sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Hlásejte mladým lidem krásu kněžského a řeholního povolání

V článku, který se objevil na titulní stránce L'Osservatore Romano z 12. února, se kardinál Gualtiero Bassetti z Perugie zamýšlel nad synodou, jež se bude konat v roce 2018 a bude věnována mladým lidem, víře a rozlišování povolání.

Hlásejte mladým lidem krásu kněžského a řeholního povolání

Připomněl, že Matka Tereza řekla: „Patřím výhradně Ježíšovu srdci.“ Poté kardinál Bassetti napsal, že je „nezbytné naší mládeži jasně oznámit: být knězem nebo řeholnicí, řeholníkem či misionářem znamená vést ten nejkrásnější život... bez zkratek a kompromisů.“

Citoval též z encykliky papeže Františka Lumen fidei a dodal, že „víra není útočištěm pro bázlivé, ale něčím, co posiluje náš život. Vede nás k tomu, abychom vnímali nádherné povolání, povolání lásky.“09. 03. 2017, L´Osservatore Romano