sv. Virgil / pá 27. listopad 2020

Pocházel z Irska. Ve 43 letech přišel, již jako vzdělaný kněz, na franský Pipinův dvůr. Zde poznal zajatého vévodu Oatila (či Odila), za jehož osvobození se přimluvil a s ním pak na Pipinovo přání odešel do Bav... (pokračování)

Švédská porodní asistentka tvrdí, že jí byla odepřena práce proto, že je zastánkyní života

Švédská porodní asistentka, která kvůli své křesťanské víře nesouhlasí s potraty, podala žalobu k pracovnímu soudu poté, co ji na třech místních klinikách odmítli přijmout do zaměstnání. Ellinor Grimmarková žaluje oblastní zdravotní úřad v Jönköpingu kvůli diskriminaci. Žalobu Grimmarkové na diskriminaci zamítl okresní soud v roce 2015 a nařídil jí uhradit soudní výlohy. Švédský ombudsman rovněž rozhodl v její neprospěch.

Švédská porodní asistentka tvrdí, že jí byla odepřena práce proto, že je zastánkyní života

Ona se poté obrátila na pracovní soud a zajistila si podporu americké Aliance na obranu svobody, jež se spolu se Skandinávskými právníky za lidská práva stala součástí jejího právního týmu.

Skandinávští právníci za lidská práva uvedli na tiskové konferenci k tomuto případu, že Grimmarková je z hlediska lidských práv diskriminována, neboť Evropská úmluva o lidských právech, která je od ruku 1995 švédským zákonem, přiznává právo na svobodu svědomí.

Poukazují rovněž na to, že Rada Evropy „stanoví, že zdravotničtí pracovníci mají právo na svobodu svědomí ve věcech týkajících se ukončení lidského života. Rezoluce nejsou pro členské státy závazné, ale poskytují vodítko Evropskému soudu, pokud takový případ posuzuje.“ Rezoluce č. 201 Rady Evropy rovněž hájí „právo na výhradu svědomí v oblasti zákonné zdravotní péče“. „Žádná osoba, nemocnice nebo instituce nesmí být žádným způsobem nucena provést potrat, napomáhat mu nebo se mu podrobit, nesmí kvůli tomu být považována za odpovědnou nebo diskriminována,“ uvádí se v ní.

Kromě toho potraty představují „velmi malou část práce“ porodní asistentky a v případech, kdy by Grimmarková potrat vykonat nemohla, mohly by ji zastoupit jiné porodní asistentky, řekli právníci.

Aliance na obranu svobody ve svém vyjádření k případu uvedla, že na základě svobody myšlení, svědomí a vyznání zaručené Evropským soudem pro lidská práva se tam, „kde je to možné a přiměřené, stát musí snažit vyhovět náboženskému a mravnímu přesvědčení bez ohledu na to, jak nepříjemné mu to připadá“.

„Toto pojetí vychází z neochoty evropské civilizace – zrozené ze slušnosti, sebeovládání a tolerance - nutit naše spoluobčany k tomu, aby se ponižovali tím, že zradí své vlastní svědomí.“ Hlavní evropský lobbista Aliance na obranu svobody, Robert Clarke, řekl: „Nikdo nesmí být nucen volit mezi svým svědomím a výkonem svého povolání,“ uvedla BBC.

Právníci Grimmarkové také argumentují v její prospěch tím, že ve Švédsku je nedostatek porodních asistentek, a proto by jí mělo být umožněno vykonávat její povolání.

Mia Ahlbergová, předsedkyně Švédské asociace porodních asistentek, nicméně sdělila BBC, že švédská politika týkající se potratů stanoví, že „potřeby pacientek jsou vždy na prvním místě“. Ahlbergová v rozhovoru pro BBC zdůraznila, že navzdory nedostatku porodních asistentek ve Švédsku jsou v dané věci nejdůležitější práva žen a integrita porodní asistence. Uvedla, že Grimmarková by měla hledat uplatnění v jiném povolání, pokud se staví proti potratu, neboť provádění tohoto zákroku je součástí výcviku porodní asistentky.

Nyní je projednáváno odvolání a rozhodnutí se očekává v příštích několika týdnech.30. 01. 2017, EWTN