sv. Serapion / čt 21. březen 2019

Byl poustevníkem, pohybujícím se velkou část života mezi lidmi, aby jim slovem ... (pokračování)

Mohou být porodní asistentky pro-life? Ve Švédsku zjevně nikoli.

Švédská porodní asistentka, která odmítala provádět potraty, prohrála další soud, ale její podporovatelé tvrdí, že soud nevzal v úvahu její svobodu svědomí. „Touha chránit život je v prvé řadě tím, co vede mnoho žen k tomu, aby si zvolily povolání ve zdravotnictví a staly se porodními asistentkami a zdravotními sestrami,“ řekl Robert Clarke, ředitel evropské pobočky organizace ADF International. „Místo toho, aby vláda nutila zoufale potřebné porodní asistentky opustit jejich profesi, by měla zajistit, aby měl zdravotnický personál pevné morální přesvědčení.“

Mohou být porodní asistentky pro-life? Ve Švédsku zjevně nikoli.

Obhájci náboženské svobody tvrdí, že porodní asistentky – které se specializují na péči o těhotné ženy a pomoc při porodu – si často vybírají toto povolání, protože chtějí na svět přivádět nový život, a neměly by tudíž být proti svému přesvědčení nuceny život ukončovat.

Porodní asistentka Ellinor Grimmarková podala žalobu na tři různé kliniky v jihošvédském okrese Joenkoeping, neboť ji nespravedlivě odmítly zaměstnat z toho důvodu, že odmítá asistovat při potratech.

V listopadu roku 2015 okresní soud prohlásil, že její právo na svobodu názoru a projevu nebylo narušeno. Byla nucena uhradit místním úřadům soudní výlohy ve výši téměř 106 000 dolarů.

Pracovní soud 12. dubna rozhodl ve stejném duchu jako okresní soud.

Grimmarková zvažuje odvolání k Evropskému soudu pro lidská práva. ADF International vydala krátkou zprávu na její podporu.

Clarke řekl, že Švédsko jako členský stát Rady Evropy, je zavázáno respektovat Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Parlamentní shromáždění uvedlo, že nikdo nesmí být žádným způsobem diskriminován za to, že „odmítá provést, zprostředkovat a podstoupit potrat nebo při něm asistovat“.

„Asistence při potratech by neměla být podmínkou pro zaměstnání zdravotnického pracovníka,“ dodal Clarke. „V souladu s mezinárodním právem by soud měl chránit základní právo Ellinor na svobodu svědomí.“

BBC News citovalo údaje OSN a uvedlo, že Švédsko je jednou ze zemí s nejvyšším počtem potratů v přepočtu na počet obyvatel – v roce 2011 to bylo 20,8 interrupcí na 1000 žen.07. 05. 2017, EWTN

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >