sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Krvácející hostie v Polsku má charakteristické znaky eucharistického zázraku

Bylo schváleno, že krvácející hostii v Polsku, která „má charakteristické znaky eucharistického zázraku“, je možno projevovat úctu. Oznámil to lehnický biskup Zbigniew Kiernikowski. Na slavnost Narození Páně roku 2013 hostie spadla na podlahu, poté byla uložena do nádoby s vodou a následně se na ní objevily červené skvrny. Bývalý lehnický biskup pak zřídil komisi, která tento jev pozorovala. Eucharistii je možné uctít v polské Legnici v kostele sv. Jacka.

Krvácející hostie v Polsku má charakteristické znaky eucharistického zázraku

„V únoru 2014 byla od hostie oddělena malá červená částečka a vložena na korporál. Komise nařídila odebírat vzorky za účelem provedení důkladných testů v příslušných výzkumných ústavech,“ dodává se v prohlášení.

Na počátku roku 2014 byly provedeny testy v Ústavu soudního lékařství ve Vratislavi. Další zkoumání následně prováděl Ústav soudního lékařství Pomořanské lékařské univerzity ve Štětíně, kde dospěli k závěru, že „v histopatologickém obrazu je patrno, že fragmenty (hostie) obsahují části příčně pruhovaného svalstva. Nejvíce se podobají srdečnímu svalu. Testy také stanovily, že tkáň by měla být lidského původu, a zjistily, že vykazuje známky utrpení.“

Biskup Kiernikowski uvedl, že hostie vykazuje známky „eucharistického zázraku“, a oznámil, že v lednu tohoto roku předal tuto záležitost vatikánské Kongregaci pro nauku víry.

V dubnu v souladu s doporučením Svatého stolce požádal faráře Andrzeje Ziombrze, aby „pro hostii připravil vhodné místo“, kde by jí věřící mohli prokazovat úctu.

„Doufám, že to poslouží k prohloubení eucharistické zbožnosti a bude to mít hluboký dopad na životy lidí, kteří přijdou hostii uctít,“ dodal biskup.07. 05. 2016, CC