konkrétně samotné hodnoty existence muže a ženy. Genderová teorie v sobě zahrnuje odmítnutí přirozenosti muže a ženy, a tudíž i vyloučení víry v Boha, dobrého Stvořitele.“

Biskup rozlišil mezi kulturně přiřazenými rolemi a podstatou pohlavní diferenciace, a poznamenal, že „muži samozřejmě také mohou žehlit košile, mýt nádobí a měnit plínky. A ženy také mohou zaparkovat auto, stát se univerzitními rektorkami a měnit pneumatiky. Nejedná se o otázku, co má být „typicky ženské“ a co se považuje za „typicky mužské“. Jde o to, co je podstatné.“

„Přílišná diferenciace, v extrémních případech oddělení biologického a sociálního pohlaví, je základní chybou genderové teorie.“

Biskup Voderholzer řekl, že „podstatou muže a ženy je možnost stát se otcem a schopnost stát se matkou. Nejsou to zaměnitelné role, ale dary od Stvořitele a koneckonců i poslání.“

22. 12. 2015, CNA

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >