sv. Alžběta Uherská Durynská / pá 17. listopad 2017

Je dcerou krále Ondřeje II., neteří matky sv. Anežky České a neteří sv. Hedviky... (pokračování)

Evropský soud – islámský šátek může být na pracovišti zakázán

Evropský soudní dvůr rozhodl, že zákaz nošení islámského šátku – pokud vyplývá z vnitřních předpisů soukromé firmy, která zakazuje nosit viditelné politické, filosofické nebo náboženské symboly na pracovišti – nepředstavuje diskriminaci založenou na náboženském či osobním přesvědčení. Rozhodnutí se týkalo případu muslimské ženy, která byla propuštěna, protože odmítala odložit v práci islámský šátek.

Evropský soud – islámský šátek může být na pracovišti zakázán

Jednalo se o Samiru Achbita, jež byla v roce 2003 přijata jako recepční ve firmě G4S v Belgii. Tehdy nepsané vnitřní pravidlo zakazovalo zaměstnancům nosit viditelné symboly jejich politického, filosofického nebo náboženského přesvědčení.

V dubnu 2006 žena informovala svého zaměstnavatele, že má v úmyslu nosit v práci šátek. Vedení jí sdělilo, že toto nebude tolerováno, protože to je v rozporu s neutralitou firmy vůči klientům. Žena trvala na tom, aby jí podnik předal písemně svůj zákaz „nosit na pracovišti viditelné symboly politického, filosofického nebo náboženského přesvědčení a/nebo demonstrovat jakoukoli náboženskou příslušnost“. Achbita byla propuštěna a v Belgii podala žalobu, která se pak dostala k Evropskému soudu.

„Vnitřní řád podniku, který zakazuje viditelné nošení politických, filosofických nebo náboženských symbolů, nepředstavuje přímou diskriminaci,“ uvedl soud. Avšak soud sídlící v Lucemburku též uvedl, že zákaz nošení šátku by mohl představovat „nepřímou diskriminaci“, pokud jsou lidé hlásící se k určitému náboženskému vyznání nebo přesvědčení, jako například muslimové, určitým způsobem znevýhodněni.

Ale taková nepřímá diskriminace může být ospravedlněna legitimními důvody, jako je politika neutrality vůči klientům.10. 04. 2017, ANSA