sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Demonstrace pro všechny požadovala zrušení osnov pro sexuální výchovu

„Demonstrace pro všechny“ proti hesenským osnovám pro sexuální výchovu, jež se konala 30. října ve Wiesbadenu, musela být zkrácena kvůli masivním protestům proti této demonstraci. Organizátorka „Demonstrace pro všechny“ Hedwig von Beverfoerde (Magdeburg) sdělila, že se tak rozhodli hlavně proto, aby řada dětí, které rodiče přivedli s sebou, nebyla vystavena nebezpečí. „Demonstrace pro všechny“ měla podle údajů pořadatelů 1900 účastníků.

Demonstrace pro všechny požadovala zrušení osnov pro sexuální výchovu

Osnovy pro sexuální výchovu vyžadují, aby se žáci seznámili s různými sexuálními orientacemi a naučili se je akceptovat. Prosadil je hesenský ministr kultury Ralph Alexander Lorz (CDU) ministerskou vyhláškou, přestože se proti tomu stavěl zemský poradní sbor rodičů i katoličtí biskupové v Hesensku. Souhlasila s nimi však evangelická zemská církev v Hesensku. Na začátku shromáždění na Luisině náměstí před ministerstvem kultury byl přečten pozdrav biskupa fuldské diecéze Heinze Josefa Algermissena. Ten demonstraci udělil své požehnání. Šokovalo jej, že ministr kultury ignoroval kritický hlas zemského poradního sboru rodičů a stanovisko biskupů. Algermissen vzdal hold účastníkům, protože se snaží prosadit, „aby naše společnost zůstala křesťansky formována“.

Sociolog profesor Manfred Spieker (Osnabrück) uvedl, že nové osnovy jsou nakaženy „jedem genderové ideologie“. Genderismus předpokládá, že nejsou jen dvě pohlaví (muž a žena), ale existuje jich libovolné množství, z nichž si každý může vybrat. Tím se snižuje význam manželství a rodiny, řekl Spieker. V učebních materiálech pro šesti- až desetileté děti se výrazy manželství a rodina už nevyskytují. Heterosexualita byla redukována na jednu z variant sexuální rozmanitosti. Již deseti- až dvanáctileté děti se mají seznámit s rozličnými sexualitami. Spieker: „Tyto osnovy porušují zákaz indoktrinace.“ V roce 1977 vydal tento zákaz spolkový ústavní soud. Spieker dále řekl, že vědecké studie ukázaly, že mezi příznivci sexuální rozmanitosti jsou deprese, zneužívání drog a sebevraždy rozšířenější než mezi lidmi s heterosexuální orientací.

Katolický novinář a organizátor akce „Ohrožené děti“ Mathias von Gersdorff (Frankfurt nad Mohanem) vyzval rodiče, aby hájili své právo na výchovu: „Děti patří rodičům, a ne státu.“ Německo se nesmí stát „genderovou republikou“. Varoval před nebezpečím, že stát učiní „gender“ státní ideologií. Nové osnovy jsou útokem na kořeny naší země. Gersdorff vyzval předsedu hesenské vlády Volkera Bouffiera (CDU), aby tyto osnovy okamžitě stáhl.

Spolková předsedkyně Křesťanských demokratů pro život (CDL) Mechthild Löhr (Glashütten/Taunus) řekla, že výchova dětí i sexuální výchova jsou rodičovským právem: „Nechceme státní dohled nad dětskými postýlkami.“ Úkolem státu také není zprostředkovávat sexuální praktiky.

Podle předsedy Školské asociace nezávislých křesťanských škol ve Wiesbadenu Andrease Zweiningera si 90 procent všech Němců přeje závazný svazek muže a ženy, z něhož se rodí děti. Osnovy musí sloužit dětem a mládeži, ne zájmům lobbistů. Na závěr demonstrace účastníci vypustili tisíce balónků.

02. 11. 2016, Kathnet