Nanebevzetí Panny Marie / so 15. srpen 2020

Historie slavnosti: Dnešní den se začal slavit v Jeruzalémě už v V. století. V dalším století ho začal slavit celý křesťanský Východ a od VII. stol. byl slaven v Římě. Během pozdějších dob se Nanebevzetí Pann... (pokračování)

Mnohé Evropanky chtějí víc dětí, než mají, zjistila studie

Zatímco porodnost v Evropě klesá pod hladinu prosté reprodukce, drtivá většina Evropanek se domnívá, že ideální rodina by měla zahrnovat nejméně dvě děti, zjistila studie Pew Research.

Mnohé Evropanky chtějí víc dětí, než mají, zjistila studie

Z respondentek, které odpovídaly na otázku ohledně ideální velikosti rodiny, 57 % uvedlo, že ideální by bylo mít dvě děti, a 30 % zvolilo vyšší počet.

Průzkum Pewova institutu zjistil, že z evropských žen, které se blíží konci svého reprodukčního věku, asi jedna třetina odpověděla, že má méně dětí, než je ideální počet, zatímco méně než 10 % uvedlo, že mají více dětí, než je ideální počet.09. 09. 2016, Pew Research