sv. Anežka Římská / čt 21. leden 2021

Byla dívkou z bohatší římské rodiny, která se ve 12 letech zasvětila Kristu. Krátce nato prošla nejtěžší zkouškou, z níž vyšla jako čistá, věrná, vítězná mučednice. Její úcta se brzy rozšířila v celé církvi na ... (pokračování)

Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla

Kardinál Raymond Burke oslovil katolické rodiny na jejich setkání ve Walsinghamu a řekl, že jejich síla pochází z Nejsvětější svátosti. Ve své promluvě při mši o slavnosti Těla a Krve Páně, kde byly přítomny rodiny účastnící se pouti Národního sdružení katolických rodin (NACF), kardinál tomuto sdružení nabídl „konkrétní slova povzbuzení“.

Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla

„Vaše vznešené poslání poskytovat morální, duchovní a sociální podporu katolickým rodinám ve zcela sekularizované kultuře nachází svůj vzor a sílu v Nejsvětější svátosti. Když vložíte svá srdce do eucharistického srdce Ježíšova, budete očištěni od hříchu a posíleni tělem Kristovým pro svou každodenní konverzi života a pro službu k proměně světa. Konverze života a proměna světa totiž začíná v rodině.“

NACF sama sebe charakterizuje jako „sdružení katolických rodin, které si navzájem poskytují morální, duchovní a sociální podporu v dnešní kultuře, která tolik ohrožuje naše katolické rodinné hodnoty“. Pořádá „rodinné dny“ pro katolické rodiny „na podporu a vzájemné povzbuzení ve víře“. NACF pomáhá rodinám, aby se mohly navzájem podporovat: odmítá „pravidlo“ kritizovat na rodinných dnech ostatní katolíky nebo využívat tuto událost k jakýmkoli vnějším účelům. NACF také organizuje každoroční pouť do Walsinghamu.

Kardinál Burke shromážděným řekl: „Prostřednictvím eucharistické oběti se sjednocujeme s Kristem v jeho utrpení. Máme to nejdokonalejší možné společenství s naším Pánem v tomto životě, které je předjímkou plnosti společenství našeho těla a duše s ním, až v poslední den znovu přijde ve slávě.“

Citoval slova papeže Benedikta XVI., jenž přirovnal účinky eucharistie k jaderné reakci, která zahájí sérii proměn.22. 06. 2016, CH