sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Biskup Egan: modlete se za Církev, protože máme narůstající problém

Biskup Philip Egan z Portsmouthu řekl, že se v Církvi objevil „narůstající problém“ a vyzval k modlitbě. Po setkání se svou diecézní radou kněží biskup Egan napsal na Twitteru, že byl vznesen dotaz, zda poslouchat svého biskupa, nebo papeže. Odpověděl: „Řekl bych, že oba!“

Biskup Egan: modlete se za Církev, protože máme narůstající problém

Biskup nicméně dodal: „Ale máme tu narůstající problém. Modleme se za Církev.“

Rada je skupina složená z 15 až 20 diecézních kněží. The Catholic Herald celou věc chápe tak, že jeden z členů této skupiny položil biskupovi dotaz ohledně poslušnosti v souvislosti s problematikou podávání eucharistie rozvedeným, kteří uzavřeli nový sňatek.

Ve svém pastýřském listu k Amoris laetitia biskup Egan loni v dubnu napsal: „Tvrdí snad papež, že rozvedeným, kteří uzavřeli nový civilní sňatek, může být podávána eucharistie? Nikoli.

Říká, že místo toho potřebují dobrého kněze, který jim vyjde vstříc, bude je doprovázet, pomůže jim rozpoznat, jaká je jejich situace před Hospodinem, a umožní jim rozvíjet se, změnit se a zaujmout správné místo v životě a poslání Církve.“

Biskup Egan řekl, že Amoris laetitia je v souladu s učením papeže svatého Jana Pavla II., papeže Benedikta XVI. a s kanonickým právem, kteří všichni potvrzují tradiční učení Církve o eucharistii.

Nicméně, biskupské konference Malty a Německa nedávno vydaly pokyny, které jsou s tímto učením v rozporu. Tvrdí, že mají papežovu podporu.21. 02. 2017, CH