sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Papež František je skeptický k novým zjevením v Medžugorje

Papež na tiskové konferenci na cestě z Fatimy: Matka Boží není „šéfovou telegrafního úřadu, která by denně posílala nějakou zprávu.“

Papež František je skeptický k novým zjevením v Medžugorje

Papež František je skeptický k novým mariánským zjevením v bosensko-hercegovském Medžugorje. Zpráva komise vedené italským kardinálem Cammillem Ruinim vyjadřuje pochybnosti ohledně „údajných aktuálních zjevení“, řekl František novinářům v sobotu večer během letu z portugalské Fatimy. „Ruiniho komise“ však rozlišuje mezi aktuálními zprávami o zjevení a prvními zjeveními na počástku 80. let.

Ohledně událostí v Medžugorje František zopakoval své ironické vyjádření o Matce Boží jako „šéfové telegrafního úřadu, která denně posílá nějakou zprávu“. Takováto „údajná zjevení“ nemají „velkou hodnotu“. To je však jen papežův „osobní názor“.

Ruiniho zpráva podle papežových slov ještě leží ve Vatikánu v Kongregaci pro nauku víry. Papež František dodal, že kritické námitky proti tomuto posudku nejsou zasílány všem pověřeným spolupracovníkům z Kongregace pro nauku víry, ale jemu osobně. O posudku, který komise vytvořila, se vyjádřil, že je „velmi, velmi dobrý“.

Předmětem zkoumání Ruiniho komise, kterou jmenoval papež Benedikt XVI. (2005-2013), byla otázka nadpřirozené povahy událostí v Medžugorje. V roce 2014 komise předložila svá zjištění Kongregaci pro nauku víry. Prefekt kongregace kardinál Gerhard Ludwig Müller v polovině dubna v jednom z rozhovorů sdělil, že se přezkoumává 42 000 údajných zjevení, která měla probíhat od roku 1981. Rozhodne však papež. Neexistuje žádná lhůta pro dokončení tohoto zkoumání, řekl Müller. Jeho kongregace nebude pracovat pod tlakem.

Poutní místo Medžugorje, kam každoročně směřuje 2,5 milionu poutníků z celého světa, je nyní opět předmětem vatikánského šetření. Zvláštní papežský vyslanec pro Medžugorje arcibiskup Henryk Hoser v uplynulých dvou týdnech prověřoval tamější pastoraci vedenou františkánským řádem a má vypracovat pokyny pro budoucí péči o poutníky. Konkrétně se v nich však nebude pojednávat o mariánských zjeveních.26. 05. 2017, Kathnet