sv. Virgil / pá 27. listopad 2020

Pocházel z Irska. Ve 43 letech přišel, již jako vzdělaný kněz, na franský Pipinův dvůr. Zde poznal zajatého vévodu Oatila (či Odila), za jehož osvobození se přimluvil a s ním pak na Pipinovo přání odešel do Bav... (pokračování)

Policie v Římě uzavřela řadu islámských center

Policie v Římě uzavřela řadu islámských center kvůli porušení stavebních zákonů a bezpečnostních předpisů. Někteří muslimové nyní slibují, že když se nebudou moci modlit ve svých vlastních centrech, budou se modlit na ulicích – nebo ve Vatikánu.

Policie v Římě uzavřela řadu islámských center

Centra, na něž se policie zaměřuje, jsou neoficiální mešity, které vznikly v garážích nebo sklepech, kde se v pátek k modlitbě může shromáždit až 300 lidí.

Město Řím nabídlo k islámské modlitbě tělocvičnu, ale muslimští předáci se k tomuto návrhu staví chladně. Italský deník Il Giornale shrnuje islámský požadavek: „Dejte nám mešity, nebo se budeme modlit ve Vatikánu!“



26. 11. 2016, CC