sv. Fabián / ne 20. leden 2019

Stal se papežem v době klidu mezi pronásledováním Církve. Řím rozdělil do sedmi... (pokračování)

Rodinná sdružení kritizují rozsudek o náhradním mateřství

Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE) kritizovala rozsudek Evropského soudu pro lidská práva o náhradním mateřství ve Francii. Tento rozsudek de facto legalizuje „obchod s dětmi“, řekl v pátek v Bruselu katolické tiskové agentuře KNA předseda FAFCE Antoine Renard. Štrasburští soudci ve čtvrtek odsoudili Francii za to, že odmítala uznat za francouzské občany tři děti, které se narodily náhradní matce v Indii. Soud dospěl k názoru, že tím bylo porušeno právo dětí na soukromí.

Rodinná sdružení kritizují rozsudek o náhradním mateřství

Podle Renarda rozsudek zvětšuje propast mezi právními předpisy a realitou. Na jedné straně jsou úřady, které porušují lidská práva matek a dětí tím, že těmto dětem nepřiznávají občanství. Na druhé straně v Evropě existuje velký a stále rostoucí „trh s dětmi“, uvedl Renard.

Tento rozsudek je obzvlášť politováníhodný, protože Indie je považována za „továrnu na děti“ a jsou známy případy, kdy jsou indické náhradní matky využívány násilím. Renard vyjádřil naději, že francouzská vláda rozsudek napadne. „Rada Evropy je institucí, kde by mohl začít skutečný boj proti náhradnímu mateřství,“ řekl.

Belgická poslankyně za stranu zelených a reprodukční lékařka Petra De Sutter již ve zdravotním výboru Rady Evropy předložila několik návrhů na legalizaci náhradního mateřství, zatím bez úspěchu. V září bude tato problematika opět na pořadu jednání výboru.03. 08. 2016, Kathnet

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >