sv. Anežka Římská / čt 21. leden 2021

Byla dívkou z bohatší římské rodiny, která se ve 12 letech zasvětila Kristu. Krátce nato prošla nejtěžší zkouškou, z níž vyšla jako čistá, věrná, vítězná mučednice. Její úcta se brzy rozšířila v celé církvi na ... (pokračování)

Maltští biskupové říkají rozvedeným, kteří uzavřeli nový sňatek: Přijímejte eucharistii, pokud cítíte, že jste smířeni s Bohem

Maltští biskupové prohlásili, že rozvedení, kteří uzavřeli nový sňatek, by měli přijímat eucharistii, pokud si myslí, že jsou smířeni s Bohem. V novém dokumentu Kritéria pro aplikaci VIII. kapitoly Amoris laetitia biskupové tvrdí, že „pokud odloučení nebo rozvedení lidé, kteří žijí v novém vztahu, dokáží s informovaným a osvíceným svědomím uznat a věří, že jsou [sic] smířeni s Bohem, nemůže jim být bráněno v účasti na svátosti smíření a eucharistie“.

Maltští biskupové říkají rozvedeným, kteří uzavřeli nový sňatek: Přijímejte eucharistii, pokud cítíte, že jste smířeni s Bohem

Svatý Jan Pavel II. a Benedikt XVI. potvrdili stálé učení Církve, že rozvedení katolíci, kteří uzavřeli nový sňatek, nemohou přistupovat ke svatému přijímání, s výjimkou případů, kdy se snaží žít „jako bratr a sestra“. Avšak maltští biskupové tvrdí, že vyhýbat se sexu s novým partnerem může být „nemožné“.

Tento nový dokument, který zveřejnily vatikánské noviny, zdůrazňuje rozpory mezi biskupy na celém světě ohledně tradičního církevního učení ve světle Amoris laetitia. Biskupové z Polska a Kostariky, několik severoamerických biskupů a další potvrzují tradiční nauku, zatímco ostatní se od ní odchylují. Diecéze San Diego v listopadu uvedla, že rozvedení a znovu sezdaní katolíci mohou „dospět k závěru, že je Bůh volá, aby se vrátili k plné účasti na životě Církve a eucharistii“.

Kardinál Raymond Burke řekl, že kdyby výklad diecéze San Diego začal být obecně přijímán, „byl by s církevním učením o manželství konec“. Maltští biskupové tvrdí, že Amoris laetitia vzhledem k poznámce 351 novou praxi podporuje. V ní se o začlenění osob žijících v „iregulerním stavu“ uvádí: „V některých případech by mohlo jít také o pomoc svátostnou.“

Tato poznámka vyvolala obrovskou debatu. Někteří tvrdí, že pouze potvrzuje učení Jana Pavla ve Familiaris consortio: „Svátost smíření, která otevírá cestu k svátosti eucharistie, může být udělena jen těm, kdo litují, že porušili znamení smlouvy s Kristem a věrnosti k němu, a jsou upřímně ochotni žít tak, že to už nebude v rozporu s nerozlučitelností manželství.

Konkrétně to znamená, že nemohou-li se muž a žena z vážných důvodů – například kvůli výchově dětí – rozejít, jak by byli povinni, ,zavážou se, že budou žít v úplné zdrženlivosti, totiž že se zdrží úkonů, které jsou vyhrazeny manželům‘.“

Maltští biskupové však uvádějí, že páry by místo toho měly „zvážit možnost milostné střídmosti“. Biskupové odkazují na „složité situace, kdy je volba žít ,jako bratr a sestra‘ lidsky nemožná.

Tridentský koncil uvádí, že je vždy možné držet se mravního zákona: „Vždyť Bůh nepřikazuje nic nemožného. Naopak, přikazováním napomíná k tomu, abys činil, co můžeš, abys žádal o to, co sám činit nemůžeš.“ „Kdyby někdo řekl, že zachovávat Boží přikázání je nemožné i pro člověka ospravedlněného a stojícího pod milostí, anathema sit.“

Maltský dokument podepsal arcibiskup Charles Scicluna z Malty, bývalý vatikánský úředník a někdejší postgraduální student kardinála Burkea, a biskup Mario Grech z Goza.

Kardinál Walter Brandmüller k tomu ještě poznamenává: „Ten, kdo si myslí, že přetrvávající cizoložství je slučitelné s přijímáním eucharistie, je heretik a podporuje rozkol.“31. 01. 2017, CH