1. den novény za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí / ne 29. listopad 2020

Novénu začínáme vždy křížem, úkonem kajícnosti a společnou Modlitbou národů proti pandemii . Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna j... (pokračování)

Evropský parlament se znovu snaží prohlásit potrat za právo

Jak se již stalo obvyklým rituálem, Evropský parlament debatuje o své nezávazné výroční zprávě o situaci základních práv v Evropské unii v roce 2015. Znovu se v této takzvané „zprávě z vlastní iniciativy“, která nemá žádný právní status, uvádí, že občané EU mají „právo“ na potrat, což je věc, která se nenachází v žádném mezinárodním právně závazném dokumentu o lidských právech.

Evropský parlament se znovu snaží prohlásit potrat za právo

Dokument začíná vznešeným tvrzením v jazyce typickém pro bizarní atmosféru Evropského parlamentu a uvádí, že „respektování zákonnosti je předpokladem pro ochranu základních práv a povinností stanovených ve smlouvách a v mezinárodním právu“. Dále však pokračuje tím, že zcela ignoruje zákonnost, když vytváří požadavky na úrovni Evropské unie ohledně otázek, které jsou podle vlastních smluv EU jednoznačně v kompetenci jednotlivých zemí. Evropský parlament se pochopitelně nerozpakuje ignorovat ani mezinárodní právo, které nikde nestanoví „právo“ na potrat.

Dále se ve zprávě parlamentu, vypracované maďarským středopravým poslancem Józsefem Nagyem, uvádí, že „je nezbytné zajistit rovný přístup ke zdravotní péči - včetně sexuálního a reprodukčního zdraví -, a to bez ohledu na ekonomickou a geografickou situaci žen či míru jejich postižení“. Zastánci potratů už dlouho používají zdánlivě neškodnou frázi „sexuální a reprodukční zdraví“, do níž zahrnují potrat, takže zde jednoduše řečeno mají na mysli: „Chceme legální potraty na požádání v Irsku a na Maltě, což jsou jediné dvě země, kde je to zakázáno.“

Nejkřiklavější porušování mezinárodních lidských práv, nahrazených radikální ideologií, pochází z tvrzení parlamentu, že „odmítnutí život zachraňujících služeb sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně život zachraňujícího potratu, představuje závažné porušení lidských práv“. Tento orwellovský jazyk staví realitu vzhůru nohama, když tvrdí, že úmyslné zabíjení nenarozených dětí představuje „život zachraňující“ jednání. Ženy kdekoli, i ve všech zemích, které zakazují vraždění jejich nenarozených dětí, vždy obdrží veškerou nezbytnou lékařskou péči, která má za cíl záchranu jejich životů i tehdy, kdy takovýto zásah povede k neúmyslné smrti nenarozeného dítěte v děloze.

Evropský parlament jen mrhá časem a penězi daňových poplatníků a kope si vlastní hrob, když takto dává najevo, jak je odtržen od opravdových každodenních problémů občanů (jako například najít zaměstnání nebo slušné bydlení), které údajně reprezentuje.13. 12. 2016, Agenda Europe