sv. Virgil / pá 27. listopad 2020

Pocházel z Irska. Ve 43 letech přišel, již jako vzdělaný kněz, na franský Pipinův dvůr. Zde poznal zajatého vévodu Oatila (či Odila), za jehož osvobození se přimluvil a s ním pak na Pipinovo přání odešel do Bav... (pokračování)

Kardinál Bagnasco na návštěvě v Bruselu. Populismus neřeší problémy, ale přiživuje se na nich.

Spatřujete hrozbu v pevnosti Evropa? „Ano, taková hrozba by mohla existovat. Široce rozšířený strach „ve veřejném mínění“ možná tlačí politiky k defenzivnějšímu postoji. Ale to by byla chyba. Také proto, že nikdo nemá zázračný lék a nikdo se nezachrání sám.“ Při rozhovoru s novináři z tiskové agentury SIR, Avvenire a Rai v Bruselu, se kardinál Bagnasco zaměřil na témata migrace, hospodářské krize a terorismu.

Kardinál Bagnasco na návštěvě v Bruselu. Populismus neřeší problémy, ale přiživuje se na nich.

Varoval před postupným uzavíráním se, před stavěním zdí, ale povzbudil k „řešení obav a potřeb občanů“ rozumnými „efektivními“ reakcemi, které budou schopné „přinést výsledky“ pro dobro samotných občanů. S ohledem na migraci zdůraznil roli a závazek Itálie, který by měl být potvrzen na evropské úrovni také „konkrétní politickou a ekonomickou podporou“.

Podle prezidenta CEI a CCEE by politické priority Evropy měly zahrnovat „práci, sociální zabezpečení a navrácení rodiny do centra společnosti“. Poté uvedl několik poznámek k vzestupu populismu v Evropě: „To není odpověď na problémy a výzvy dnešní doby. Využívá a přiživuje se na nespokojenosti, ale nemůže ji zvládnout. My naopak potřebujeme novou syntézu, globální vizi, abychom mohli hledět do budoucnosti s nadějí.“

05. 02. 2017, AgenSIR